5 dec. 2008

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE NEGOCIATE IN MARAMURES

IN 11 NOIEMBRIE 2008 am inregistrat Contractul Colectiv de Munca Ramura Invatamant la nivelul judetului Maramures. Il gasiti aici

O parte din drepturi le pun mai jos
Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele sporuri şi ajutoare:
a) sporuri conform art.49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cadrele didactice calificate care îşi desfăşoară activitatea în localităţi din mediul rural;
b) decontarea, la cerere, a cheltuielilor de transport în comun la şi de la locul de muncă, pentru personalul nedidactic care are domiciliul în altă localitatea decât cea în care îşi desfăşoară activitatea;
c) de prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază personalul didactic calificat conform art. 7 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
d) în caz de deces al unui salariat din învăţământ cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurărilor sociale;
e) în caz de deces al unui membru de familie se acordă un ajutor de deces conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
f) pentru personalul care desfăşoară activităţi în colective de elevi bolnavi ( sanatorii, preventorii, ş.a) se acordă un spor de 15% la salariul de bază al funcţiei/postului;
g) două salarii de bază plătit de angajator mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia va beneficia de plata unui salariu de bază. Acest ajutor se acordă inclusiv din venituri proprii;
h) anual, personalul din învăţământ beneficiază de acordarea tichetelor cadou, conform Legii nr. 193/2006 pentru minimum 9 evenimente. Pentru fiecare eveniment se acordă minimum 7 tichete cadou în valoare de 50 lei net/tichet. Beneficiază de tichetele cadou toţi salariaţii din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş. Salariaţii beneficiază de tichetele cadou de la un singur angajator din sistemul de învăţământ, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere, pentru fiecare eveniment în parte. Anual, înainte de fundamentarea bugetului pentru anul următor, Comisia Paritară de la nivelul I.S.J. Maramureş, aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor cadou prin care se stabilesc condiţiile de acordare a acestora. Evenimentele pentru care se acordă tichete cadou sunt:
· Sărbătoarea Paştelui;
· 5 Iunie – Ziua Naţională a Educaţiei;
· începerea cursurilor anului şcolar;
· 5 octombrie- Ziua Internaţională a Educaţiei;
· 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;
· 25 Decembrie – Sărbătoarea Crăciunului;
· 30 Iunie – Ziua Învăţătorului;
· 1 Mai – Ziua Internaţională a Muncii;
· 8 Martie – Ziua Internaţională a Fedmeii.
i) salariaţii din învăţământ beneficiază de tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006;
j) personalul didactic calificat beneficiază de un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 100 Euro, în vederea achiziţionării de cărţi şi/sau programe educaţionale, conform legii nr. 315/2006. De acest drept beneficiază şi personalul didactic calificat degrevat sau care au catedra şi postul rezervate.

Sper sa se respect in cat mau multe puncte acest contract.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare