15 aug. 2007

Profesorii se pot înscrie până pe 17 august la concursul pentru posturi în Spania

Profesorii care doresc să predea limba, cultura şi civilizaţia română în şcolile din Spania şi Italia, începând cu anul şcolar 2007 - 2008, îşi pot depune dosarele pentru concursul de selecţie organizat de Ministerul Educaţiei până în data de 17 august.

Concursul pentru obţinerea unui post în Spania sau Italia este organizat de Ministerul Educaţiei şi Institutul Limbii Române şi se realizează în două etape: evaluarea dosarului şi interviul cu candidatul. Candidaţii se pot înscrie atât la sediul Institutului Limbii Române, cât şi în Spania sau Italia, la ambasadele şi consulatele României din respectivele ţări.

Pentru a obţine punctaj maxim, candidaţii trebuie să aibă studii superioare în domeniul umanist, vechime de peste zece ani în învăţământ şi să fi absolvit un modul psiho-pedagogic, care îi dă dreptul să predea la clasă.

În cadrul interviului se vor puncta prezentarea candidatului, calităţile de comunicare, cunoaşterea programei cursului de limba, cultura şi civilizaţie românească, cunoaşterea limbii spaniole şi, respectiv, a limbii italiene.

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, evaluarea dosarelor depuse va avea loc în perioada 20 - 24 august, iar candidaţii care şi-au depus dosarele la Bucureşti şi au obţinut punctaje de trecere vor participa la interviu în data de 25 august. În perioada 27 - 30 august se vor ţine interviurile cu candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor depuse la sediul Ambasadei Române în Spania şi la Consulatul General al României la Barcelona.

Între 3 şi 6 septembrie 2007 vor participa la interviu candidaţii admişi în urma evaluării dosarelor depuse la sediul Ambasadei Române în Italia, la Academia Româna din Roma sau la Consulatul General al României la Milano. Locul, ora şi planificarea candidaţilor pentru interviu se vor afişa pe pagina electronică a Ministerului Educaţiei cu 48 de ore înainte de perioada de interviu, iar afişarea rezultatelor finale pe internet şi la locul desfăşurării interviului va avea loc în data de 10 septembrie. Ministerul Educaţiei va încheia cu persoanele selectate pentru predarea cursului de limba, cultura şi civilizaţie română un contract de colaborare.

Peste 20.000 de copii români din Spania şi Italia vor putea urma, în anul şcolar 2007-2008, cursuri extracurriculare de limbă, cultură şi civilizaţie română. Profesorii (absolvenţi de liceu pedagogic pentru învăţământul primar şi licenţiaţi pentru cel gimnazial) vor fi plătiţi cu ora, ia ministrul educaţiei Cristian Adomniţei a aproximat suma la 25-30 de euro pe oră.

Sursa: NewsIn

13 – 17 august 2007 – înscrierea la concurs, prin depunerea dosarului ce contine documentele prevazute în Anexa 1 a O.M.E.C.T. nr. 1700/06.08.2007;
20 – 24 august 2007 – evaluarea dosarelor depuse;
24 august 2007 – afisarea listei cuprinzând punctajele obtinute prin evaluarea dosarelor admise;
25 august 2007 – interviu cu candidatii selectati în urma evaluarii dosarelor depuse la Bucuresti;
27 – 30 august 2007 - interviu cu candidatii selectati în urma evaluarii dosarelor depuse la sediul Ambasadei Române în Spania si la Consulatul General al României la Barcelona;
03 – 06 septembrie 2007 - interviu cu candidatii selectati în urma evaluarii dosarelor depuse la sediul Ambasadei Române în Italia/Academia Româna din Roma sau la Consulatul General al României la Milano.
Locul, ora si planificarea candidatilor pentru interviu se vor afisa pe site-ul www.edu.ro cu 48 de ore înainte de perioada de interviu.
26 august 2007 – afisarea punctajelor obtinute ca urmare a sustinerii interviului de catre candidatii înscrisi la Bucuresti;
31 august 2007 – afisarea punctajelor obtinute ca urmare a sustinerii interviului de catre candidatii înscrisi la Ambasada Româna în Spania si la Consulatul General al României la Barcelona;
07 septembrie 2007 – afisarea punctajelor obtinute ca urmare a sustinerii interviului de catre candidatii înscrisi la Ambasada Româna în Italia/Academia Româna din Roma sau la Consulatul General al României la Milano.
10 septembrie 2007 – afisarea rezultatelor finale pe pagina de internet a ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si la locul desfasurarii
interviului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare