1 apr. 2010

La solicitarea FSLI, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de necostituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 18

În urma solicitării Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Într-un comunicat al Avocatului Poporului din data de 1.04.2010, se arată:
„În urma analizării aspectelor prezentate şi a textelor legale criticate, în conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. d) din Constituţia României, ale art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010.
Argumentele de neconstituţionalitate invocate de către Avocatul Poporului au vizat contrarietatea dispoziţiilor articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 faţă de art. 1 alin. (4) din Constituţia României, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi ale art. 115 alin. (6) din Constituţie referitor la limitele delegării legislative.
Anexat se regăseşte textul documentului înaintat instanţei de contencios constituţional.

Excepţie de neconstituţionalitate
cu privire la prevederile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Dispoziţiile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, sunt neconstituţionale din perspectiva următoarelor argumente:
Prevederile punctului 2 al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010, care reglementează suspendarea de drept a oricărei proceduri de executare silită în cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (11) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată, încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţia României, referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi ale art. 115 alin. (6) din Constituţie referitor la limitele delegării legislative.
1. Dispoziţiile articolului unic punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 contravin principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.
În virtutea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, legiuitorul sau executivul (în exercitarea delegării legislative) nu au dreptul să intervină în procesul de realizare a justiţiei. Dreptul de control al legiuitorului se exercită asupra modului în care funcţionează organele puterii judecătoreşti, fără a putea împiedica însă instanţele judecătoreşti să-şi exercite atribuţiile prevăzute de art. 124 din Constituţie, de realizare a justiţiei. Faptul că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010, orice procedură de executare silită se suspendă de drept în cursul termenelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată, reprezintă o imixtiune a Guvernului în înfăptuirea justiţiei, putând avea drept consecinţă ruperea echilibrului constituţional dintre aceste autorităţi (Decizia nr. 6/1992 a Curţii Constituţionale).
Doar autoritatea judecătorească are competenţa de a suspenda executarea unei hotărâri judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de legiuitor în exercitarea prerogativelor sale stabilite de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. În acest context, menţionăm că, potrivit prevederilor art. 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă, “Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”
Mai mult, prin Deciziile nr. 6/1992 şi nr. 1055/2008, Curtea Constituţională a statuat că „o dispoziţie legală prin care se suspendă cursul judecăţii sau executarea hotărârilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite cauze determinate este neconstituţională”. În acelaşi sens, Curtea Constituţională a statuat că “o prevedere legală, prin care s-ar interzice – fie şi numai temporar – executarea unei hotărâri judecătoreşti ar reprezenta o imixtiune a puterii legislative în procesul de realizare a justiţiei, fiind contrară principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat” (Decizia nr. 50/2000).
2. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 contravin prevederilor art. 21 şi art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât afectează dreptul persoanei de a se prevala, neîngrădit, de toate garanţiile pe care le presupune liberul acces la justiţie şi realizarea unui proces echitabil, din perspectiva limitării aduse dreptului de a pune în executare hotărârile judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului bugetar. Astfel, creditorii nu pot proceda la valorificarea drepturilor de natură salarială, drepturi care le-au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat faptul că dreptul la un proces echitabil nu acoperă procedura numai până la pronunţarea hotărârii, ci până la executarea acesteia, statul având obligaţia de a se supune unei hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva lui. Aşadar, executarea unei hotărâri judecătoreşti, indiferent de instanţa de la care provine, este considerată a fi parte integrantă din „proces” în sensul art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (cauza Di Pede contra Italiei). În plus, garanţiile unui proces echitabil de care a beneficiat justiţiabilul în cursul fazei judiciare a procedurii îşi pierd raţiunile de a fi, în situaţia în care administraţia refuză, omite sau întârzie să execute hotărârea judecătorească (Cauza Dragne şi alţii împotriva României, Hotărârea din 7 aprilie 2005).
În Cauza Sabin Popescu contra României din 2 iunie 2004, Curtea Europeană a amintit că dreptul de acces la justiţie, garantat de art. 6 din Convenţie, protejează, de asemenea, şi executarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, care, într-un stat ce respectă preeminenţa dreptului, nu pot rămâne fără efect în detrimentul unei părţi. În consecinţă, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi împiedicată, anulată sau întârziată într-un mod excesiv.
În plus, în Decizia nr. 388/2003, Curtea Constituţională a conchis, în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, exprimată în cauza Saggio contra Italiei, 2002, că suspendarea unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, ca şi a executării silite apare ca fiind neconstituţională în măsura în care nu rezultă dintr-o decizie a instanţei judecătoreşti, ci operează de drept, iar termenele sunt imprecise sau lungi. Or, textul de lege criticat reglementează suspendarea de drept a oricărei proceduri de executare silită, în cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată.”

PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA


Bucurşeti,1.04.2010

9 comentarii:

 1. in celelalte sectoare bugetare curg in continuare sporurile si primele. noi - sarantocii bugetului. iar funeriu ne intreaba daca supravietuim... ati vazut ce salariu are un sofer ratb? 24 milioane vechi, plus stimulente grase. auzi, plata tripla in zilele de sarbatoare! sambetele si duminicile - platite dublu! iar noua ne-au eliminat toate sporurile, si asa mizerabile!

  ajunge cu batjocura. trebuie sa le aratam ca suntem o forta. sa ni se plateasca munca, nu sa traim din resturile de la mesele guvernantilor.
  greva generala! acum ori niciodata!

  RăspundețiȘtergere
 2. Funeriu? Un afacerist incompetent in ale invatamantului, un papagal de 2 lei ce doar pupa curul camarilei lui Basescu pentru a implementa aberatii si ineptii ce de fapt distrug oamenii, nu reformeaza un sistem.Trebuie blocat tot sistemul, asa cum au facut soferii in Bucuresti.Trebuie sa se demonstreze in tara asta ca poporul este si va ramane o forta, ca are demnitate, ca stie sa se ridice la suferinta, nu numai sa voteze fiind mintit si calcat in picioare de minciunile unor dictatori.Haideti sa-i punem pe fuga pe ticalosii si hotii ce ne conduc in frunte cu Basescu.Daca nu facem ceva, ne vor distruge.Vor casapi tara toata, o vor fura, o vor vinde si vor pleca cu plasele pline de bani, lasand parjol in urma.Haideti sa ne aparam viitorul copiilor nostri, demnitatea, onoarea si libertatea de a riposta.GREVA GENERALAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Au inceput acum cativa ani cu distrugerea mineritului pentru ca erau o forta si erau uniti, acum incep cu invatamantul pentru ca deasemena sunt o forta si sunt uniti cu sindicate puternice ca cel al minerilor.
  Ei nu au nevoie decat de supunere orbeasca.
  Toate discutiile pe LEN le au numai cu cei supusi lor, si inerviuri tot de la supusi de la membrii PD-L.

  RăspundețiȘtergere
 4. FORTA?????Invatamantul o FORTA?????...ce vorbe mari......daca am fi fost o forta nu am fi avut acum o masa goala de sarbatori si nu am privi spre Buzau cu admiratie spunand in sinea noastra ca altii ne vor rezolva problemele. Din pacate suntem cel mai las segment si chiar daca se da semnalul de greva generala vor fi destui din breasla noastra care vor da dovada de lasitate si se vor opune in ideea ca vor da bine in fata conducerii. Nu am dreptate???? Eu pe acestia i-as exclude de la toate beneficiile obtinute prin sacrificiul altora....

  RăspundețiȘtergere
 5. Mii de multumiri din partea maramuresenilor domnului Liviu Pop care s/a gandit ca masa profesorilor sa fie mai bogata! Multumim pentru tichetul de 10 lei pe care l/am primit!!! Multumim ca v/ati gandit la noi!!! Dar... oare ce sa cumpar? Cred ca imi va ajunge pentru 15 oua. De vopsea nici vorba. Urzici si coji de ceapa ca e mai sanatos!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Am să vă prezint ce înseamnă reducerea de personal pentru multe şcoli din Dolj. Sunt şcoli, care chiar dacă au avut 500 de elevi şi preşcolari, s-au comasat cu altele de aceeaşi mărime sau chiar cu 600 elevi. După ce au luat hotărârea de comasare s-au trezit domnii de la ISJ că nu au spaţiu unde să ducă 1200 de elevi şi să mai înveţe şi pe o singură tură!!!! Dar lucrul cel mai de neînţeles este că au început să facă restructurări acolo unde cadrele didactice au elevi în clasă conform legii. S-a ajuns la evaluarea tuturor cadrelor din cele 2 şcoli comasate. Au început să vină dosare peste dosare, care mai de care doldora de hârtii, coperţi de cărţi ca şi când dascălul s-a transformat în scriitor peste noapte. Ca să ai punctaj mare nu aveai ce face decât să te duci la mai multe edituri şi peste noapte să devii autor de : articole, auxiliare, monografii, studii de specialitate, toate însumate te costă cam 20.000.000 lei vechi. Dacă nu ai bani să publici te duci frumos şi te restructurezi. Aşa s-a ajuns să rămână la clasă cadre didactice care nu au putut să-şi menţină decât 10- 14 elevi în clasă şi s-au restructurat cadre care aveau 25- 30 de elevi. Oare părinţii îşi vor lăsa copiii în clasă la acele cadre didactice care nu au putut să-şi menţină clasele de-a lungul anilor? Nu au putut păstra elevii în clasă dar au avut punctaje mari pentru că au dat bani şi au făcut publicaţii !!!!Dacă şcoala va primi finanţare/ elev, cum îl va putea plăti pe acel cadru didactic de la care pleacă elevii din clasă? An de an se va restructura tot acela care nu are bani să facă reviste şi cărţi? Nu contează dacă aduci elevi în clasă? Voi ce ziceţi domnilor de la sindicate? Voi care aţi permis să intre în circuit aceste fişe de evaluare care permit plagiatul şi hoţia? Cum o să-şi asigure salariul acel cadru care nu poate aduce în clasă elevi sau cel care nu -i poate păstra? Cred că aţi trecut mai mulţi printr-o astfel de mare mizerie de restructurare care vrea să spună că au rămas cei mai buni nu cei mai şmecheri dascăli prin şcoli !!!!Vor rămâne în sistem astfel de oameni până nu vor mai avea copii în clase şi se vor duce singuri acasă, dar acum au fost trimişi oameni capabili de a-şi forma o clasă de elevi!!!

  RăspundețiȘtergere
 7. Deci, conform raspunsului AVOCATULUI POPORULUI, Buzaul are DREPTATE! Atunci? De ce ii lasam singuri? Daca tot au aprins scanteia, haideti sa blocam si LEGEA EDUCATIEI, care ne va face "sclavi pe plantatia directorului" !!!! Sa facem ceva pana pe 12 aprilie si sa ne alaturam grevei buzoienilor!

  RăspundețiȘtergere
 8. GREVA GENERALA!
  GREVA GENERALA!
  GREVA GENERALA!

  RăspundețiȘtergere
 9. felicitari sindicatului din Maramures. in Arges liderii dorm in galosi. Voica doarme, Bitza doarme, iar noi suntem presurile inspectoratului si ale dictatorului Bratu. sunt unitati unde nu s-au primit nici 10 lei din al treisprezecelea. iar liderii dorm. somnoroase pasarele...
  pariez ca daca face Bratu o data BAU! la profesori (de fapt la directori doar), toata lumea se va duce tiptil la ore si se va alege praful de marea greva generala trambitata de toti. la noi in liceu toti sunt viteji din gura, dar daca ii chemi maine in piata Milea, la miting, se ascund ca ramele prin crapaturi. s-a dovedit asta la "mitingul" din martie - 100 de gaini anemice, speriate si fara voce... FAPTE, NU VORBE!
  cadrelor did. din Arges le va fi frica si sa semneze de greva, darmite sa mai si iasa la greva, sa inchida scolile adica si sa trimita copiii acasa. nu ai sa vezi asa ceva. se complac in mocirla de acum, se supun inspectoratului care geme de caricaturi de inspectori - vajnici pedelisti !
  din pacate, niciodata Argesul nu va avea curajul Buzaului... si de aceea noi nu vom castiga niciodata cei 33 la suta cuveniti.
  nu ai cu cine, frate, nu ai cu cine!
  ma duc sa imi tai venele ...

  RăspundețiȘtergere

Postări populare