25 iul. 2009

Suplinirea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic calificat

Suplinirea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic calificat

Art. 82. (1) a) Publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru
suplinire se va realiza numai după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrângere de activitate şi detaşare în interesul învăţământului, precum şi după ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile prin concurs şi, respectiv, prin detaşare la cerere.
b) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII sau V-XII/XIII, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante pentru suplinire se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic.
(2) Cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor, participante la concursurile naţionale de ocupare a posturilor din iulie 2007 şi/sau iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008 care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate pe posturi didactice/catedre prin suplinire începând cu 1 septembrie în şedinţă publică potrivit Calendarului, au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, au calificativul "Foarte bine" şi mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate, pot solicita continuitatea pe post/catedră. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la data de 8 mai 2009, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, până la data de 15 mai 2009. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în perioada 2007 – 2008. La note egale se vor folosi criteriile din anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Metodologie. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a putea fi repartizate prin continuitate la suplinire, în baza notelor din 2007 sau 2008, cadrele didactice care participă şi la concursul naţional din 2009/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.
Pot solicita continuitatea pentru suplinire în anul şcolar 2009-2010 şi candidaţii care au participat la concursul naţional din 2008 sau la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004 organizate în 2008, pentru posturile de educatoare şi învăţător, au calificativul "Foarte bine", au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), au fost repartizaţi pe posturi rezervate în cursul anului şcolar 2008-2009 şi care mai au posibilitatea de a continua activitatea până la revenirea titularului.
(3) La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de continuitate numai cadrele didactice cu specializarea „educaţie tehnologică”.
(4) Cadrele didactice care pot obţine continuitatea îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, în perioada înscrierilor la concurs conform Calendarului.
(5) Comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar verifică situaţiile transmise de
unităţile de învăţământ şi înregistrează cererile cadrelor didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire, în perioadele prevăzute de Calendar.
(6) Posturile didactice/catedrele vacante şi cele rezervate rămase libere vor fi
ocupate de către:
a) cadrele didactice participante la concursurile naţionale de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din 2007 sau 2008 ori la concursul organizat
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008, care au obţinut minimum media 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. Cadrele didactice aflate în această situaţie se înscriu la inspectoratele şcolare, în perioada 1-12 iunie 2009 în municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, respectiv 1-19 iunie 2009 în celelalte judeţe. Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor din 2007 sau 2008, candidaţii care participă şi la concursul naţional din 2009 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, sesiunea iunie-iulie 2009, trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci).
b) cadrele didactice participante la concursul naţional din 2009 de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 din 2009, care au obţinut minimum nota 5,00 (cinci).
(7) Cadrele didactice enumerate la alin. (6) lit. a) şi b) vor fi ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor. Candidaţii prevăzuţi la alin. (6) lit.a) care participă şi la concursul naţional/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 din 2009 şi obţin minimum nota 5,00 (cinci) pot opta între notele/mediile obţinute la concurs în 2006, 2007 şi 2008. Candidaţii care nu beneficiază de prevederile alin. 6 lit. a) se repartizează pe baza notei obţinute la concursul naţional/ concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 din 2009.
(8) a) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedră prin suplinire, în anul şcolar 2008-2009, vor avea cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2006-2008, în baza rezultatului obţinut la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2006/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-august 2006.
b) Pentru ceilalţi candidaţi, la note egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculată cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obţinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), vechimea în învăţământ.
(9) Posturile didactice/catedrele rămase vacante, precum şi cele rezervate pot fi ocupate de candidaţii care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din anul 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004,sesiunea iunie-iulie 2008, precum şi de candidaţii care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 2007 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor pentru fiecare an. Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor obţinute la concursurile din 2008 şi/sau 2007, candidaţii care participă şi la concursul naţional din iulie 2009/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, sesiunea iunie-iulie 2009 trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci).

12 comentarii:

 1. Va rog sa imi spuneti, cand se va sustine concursul suplinitorilor calificati.Multumesc anticipat!

  RăspundețiȘtergere
 2. Care este diferenta intre detasarea in interesul invatamantului si cea la cerere?Imi cer scuze,dar nu am vechime prea multa in invatamant.Sunt titulara de 2 ani si fac naveta zilnic.Se zvoneste ca primariile nu vor avea bani cu care sa ne deconteze naveta.As vrea sa stiu ce sa fac pe anul viitor,daca nu reusesc sa obtin un post mai aproape de casa pe care sa ma transfer,macar sa pot participa la una dintre aceste detasari.

  RăspundețiȘtergere
 3. Domnule Pop, v-as ruga sa ma lamuriti si pe mine in privinta detasarii. M-am titularizat anul acesta, dar nu in judetul de domiciliu si mi-ar fi imposibil sa fac naveta sau sa locuiesc acolo. In concluzie doresc o detasare in toamna si as vrea sa stiu care sunt conditiile, documentele necesare si perioada. Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 4. @26 iulie 17.07 data 3 28 august
  @ 26 iulie 17.19 una este la propunerea directoului sau inspectorului (interesul invatamantului), cealalta este prin concurs de dosare sau concursul unic din iulie (cerere).
  @ 27 iulie 9.00 in 24-25 august va depuneti dosar conform cererii din MEtodologia de miscare de personal

  RăspundețiȘtergere
 5. In anul 2005 am incheiat un contract cu MECI, programul PIR, am terminat facultatea in 2008, anul acesta am participat la concursul de titularizare si am obtinut nota 7.1 si nu am obtinut un post titularizabil.La suplinire am prioritate?

  RăspundețiȘtergere
 6. In cadrul sedintei publice din 28 iulie 2009,am luat un post care nu mai are viabilitate datorita ordonantei/ 20 elevi in inv primar , ce pot sa fac in acest moment?

  RăspundețiȘtergere
 7. Rog lamurire!Sant titulara pe catedra de agricultura pot sa ma transfer pe Educatie tehnologica ?Nu am postuniversitara de ed. tehn.Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 8. doresc sa stiu daca am dat examen pe inginer si am avut catedra pe maistru-instrutor, mai am continuitate pe postul repectiv(ma refer la cel de maistru-instructor), avand in vedere ca la examenul din 15 iulie 2008 am luat peste 9.

  RăspundețiȘtergere
 9. Daca am partricipat la concursul din 2009-2010 pentru suplinitori calificati,dar in anul scolar 2010-2011 nu am acivat in scoala,pot depune dosarul pentru prelungire in 2011-2012 fara participare la concurs,anterior luind nota medie 10? Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 10. Buna ziua! Domnule Pop, am si eu o intrebare: daca am participat la concursul de titularizare din acest an si am luat o nota mai mica decat in 2010, pot sa particip cu nota de anul trecut si am prioritate in fata celor de anul acesta, daca nota mea este 8,20?. Va intreb acest lucru pentru ca inspectorul de specialitate spunea ca am prioritate inaintea celor care au nota sub 7. Este adevarat? Multumesc!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare