9 aug. 2013

Întrebări și răspunsuri 09.08.2013

 Dacă m-am înscris la Concursul de titularizare în două judeţe, inspecţia specială la clasă am susţinut-o în ambele judeţe, şi m-am prezentat la concurs în judeţul X (unde am domiciliul), pot lua post de suplinire în judeţul Y cu nota din judeţul X? Dacă da, pe ce dată este această şedinţă? 

Etapa de repartizare pe posturi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată este: „repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9),  în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Termen: 14 august 2013”.
sau „Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010”.

As vrea sa stiu daca suplinirea directorului (care isi ia concediu de odihna) se plateste si in ce modalitate

Ar trebui să se plătească, fiind muncă suplimentară față de contractul individual de muncă. Modalitatea consider că ar fi cea prevăzută la plata cu ora.
  
Ce se intampla cu persoanele care au fost titularizate in baza art 253, insa nu au promovat examenul de definitivat? (din pacate am luat 7,35 si astept contestatia) trebuie depus dosar de continuitate sau este valabil dosarul facut pentru titularizare?

Conform Metodologiei de mobilitate „La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învățământul de stat și particular acreditat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ, după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare. Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului național de definitivare în învățământ prin ordin al ministrului educației naționale și comunicarea acestuia inspectoratelor școlare”.
Prin urmare, nu veți putea ocupa postul pentru care ați optat în baza art. 253.

Va rog foarte mult sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei situatii:am 2 hotarari judecatoresti pentru decontarea transportului executive si irevocabile cu data de 01.10.2012 si 25.01.2011.Cum pot sa fac plata ?conform OUG71/2009 ,esalonat sau sa achit sumele integral?

Nefiind drepturi de natură salarială executarea hotărârilor se face într-o singură tranșă. Nu se supun prevederilor OUG nr. 17/2009. 

Sunt absolventa a Liceului Pedagogic promotia 2000. Pe langa atestatul profesional de invatatori educatoare, am obtinut si un atestat profesional pentru predarea religiei la clasele I-IV, in urma unei probe practice si unei lectii finale. In prezent sunt profesor pentru invatamantul primar titular, cu gradul didactic I, fiind absolventa a Colegiului Universitar, specializarea institutori-limba franceza si a Universitatii de Vest, Facultatea de Sociologie si Psihologie. Doresc o detasare pe orele de religie la clasele I-IV, dar ISJ nu recunoaste acest atestat, desi cele 2 atestate dobandite in liceu sunt acte oficiale, cu antetul MEN. Va rog sa binevoiti a-mi trimite un raspuns referitor la acest atestat, daca pa baza lui pot obtine detasarea in interesul invatamantului, pe orele de religie la invatamantul primar. 

Conform Metodologiei de mobilitate „Disciplina „Religie” poate fi predată numai de absolvenţi ai învăţământului superior cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare”. 

Sunt titular din anul 2012. Am participat la concursul de ocupare a posturilor vacante din 30 Iulie 2013.Daca puteți sa îmi spuneti in ce etapa pot ocupa un post prin detașare in urma notei pe care o voi lua avand in vedere ca anul acesta nu exista post titularizabil la nivelul jud. Arad ls disciplina Religie ortodoxă..

Etapa de detașare, conform Calendarului este:  „înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”

Sunt profesor de limba engleza si am o intrebare legata de inscrierea la examenul de titularizare.
Am absolvit Facultatea de Litere (Universitatea din Pitesti) specializarea Romana-Engleza si am continuat studiile cu un master, dar la Academia de Studii Economice, specializarea Comunicare de afaceri in limba engleza. La inscriere la titularizare, atat anul acesta cat si anul trecut, mi-au spus ca nu ma incadrez pentru posturile la liceu deoarece masterul urmat nu este potrivit - era neconcordanta intre  specializari  cred si nu puteau introduce datele in macheta. Insa in primul an dupa terminarea masterului, 2011, am putut ocupa un post la liceu. Am discutat si cu doamna care este directorul masterului si mi-a spus ca nu este corect ce se intampla si ca se va interesa daca exista o solutie la aceasta problema, insa nu am mai primit nici un raspuns.
As dori sa stiu daca intr-adevar acest master nu-mi este de folos in invatamant si de ce. Inteleg ca este diferenta de domeniu, dar toate cursurile si activitatile masterului s-au desfasurat in limba engleza si am studiat multe lucruri pe care le-am intalnit si in perioada de practica la liceu din timpul facultatii.

Dacă nu se modifică Centralizatorul trebuie să faceți alt master în specialitate.

Va rog sa-mi comunicati ,de ce ,cei din invatamantul special, respectiv profesorii itineranti ,nu au primit continuitate cu nota din 2010? am dat examen de titualrizare acum pe 30 iulie 2013 astept nota.Daca nu iau nota 5 ce pot face ? sunt profesor suplinitor itinerant cu o vechime de 33 ani din care 25 de ani in invatamantul special am nota 5,25 in anul 2010.Am primit raspuns din partea scolii, nu pot beneficia de continuitate in anul scolar 2013-2014 ,cu nota din 2010 ,deoarece in anul 2010 nu am avut clasa a I ,am in incadrare 7 copii din diferite clase.

Conform art. 85 din Metodologia de mobilitate „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică”. 

Am dubla specializare matematica- fizica, am dat examen la matematica, am luat 7,9.As putea sa ma titularizez pe un post de fizica?

Consider că titularizarea poate fi obținută numai în specializarea examenului susținut.

Sunt debutant, dar as dori sa stiu daca pot alege 2 posturi incomplete [de franceza], unul de 10 ore si unul de 12 ore..[in cazul inexistentei unui post complet in orasul de domiciliu]. Are ceva daca se depaseste norma didactica de 18 ore, cu 4 ore?

Dacă primiți aprobarea nu văd de ce nu ați putea ocupa orele vizate de dvs. Totuși consider că ar trebui formate catedrele de 18, maxim 20 de ore pentru a putea beneficia cât mai mulți candidați de ore în învățământ.

Daca am dat examen in Mehedinti as putea sa ocup un post de suplinitor in Mures? Sunt suplinitor in Mehedinti dar din toamna ne vom muta cu datorita serviciului sotului in Targu Mures. Nu as vrea sa imi schimb profesia si nici sa raman singura in Mehedinti. Vreau sa stiu daca exista un cadru legal sa ocup un post acolo.

Puteți participa la etapa de ocupare a posturilor prin suplinire în județul Mureș.

Dupa depunereacererilor de prelungire contract la ISJ ( 16-20 aug.) mai este nevoie sa participam la vreo sedinta ? O alta intrebare : " Este legal ca un cadru did. invatator sa poata fi in acelesi timp : invatator , secretar , detine cheile de la biblioteca scolii , raspunde cu cornul si laptele , si face plata salariilor ridicate de la trezorerie ?

Conform Calendarului se soluționează în ședință publică doar cererile privind continuitatea la detașare.

Am dat concurs de titularizare in 2011. Am continuitate, insa am inteles ca o pot pierde pentru ca nu am obtinut la concurs nota 7. Sa inteleg ca voi ramane fara post in anul scolar 2013-2014. Totusi am fost obligata sa urmez cursurile de formare pentru cei care vor prelua grupa pregatitoare. De ce? Am incercat sa ma titularizez cu nota din 2008, dar nu s-a putut, desi domnul director si consiliul de administratie al scolii au fost de acord. Vi se pare corect? Fara sa fiu lipsita de modestie, mi-am facut datoria la clasa asa cum trebuie , dar se pare ca nu conteaza , pentru ca sunt suplinitoare. De ce suntem obligati sa mergem la concursuri pana la adanci batraneti? Si noi muncim la fel de mult ca si cei titulari. 

Într-adevăr dacă aveați notă mai mare de 7 la examenul de titularizare aveați asigurată continuitatea. Dacă postul este titularizabil, poate fi ocupat de o altă persoană.

Am si eu o mare nelamurire. in anul scolar 2012-2013 am fost invatator suplinitor, dar de la 1 august vine titulara pe post din concediu de crestere al copilului. Intrebarea este: eu ce pot face pentru a nu avea intrerupere? sau pur si simplu mi se incheie contractul de munca?

Acest contract încetează cu data întoarcerii titularului postului. Puteți beneficia de șomaj. Consider că nu aveți cum beneficia de ore, pentru a nu avea întrerupere la catedră deoarece ne aflăm în perioada vacanței școlare.
  
Sunt profesor, am fost si director cu concurs pana in mai 2012 si as dori sa stiu care sunt criteriile de numire ale directorilor in urmatorul an scolar tinand cont ca pana in august nu se va organiza concurs. Inspectoratele scolare cand vor numi directorii cu detasare vor tine cont de faptul ca intr-o scoala sunt si profesori care fac parte din Corpul Expertilor in Management Educational, au experienta, vechime, sau aceste numiri se vor face din nou pe principiul pile, relatii, cunostinte, partide eventual, astfel incat vom vedea din nou tineri manageri care abia si-au luat definitivatul dar au ....pe cineva acolo sus. Ceea ce nu e corect, dupa cum scrie si in Legea Educatiei in cazul ca mai tine cineva cont de ea.

Conform Legii nr. 1/2011 „Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2) 1Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie.
(3) 1În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ”.
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului”. Această metodologie nu este încă adoptată.
 Prin urmare, cea mai folosită modalitate este cea prevăzută de Metodologia de mobilitate, conform căreia „În cazul funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar”. În această dispoziție nu sunt prevăzute condițiile ce trebuie îndeplinite de către candidatul la funcția de conducere, altele decât cele generale în cazul detașării în interesul învățământului.

Anul trecut am participat la examenul de titularizare unde am obtinut nota 6,45 iar media de 7,15. MAI AM CONTIUITAE? si daca mi-am depus dosar pentru concursul de anul acesta,am sustinut lectia speciala si nu mai particip la concurs,mai beneficiez de continuitate?

Conform Metodologiei de mobilitate „Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e)”.

Anul trecut am luat un post cu viabilitate pe 4 ani. neavand definitivatul mi s-a facut contract de munca pe o perioada determinata.anul acesta am sustinut examenul de definitivare in invatamant obtinand nota 8.75. am sunat la scoala sa anunt ca am luat examenul iar directorul mi-a spus ca pe postul meu poate sa vina altcineva care obtine o nota mai mare la titularizare deoarece adeverintele de promovare a examenului de definitivare se elibereaza dupa 15 august. intrebarea mea este:daca eu sunt titular pe postul respectiv(asa scrie pe decizie)cum poate obtine altcineva postul meu?eu stiam ca postul ramane al meu iar daca iau definitivatul de la 1 septembrie 2013 mi se face contract de munca pe o perioada nedeterminata. va rog sa ma lamuriti si pe mine care este urmatorul pas pe care trbuie sa-l fac pentru a nu pierde postul?

Conform art. 2 din Metodologia de mobilitate „Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza
certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ,
pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar”.

Astazi am aflat ca daca eu ma prezint la examenul de titularizare si dupa o ora ma hotarasc sa nu stau in examen si vreau sa-mi anulez lucrarea nu se mai poate face acest lucru si sa apar absenta ci voi avea nota la examen 1.

Conform Metodologiei de mobilitate „Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave”. Prin urmare, nu este specificată în metodologie situația prezentată de dvs. Consider că orice candidat care a primit subiectele se consideră prezent.

Sunt maistru instructor titular pe catedra de Textile /Tricotaje și confecții textile, finisaj și aș dori să binevoiți a-mi analiza cazul : • am depus dosar pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr 5553/2011 și m-am încadrat la art.1 punctul e)- absolvenții învățământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire; • dosarul a fost înaintat de către ISJ,la Universitatea Politehnica din București; • sunt absolventă a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Textile – Pielărie, cu titlul de Inginer colegiu în domeniul: Textile și Pielărie, specializarea : Tehnologia tricoturilor și confecțiilor textile, promoția 2006; • am primit adeverință de echivalare în domeniul : Inginerie industrială, specializarea: Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite, ceea ce nu corespunde specializării de pe diploma de absolvire; • de asemenea specializarea echivalată nu se regăsește în Centralizatorul privind disciplinele tehnologice și pregătire și instruire practică 2013 la domeniul : Textile/Tricotaje și confecții textile, finisaj textil; • fiind angajată după Centralizator nu-mi recunoaște nimeni echivalarea studiilor cu ciclul I de licență pe postul pe care sunt titulară. 
  
Vă sfătuiesc să vă adresați MEN pentru rezolvarea acestei situații fiind o problemă complexă, care nu ține atât de legislație, cât de interpretare.

Va rog sa ma lamuriti cum e posibil sa nu fi lasat sa participi la concursul de titularizare pe motivul ,studiile la Spiru Haret nu sunt acreditate , cele din 2008, si 2010 sunt acreditate numai cele din 2009 nu sunt , cum e posibil asa ceva si vreu sa spun am colege care sunt titulare in baza adeverintei din 2009 iar altu nu poate participa la concurs , credeti ca e corect asa ceva ?

Problema constă în nerecunoașterea de către MEN a studiilor absolvite la Universitatea Spiru Haret  și neautorizate sau neacreditate prin HG. Acestă problemă, consider că poate fi rezolvată doar printr-o hotărâre judecătorească.

Sunt învăţătoare( absolventă de LIC.PED),  iar din iulie 2013 şi  absolventă de LITERE. Aş dori să ştiu cum voi fi încadrată şi de când. Menţionez că juristul Inspectoratului mi-a precizat că OUG nr. 92/2012„Absolvenţilor liceelor pedagogice, filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, li se recunoaşte îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza diplomei de licenţă”.

Consider că trebuie să fiți încadrată ca profesor pentru învățământul primar și datorită prevederilor din Metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2013/2014, conform căreia, art. 9 „(2) Posturile didactice din învăţământul preşcolar şi primar pot fi ocupate de:
a)  absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şipreşcolar” încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
b) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţătoreducator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi ai colegiului universitar  pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013”;

Revin cu intrebarea daca eu care am obtinut diploma de doctor in 2010 mai am vreo sansa sa primesc sporul de doctorat? Este o aberatie ca ceilalti cu doctoratul pana in 2009 sa primeasca sporul sub forma de sume compensatorii tranzit si noi nu? Daca ma adresez justitiei sau sindicatului am sanse sa castig? Cum se va rezolva aceasta problema?

În această situație puteți încerca obținerea,în instanță, a diferențelor rezultate prin neacordarea sporului de doctorat ca sume compensatorii.

Ma numesc Ileana si sunt profesor titular pe limba engleza si am terminat Facultatea de Limba Romana- Limba Engleza. Daca fac un doctorat in domeniul etnologiei in cadrul Facultatii de Litere de la Timisoara oare am sa il pot echivala ca si grad 1?Sau se considera ca nu e specialitatea mea?

Eu consider că vi s-ar putea echivala doctoratul cu gradul I.

Sunt profesor de turism. Am o vechime de 4 ani si sunt inscris in vederea obtinerii gradului II sustinand preinspectia in acest an scolar. Am absolvit mai multe cursuri de formare continua cu 90 de credite transferabile si am inteles ca avand 90 de credite transferabile as putea sa nu mai sustin una din inspectii pentru gradul II doar cu acordul inspectorului de specialitate.  As dori sa ma lamuriti daca este adevarata aceasta informatie si in ce lege sau ordin se pune in discutie aceasta problema?

Nu cunosc vreo dispoziție legală care să prevadă acest lucru.

Am participat la examenul de titularizare in doua judete, avand dosare si inspectia speciala la clasa facute in ambele.In cazul in care nu reusesc sa ma titularizez in judetul unde am sustinut proba scrisa, din cauza numarului mare de candidati pe loc, in ce etapa pentru repartitie pe suplinire pot participa. Mentionez ca in judetul de domiciliu nu am posturi titularizabile si am cea mai mare nota din 2012 la disciplina mea. Pentru titularizare exista o etapa pentru cei cu note peste 7 care se pot titulariza in centrul unde au sustinut inspectia la clasa. Nu pot veni si eu in prima etapa de repartitie de suplinire, deoarece examenul scris a fost national? Mentionez ca in metodologie nu apare nimic despre candidatii cu situatia mea. 

Pentru suplinire sau pentru a încheia contract pe perioadă determinată puteți participa la următoarea etapă prevăzută de Calendar:
„repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9),  în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Termen: 14 august 2013”

Avand in vedere ca nu ne-am facut clasele, sunt in situatia de a nu avea catedra completa. Deci... reducere partiala de activitate. Nicaieri in Metodologie nu am gasit cum se procedeaza intr-o astfel de situatie. Posturi ar fi, dar le vor lua suplinitorii inaintea noastra... Care e solutia ? Nu e posibil sa ramanem pe drumuri... suntem titulari in invatamant... 

Există această etapă în calendar care v-ar putea ajuta:
„înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010;  verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013”

Sunt absolventa a Politehnicii, in prezent sunt studenta in anul 3 la o facultate la zi si anul 2 la o alta facultate. As dori sa stiu daca ma pot inscrie in toamna la un master despre care am fost asigurata ca se va desfasura numai in weekend. Intrebarea mea de fapt este daca am dreptul sa fiu inmatriculata doar la 2 programe de studiu in total, indiferent ca sunt de tip licenta/master/doctorat sau conditia din LEN se refera doar la programele de studii de acelasi tip. Citez: art. 199 alin. (3): "O persoana poate fi admisa si inmatriculata ca student concomitent la cel mult 2 programe de studii, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera."Mai am un prieten absolvent deja de facultate si master, care este anul 3 la o alta facultate si e in primul an la un nou master, dar doreste sa se inscrie si la doctorat, tot din toamna aceasta. Daca este o persoana capabila si se descurca, are voie sa parcurga 3 programe de studiu in acelasi timp, daca sunt diferite? De fapt este student la facultate, masterand si poate fi si doctorand in acelasi timp (ma rog, pentru un an de zile, dupa aceea ramane doar cu 2 programe)? Ce se intampla daca este "prins"? I se pot anula studiile? Mentionez ca in intrebarile puse nu ne intereseaza partea cu finantarea, suntem dispusi sa achitam taxele de scolarizare aferente. Si o ultima intrebare: cursurile postuniversitare de conversie cu durata de 1,5 sau 2 ani intra in acelasi regim? Sau fiind deja studenta la 2 facultati, cum am precizat, pot urma un curs postuniversitar de conversie care are loc numai sambata si duminica, la care chiar imi pot echivala o parte din discipline (nu m-am decis inca pentru master sau conversie, decizia mea depinde si de raspunsul dvs.

Întrucât Legea educației naționale interzice înmatricularea ca student la mai mult de două programe de studii, consider că nu pot fi urmate mai mult de două facultăți în același timp, dar pot fi urmate oricâte alte programe de studii de alt fel.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

3 comentarii:

 1. Am dat titularizarea anul acesta si am luat 7, 90 și nu am putut ocupa postul din localitatea mea deoarece era rezervat bursier men, eu fiind acel bursier timp de 2 ani. acum mie mi-a expirat contractul dar postul a ramas in continuare rezervat, nu stiu de ce, am luat un alt post la o distanta considerabila. Intrebarea mea este cand si daca ma pot transfera/ detasa/ pretransfera pe postul meu din localitate si cine o sa-l scoata de pe acea rezervare?
  va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt profesor suplinitor si am obtinut nota 4,60 la examenul de titularizare 2013 chimie. In anul 2012 am obtinut nota 5,85.pot participa la repartizare cu nota de anul trecut?

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua,

  Va rog sa imi spuneti ce se intampla cu persoana care a avut continuitate la catedra, i s- a luat continuitatea in sedinta din august 2013, de catre un alt candidat cu nota mai mare, dar acesta din urma nu s-a prezentat la post 5 zile consecutiv de la 2 septembrie 2013 si nici nu a facut cerere in scris catre inspectorat cum ca renunta la post. In aceste conditii profesorul caruia i s-a acordat initial continuitate la catedra si a participat la examenul de titularizare 2013 obtinand nota peste 7, poate sa isi reia postul, si daca da, care sunt procedurile legale?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare