22 aug. 2013

Întrebări și răspunsuri 22.08.2013

As dori sa stiu daca mai este valabil concediul fara plata pentru profesorii incadrati pe o perioada determinata, il mai pot obtine sau nu, si daca da pe ce perioada, inainte din ce stiu era o luna cu aprobarea directorului unitatii de invatamant si de la o luna la 3 luni cu aprobarea inspectoratului.

Conform Codului Muncii puteți beneficia de o lună de concediu fără plată, iar cu aprobarea angajatorului această perioadă poate fi prelungită.

Sunt titulara in invatamantul prescolar. Anul acesta am luat insa 9. 50 la concursul de titularizare limba si literatura romana, dar nu ma pot titulariza deoarece nu vor mai ramane posturi cu viabilitate 4 ani (sunt a 4 -a si sunt 3 posturi). Pentru detasare prin concurs pot participa si la sedinta din 14 august sa iau post inaintea celorlalti (sau e sedinta strict pentru supinitori si daca eu imi aleg un post pierd statutul de titular in inv. prescolar) sau doar la cea din 27 august? Si pana in 27 august se mai reactualizeaza lista cu posturi, mai pot aparea posturi sau ramane doar ce nu a fost luat la suplinire?

Conform Calendarului de mobilitate trebuie să participați la următoarea etapă: „j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
k) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;
Termen: 27 august 2013”

Va rog sa-mi raspundeti si mie la urmatoarele intrebari: In 2012 am media 9,10 iar in 2013 nu m-am prezentat la examen desi m-am inscris si am sustinut inspectia la clasa. Mai pot sa ocup ore cu media din 2012, in ce etapa? Mai este nevoie sa depun dosar in prioada 16-20 august ca sa ma pot folosi de nota din 2012?

Conform Calendarului de mobilitate „repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;
Perioada: 28-29 august 2013”

Am obtinut transfer in alta unitate scolara,mentionez ca am gradatie de merit,unitatea la care am obtinut transferul imi va acorda in continuare gradatia de merit?

Da, trebuie să primiți în continuare gradația de merit.

Daca un cadru didactic a dat examen de titularizare intr-un alt judet de exemplu a dat in municipiul bucuresti are priorotate inintea celor care au dat in mehedinti sa vn sa ocupe un post in mehedinti.sau mau intai ocupa cei care au dat in Mehedinti si apoi cel care e dat in Bucuresti?

Prima etapă de repartizare este pentru cei care au susținut examenul în județul în care se află postul.

Sunt absolventa a Liceului pedagogic- profil invatator-educatoare promotia 2013. Am obtinut la concursul de titularizare nota 9 si am intrat la Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei-PIPP la buget. La scoala generala pe care am absolvit-o, unde as vrea sa ma titularizez sunt posturi vacante cu viabilitate 1 an. Pot sa ma titularizez pe un astfel de post dar sa imi iau concediu fara plata pe perioada de 1 an ( pentru studii )?

Pentru a vă titulariza postul trebuie să  aibă viabilitate de 4 ani.

Va rog un răspuns,am luat nota 8,60 la titularizare psihopedagogie specială ,dar din cauza ca sunt absolvent spiru nu pot lua post ,dar alți colegi si sper ca si eu ,au luat apoi titularizare la nivelul școlii, cum este posibil ca apoi totuși sa fie acceptati ca titulari. Eu pot spera ca 253 mai este valabilă si la anul?

Dacă nu se aduc modificări la Legea nr. 1/2011 puteți beneficia de prevederile art. 253.

Daca in anul 2012 am participat la examenul de titularizare unde am obtinut nota 6.40(scris) si media 7.25(cu inspectia speciala),iar pentru acest an am primit continuitate in scoala fara sa particip la examenul de titularizare din acest an,as dori sa stiu daca vreun candidat cu media peste 5 din 2013 ar putea sa ocupe postul pentru care eu am primit continuitate.Mentionez ca am definitivatul si sunt inscrisa la gradul II si ca postul pentru care am primit continuitate nu este titularizabil,fiind compuse din doua scoli din doua comune diferite si apare pe site-ul titularizare 2013 la sectiunea posturi incomplete.

Conform Metodologiei de mobilitate „(4)  În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detașare și pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, pentru candidații care au obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 și/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detașare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2013-2014, conform prezentei Metodologii”. 

Ce se întâmplă cu cei care nu efectuează, potrivit legii , 90 de credite la 5 ani?

Legea nu prevede în mod expres ce se întâmplă, dar prevede că este o obligație, caz în care nerespectarea ei poate atrage o sancțiune disciplinară.

Am si eu o nelamurire in ceea ce priveste programul SDS aprobat prin ordin al ministrului, datorita faptului ca legea este ambigua si neclara la anumite articole. In acest an scolar, la clasa I, unde sunt invatatoare, la cererea expresa a parintilor as dori sa derulez acest program. Problema este urmatoarea: conform legii, daca depasim acele doua ore pe saptamana care intra in norma noastra didactica, putem fi retribuiti prin diverse resurse extrabugetare (donatii, sponsorizari, contributii ale parintilor ect., conform art.21 din Metodologia privind organizarea programului ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ). Eu am gasit aceste surse, dar cum justific si cum certific aceste retributii? Pot sa devin PFA? Am aprobarea scolii, am sustinerea parintilor, voi intocmi toata documentatia, dar vreau sa stiu daca voi intampina vreo problema in ceea ce doresc sa fac sau daca este legal acest lucru, conform legii.

Conform legislației „Art. 15. - Implicarea personalului din învățământ se face în următoarele condiții :
a) pentru completarea normei de predare (maximum 4 ore pe săptămână), pentru situațiile prevăzute la art. 263 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 ;
b) ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână, în afara normei de predare/postului (cel mult 2 ore pe săptămână);
Art. 16. - În cazul în care, cadrul didactic efectuează orele în cadrul normei didactice de predare-învățare - evaluare sau în cadrul normei didactice de 40 ore pe săptămână, aceste ore nu sunt retribuite suplimentar; în celelalte cazuri, activitatea desfășurată în cadrul programului SDS poate fi retribuită în condițiile legii, din sursele de finanțare prevăzute la art. 17. Art. 17. - Finanțarea programului se poate face:
a) din bugetul autorităților locale;
b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale; c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al părinților, al organizaţiilor neguvernamentale etc. cu respectarea legislației în vigoare; d) din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii”.
Nu văd care ar fi problema privind plata.

Va rog sa ma lamuriti in legatura cu urmatoarea situatie: la mine la scoala suntem 3 titulare din care o colega se afla in concediu crestere copil.Pe semestrul II s-a transferat cineva la noi pentru ca pentru anul scolar 2013-2014 exista un post cu viabilitate 1 an.Problema a aparut recent cand in urma comasarii unor clase au disparut ore si se intra in restrangere de activitate.Intrebarea mea este:toate cadrele didactice trebuie sa isi faca dosar pentru restrangere(in afara de colega care este in concediu crestere copil)sau automat colega care s-a transferat pe semestrul II si care ar fi trebuit sa vina de la 1 septembrie 2013 trebuie sa isi depuna dosarul in alta parte.

Toate cadrele didactice trebuie să își facă dosar de evaluare.

Reprezentantul primarului in Consiliul de administratie al scolii trebuie sa fie un angajat al primariei ?

Angajat sau ales.

Va rog frumos sa-mi spuneti daca pot sa-mi depun dosar pt detasare la cerere pe 16 august 2013,daca eu abia pe 9.08.2013 ocup un post titularizabil. Am citit metodologia si am gasit la capitolul 8 ,aliniatul 11 ca as putea sa obtin detasare dar nu sunt sigura daca in perioada 16-20 august sau dupa 1 septembrie.

Se poate obține detașare și după 1 septembrie pe posturi rămase neocupate.

Sunt cadru didactic intr-o scoala din mediul rural Iasi.As dorii sa stiu cand si daca primim si noi suta de euro pentru carti.

Începând cu iulie 2010 a fost abrogată legea prin care se acorda fondul de carte de 100 euro.

As avea o intrebare, poate ma puteti lamuri...in legatura cu nivelul de predare al Cluburilor Copiilor, aici scrie, Nivel -Clubul Copiilor, ce studii necesita?. Eu am luat nota de titularizare 8,35, dar momentan am studii superioare de scurta durata si am terminat primul an de master. As vrea sa iau un post(info)la Clubul Copiilor din Viseu dar nu stiu daca se poate. As lua postul si la sedinta de suplinitori, dar la anu', avand in vedere ca dizertatie e la sfarsitul lui iunie, o sa ma mai pot titulariza cu nota de anul asta? 

Conform Metodologiei de mobilitate „Posturile didactice/catedrele de profesor din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII, din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul profesional şi la anul de completare, pot fi ocupate de:
a) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
b)  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cudurata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute laart. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii aminimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătireapersonalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
d) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe deconversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cudurata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute laart. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
e) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cuspecializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
f) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, careulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academicepostuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cuîndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
g)  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”.

Am o colega care este in concediu medical fiind bolnava de cancer. Ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare la disciplina care preda trebuie sa se reduca 1 post. Intrebarea este daca si ea trebuie sa-si depuna dosarul pentru evaluare, avand in vedere ca tratamentul este este de lunga durata si nu se stie cand va reveni la catedra.

Da, trebuie să participe la evaluare.

In anul 2012 am obtinut un post vacant pe perioada nedeterminata(m-am titularizat cu nota 10-pe jumatate pot zice).Am fost angajata pe perioada determinata,deoarece eram conditionata de obtinerea definitivatului.Anul acesta am obtinut si definitivatul cu 9,55,pe baza sedintei consiliului de administratie si a adeverintei de promovare a definitivatului , voi fi incadrata pe o perioada nedeterminata.Am citit undeva ca drepturile salariale conform gradului obtinut-def., nu imi vor fi acordate incepand cu 1 septembrie 2013 ,ci la un an diferenta de la obtinerea def. Care este procedura legala in cazul meu?

Trebuie să fiți plătită de la dobândirea definitivatului, nu peste un an.

In ce conditii imi pot pierde statutul de titular? Cum mi l-ar putea influenta orice decizie sau refuz al directorului de a-mi da acordul unui eventual pretransfer? Unde as putea sa citesc exact despre detasarea la cerere si pretransferul simplu?


Statutul de titular se poate pierde doar prin demisie, ca sancțiune disciplinară, respectiv concediere. Un eventual pretransfer nu aduce nicio modificare la statutul de titular. Toate informațiile le găsiți în Metodologia de mișcare a personalului didactic.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

2 comentarii:

 1. Titular prin 253 obtinut in 2013 pot obtine detasare dupa 1 sept pe un post ramas liber sau trebuie sa mai astept 1 an?

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Liviu Pop

  Daca ISJ Maramures prin reprezentantii sai declară că pentru delegarea ca director au prioritate cei care sunt in corpul national de experti in management educational, iar apoi la Remetea Chioarului este adus un alt director , din alta scoala, fara acest statut, cum se numeste aceasta ilegalitate totusi_

  Spun asta in conditiile in care, din scoala respectiva exista 3 profesori in acest corp de experti din care 2 si-au depus candidatura pentru functie.
  Asteptam un raspuns, si de ce nu , o reyolvare din partea dvs, macar ca fost lider de sindicat al nostru., daca nu din functia si mai inalta pe care o detineti acuma.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare