16 aug. 2007

Peste 22.000 de profesori participă la concursul pentru suplinitori

Joi 16 august 2007, 09:57

Aproape 23.000 de candidaţi care nu s-au prezentat la concursul de titularizare sau au luat note sub cinci susţin, astăzi, concursul pentru suplinitori. Concursul se va desfăşura în 33 de judeţe, la 117 discipline.

Elaborarea subiectelor pentru cele 117 discipline, a baremelor de corectare, evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor la concursul pentru suplinire se face la nivelul inspectoratului şcolar.

Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 24 august. În perioada 27 august - 3 septembrie are loc repartizarea, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) şi solicită detaşare la cerere şi suplinire, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul naţional sau a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare prevăzute de lege.

Inspectoratele şcolare judeţene au publicat 11.157 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 45.146 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. După repartizarea titularilor din data de 26 iulie, din totalul de 11.157 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile au fost ocupate 4.998 posturi (44,80%) şi au rămas nerepartizate 6.159 (55,20 %). Acestea din urmă au devenit netitularizabile şi au fost afişate pentru următoarele etape ale mişcării personalului didactic: detaşare la cerere şi suplinire.

Sursa: NewsIn

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare