18 iul. 2009

Soluţionarea contestaţiilor la concursul de titularizare 2009

Comisiile de contestaţii se numesc prin decizii ale rectorului şi respectiv, ale inspectorului şcolar general, pentru maiştri-instructori.

Comisia de contestaţii este constituită din cadre didactice, altele decât cele care au participat la evaluarea lucrărilor, astfel:
a) preşedinte – un cadru didactic universitar având funcţia didactică cel puţin lector doctor/şef de lucrări, respectiv inspector şcolar general, pentru maiştri instructori;
b) doi profesori corectori, unul din învăţământul universitar având funcţia didactică cel puţin lector doctor/şef de lucrări, iar celălalt din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I;
c) doi profesori corectori din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, care predau în specialitatea probei, pentru maiştri-instructori;
d) secretar – un cadru didactic.

Lucrările pentru care s-au depus contestaţii, în termenul prevăzut, se resigilează.
In vederea reevaluării, nota/notele acordate vor fi şi ele secretizate.
Lucrările se recorectează în conformitate cu prevederile art. 58 - 59 din prezenta Metodologie, în termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limită de înregistrare a contestaţiei.

În cazul în care diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,50 puncte, diferenţă ce poate fi in plus sau în minus, este definitivă nota acordată de comisia de evaluare.

Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,50 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.

În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.

Dacă diferenţa între media stabilită de comisia de evaluare şi de comisia de contestaţii este mai mare de 1 punct, rectorul instituţiei de învăţământ superior, respectiv inspectorul şcolar general, pentru maiştrii-instructori decide constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare.

Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.

Ulterior evaluării lucrărilor scrise, Comisia Naţională de Concurs poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli
flagrante, Comisia Naţională de Concurs propune, conducerii instituţiilor de învăţământ superior/inspectoratelor şcolare, sancţionarea persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale.
Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.

La lucrările comisiei de contestaţii participă, cu statut de observatori,reprezentanţii sindicatelor reprezentative conform legii. Aceştia au acces la toate documentele comisiei de contestaţii şi vor consemna, în procesul verbal, propriile observaţii.

Hotărârile comisiei de contestaţii sunt definitive şi se afişează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data limită de depunere a contestaţiilor.

Comisia de concurs afişează listele finale la sediul inspectoratului şcolar si la centrele de concurs în ordinea descrescătoare a mediilor, pe specialităţi, nu mai
târziu de 24 iulie 2009.

6 comentarii:

 1. bun articol :) nota 10 :)


  am shi eu o intrebare !! nu vrie sa facem schimb de bannere:-?? sau de linkuri !!

  contact yahoo id : mandeea_deejay ! plzz

  RăspundețiȘtergere
 2. Va rog sa/mi spuneti daca anul acesta repartizarea candidatilor pe posturile titularizabile se face in sedinta publica?

  RăspundețiȘtergere
 3. Lucrarile vor fi recorectate in alte judete?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare