6 dec. 2008

Proiect ARACIP privind dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) anunţă declanşarea activităţilor pentru implementarea Proiectului „Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar". Proiectul, în valoare de 5 milioane euro, are ca termen de finalizare data de 31 octombrie 2011 şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea sistemului naţional de management şi de asigurare a calităţii şi a culturii calităţii ca modalitate esenţială de creştere a competitivităţii şi eficienţei sistemului de învăţământ preuniversitar.
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele:
1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea instrumentelor calităţii educaţiei în România, lucru ce presupune elaborarea de standarde şi metodologii specifice pentru fiecare nivel şi formă de învăţământ prevăzute de lege, realizarea „Hărţii naţionale a riscului educaţional" şi a programului informatic de suport al deciziei.
2. Profesionalizarea personalului implicat în managementul şi asigurarea calităţii la nivel de sistem şi de furnizor de educaţie. Acest obiectiv are în vedere acţiuni ce vor viza formarea şi perfecţionarea unor categorii esenţiale de actori relevanţi la nivel naţional (evaluatori ai calităţii, formatori-consilieri, inspectorii şcolari şi experţi din cadrul MECT).
3. Sprijinirea unităţilor şcolare pentru un management al calităţii adecvat, inclusiv pentru evaluarea în vederea autorizării şi acreditării, prin publicarea unor materiale de sensibilizare, informare şi diseminare a bunelor practici, prin organizarea de conferinţe şi mese rotunde şi prin realizarea şi publicarea „Barometrului calităţii educaţiei", instrument util de monitorizare a calităţii.
La finalizarea proiectului, rezultatul aşteptat este optimizarea managementului şi asigurării calităţii atât la nivel naţional, cât şi la nivelul furnizorilor de educaţie, având în vedere şi faptul că mecanismele de asigurare a calităţii creează condiţiile de bază pentru ca sistemul educaţional să poată furniza cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru creşterea competitivităţii.

BIROUL DE PRESĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare