19 aug. 2013

Întrebări și răspunsuri 19.08.2013

Doresc punctul dvs de vedere în legătură cu cele două probleme care, după părerea mea, constituie o gravă discriminare între directorii și directorii adjuncți profesori și directorii și directorii adjuncți profesori pentru învățământul primar: 1. Pentru care motiv directorii adjuncți, profesori pentru înv. primar, au norma de predare întreagă, în condițiile în care au și ei o specializare pe diploma de licență și pot preda în această specialitate numărul de ore prevăzut? 2. Pentru care motiv indemnizația directorilor, profesori pentru învățământul primar este mai mică decât cea a directorilor profesori? Activitatea managerială nu este la fel? Ce credeți că este de făcut? 

Conform Metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 4865/2011 „(1) Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal, cu personalitate juridică, care funcţionează cu mai puţin de 25 de clase, efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare.
(2) Directorii unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial, liceal şi postliceal care funcţionează cu peste 25 de clase efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.
Art. 7. -
(1) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar sau gimnazial efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:
a) au peste 30 de clase de elevi;
b) au între 20 şi 30 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul primar şi/sau preşcolar;
- au secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- au secţii cu predare în limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
c) au cel puţin 20 de clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină.
(2) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:
a) au peste 25 de clase de elevi;
b) au între 18 şi 25 de clase de elevi şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul gimnazial şi/sau primar şi/sau preşcolar;
- au secţii cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau în liceul în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- au secţii cu predare în limba română, în şcoala sau în liceul în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
c) au cel puţin 18 clase şi unitatea de învăţământ are internat şi cantină.
(3) În situaţia în care directorii adjuncţi sunt profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar, aceştia efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa sau clasa de elevi”.

Sunt debutant si as dori sa stiu daca pot alege doua posturi incomplete [in orasul de domiciliu nefiind un post complet], unul cu 10 ore si celalalt cu 12 ore. Are ceva daca va fi depasita norma didactica de 18 ore, cu 4 ore?

Nu este nicio problemă. Doar că acele 4 ore care depășesc numărul de ore prevăzut pentru o catedră ar putea ajuta o altă persoană să obțină un post/catedră completă, dar legislația vă permite ocuparea acelor ore.

Sunt nelamurita de cazul in care ma aflu. Sunt suplinitor la o scoala mediul rural pe postul directorului.Cum acesta are concurs in august postul nu a fost scos la concurs de titularizare pentru suplinire (se subintelege de ce).Cu toate acestea m-i s-a aprobat in consiliul de administratie continuitate pe anul urmator( nu m-i s-a dat decizia pe continuitate din acelasi motiv-directorul), insa m-i sa spus ca in cazul in care acesta ramane pe post de director am prioritate fata de ceilalti canditati fiindu-mi aprobata continuitatea.Insa chiar azi am aflat ca nu e chiar asa, ca de ex daca un candidat are nota mai mare decat mine la concursul de titularizare ( la care si eu particip) de anul acesta nefiind titular, poate sa-mi i-a postul cu tot cu continuitatea mea. Acum va intreb: se poate asa ceva? Si daca da care mai este rolul continuitatii?

Aveți posibilitate de a obține continuitatea numai dacă mai există cel puțin jumătate de catedră și aveți prioritate dacă aveți notă mai mare de 7 la examenul de titularizare. Astfel, veți putea beneficia de continuitate numai dacă, catedra rămâne rezervată.

Am o colega care are nota 7,20 la scris, 10 la proba practica pentru Titularizare prin urmare are sansa sa se titularizeze anul acesta pe post de educatoare .Problema e ca la anul viitor va da definitivatul si in aceste conditii se poate titulariza ,adica sa incheie cu scoala respectiva contract pe perioada nedeterminata ?Daca nu anul viitor acel post va fi scos la titularizare din nou si respectate etapele de mobilitate pentru el ,ea neavand  avanatajul ocuparii postului din acest an? Intreb acestea deoarece in Metodologia Titularizarii am observat ca invatatorii si educatorii la multe articole au specificari separate .Daca se pot argumenta raspunsurile cu legea ar fi ideal pentru mine.

Dacă doamna obține un post publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată, deoarece nu are definitivatul va încheia contract pe perioadă determinată urmând ca acest contract să fir transformat în contract pe perioadă nedeterminată în momentul obținerii definitivării.
Metodologia de mobilitate prevede în art. 2 alin. 2 „Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturididactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândireadefinitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice,hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar”.

Sunt profesor suplinitor si in 31 aug.imi expira contractul. Insa am primit continuitate pe post (12 h) in baza notei 8,43 de anul trecut de la ex de  Titularizare. Cf. Calendarului dosarul se depune in per. 16 - 20 aug. Anul acesta nu am participat la concurs bazandu-ma pe nota de anul trecut. Intrebarea mea este: poate sa-mi ia un candidat de anul acesta care a obtinut cel putin 7 postul??? Sau eu am prioritate? Citind metodologia am inteles ca eu as avea prioritate, insa nu sunt sigur! 

Dvs. aveți prioritate pentru ocuparea postului.

Cand se face reducere de activitate intr-o scoala  intra la reducere titularul care are titulatura pe doua scoli, dar daca colegul titular intr-o singura scoala mai are un servici(cu contract de munca) pe langa invatamant, pleaca tot cel titular in doua scoli cu un singur contrat de munca? Cand apare noua metodologie a miscarii personalului didactic? Va aduce ceva nou sau tot ca pana acum?! 

Nu se știe când va apărea noua Metodologie de mobilitate, dar actuala prevede următoarele:
(2)    În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, decompletare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a)activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut consecutiv calificativul nesatisfăcător la evaluările anuale din ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
b) activitatea  prestată  de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
c) activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
d) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
e)activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
f) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
g)activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
h) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special;
i) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii deînvăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
j) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic,conform prezentei Metodologii;
k) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar sau pe mai multe specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ/specializări se constată diminuarea numărului de ore;
l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe”.

Am primit continuitate pentru anul scolar 2013-2014 in baza notei din 2011,dar am participat si anul acesta la examenul de titularizare.Pentru repartizare voi merge in etapa II,14 august, postul fiind pe perioada determinata sau in data de 27 cand se acorda prelungirea contractului pe perioada determinata?Mentionez ca,in afara de postul propus pentru continuitate,mai este scos un altul tot pe perioada determinata intr-un alt oras din judet,pe care nu vreau sa-l ocup.

În această situație vă prezentați la etapa privind prelungirea contractului de muncă pentru anul școlar 2013-2014.

Sporul se dirigentie este un spor permanent? Este luat in calcul la plata indemnizatiei de concediu?

Este un spor cu caracter permanent și se ia în considerare la calculul indemnizației de concediu de odihnă.

Am luat anul acesta definitivatul cu nota 8,35.anul trecut am obtinut 7,65 la titularizare dar nu am reusit sa ma titularizez deoarece nu erau posture vacante asa ca am predate ca suplinitor.Acum, nota de la def imi permite sa ma titularizez fara concurs?sau sa particip cu nota de anul trecut?

Pentru a vă putea titulariza trebuie să participați la concursul de ocupare a posturilor și să obțineți minim nota 7. Definitivatul vă dă dreptul de a încheia un contract pe perioadă nedeterminată, nu de a obține automat un post în învățământ. 

Va rog sa-mi raspundeti si mie la urmatoarea intrebare.Am terminat Facultatea de Litere si Stiinte Sociale cu durata de 3 ani si as vrea sa continui cu un master in Psihologie.Se recunoaste masterul in alt domeniu?

Indicat, pentru a putea profesa în învățământ, inclusiv la liceu e să urmați și cursurile de master în aceeași specialitate.

Un cadru didactic titular , angajat pe perioada nedeterminata ca in anul scolar 2012/2013 a avut din totalul de 12 luni aproximativ 6 luni concediu medical. La cate zile de concediu de odihna are dreptul ? Pentru restul zileleor care nu sunt acoperite cu concediu de odihna pe perioada vacantei ar trebui sa vina in activitate?

Zilele de concediu de odihnă se calculează proporțional cu perioadă efectiv lucrată. Dacă numărul zilelor de concediu astfel calculat nu acoperă perioada vacanței de vară trebuie să își reia activitatea  în zilele care rămân neacoperite.

In anul scolar 2013-2014 mai este valabil articolul 253.Pentrul anul scolar 2013-2014 am primit continuitate pe postul care am functionat avand nota peste 7, am participat la examenul de titularizare din 30 iulie ,pot renunta la postul pe care am primit continuitatea si sa-mi aleg altul din lista de posturi ,in sedinta din 14 august sa ma apropii mai mult de domiciliu.

Dacă nu se modifică legislația se va putea obține un contract pe perioadă nedeterminată, conform art. 253 și în anul următor școlar. Puteți renunța la continuitate dacă obțineți un alt post.

E posibil legal ca directorul unui liceu sa lucreze cu contract de munca si la  un departament al ministerului educatiei, CNDIPT  si sa aiba si o conventie civila de colaborare cu o facultate ? Degrevarea de ore poate sa-i permita sa se angajeze si in alte activitati decat cele legate de scoala ?

Degrevarea de ore pentru funcția de director are ca scop posibilitatea ca timp de eficientizare a sarcinilor manageriale.Conform Legii educației naționale „Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale, al Guvernului şi în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii”.
Iar, Codul Munci permite cumulul mai multor funcții.

Va rog sa-mi comunicati de ce cadrele didactice din invatamantul special nu au primit continuitate cu nota de la titularizare 2010?am nota la examenul de titularizare 2010 ,nota 5,25,lucrez in invatamantul special pe catedra de profesor itinerant am in norma didactica 7 elevi din diferite clase.MOTIVUL A FOST NU AM AVUT IN INCADRARE IN ANUL 2010 ELEVII DE CLASA I SI NICI CLASA I CUM PRECIZEZA IN LEGEA MISCAREA CADRELOR DIDACTICE.Acum am dat examen de titularizare,pe data de 30 iulie 2013, daca nu iau noata 5 ce pot face in acest caz raman fara servici? 

În ce privește continuitate Metodologia de mobilitate prevede următoarele:
Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ  până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.
(2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2010, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare din iulie 2010care în perioada 1septembrie 2010-31 august 2013 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi”.

Pentru cei care am dat anul acesta concurs pentru ocupare a unui post in invatamant exista posibilitatea de a ne titulariza in alt judet?

Conform Calendarului de mobilitate există următoarea etapă: repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor”. Dacă vă încadrați în aceste condiții puteți să vă titularizați și în alt județ.

In anul scolar 2013-2014 voi putea beneficia de art. 253 daca am obtinut la definitivat media 7? Mentionez ca am luat definitivatul in anul 2008

Nu știm încă ce prevederi va cuprinde Metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2014-2015.

Vreau să vă întreb dacă anul acesta mă titularizez mai departe de casă, pot să mă detaşez înainte de a începe anul şcolar mai aproape de casă? Şi aş dori să mai ştiu dacă am continuitate pe un post cu nota între 5 şi 6.99, cel care poate să mi-l ia ce notă trebuie să aibă?

Puteți să vă detașați după ce obțineți titularizarea în acest an.
Postul propus pentru continuitate cu nota între 5 și 7 poate fi obținut de o persoană care are notă mai mare decât dvs.

As dori sa stiu daca se da proba practica-informatica pentru un post propus pentru continuitate cu media peste 7. Stiu ca dosarul se depune intre 16 si 20 august iar pe 27 se face repartizarea.

Metodologia nu e clară în acest sens. Vă sfătuiesc să vă adresați ISJ-ului. Eu consider că ar trebui susținută și proba practică, dar metodologia nu prevede în mod expres acest lucru.

Fiul meu termina anul viitor liceul la CN Vasile Lucaciu din Baia Mare si doreste sa se inscrie la facultatea de inginerie aeronautica de la Moscova. Vreau sa stiu daca sunt ceva programe de burse pentru acest scop. As aprecia daca ati putea sa ma indrumati in acest sens. Poate ca Ministerul Educatiei are unele programe de bursa in Rusia, dupa cum sunt si in alte tari.

Informații privind bursele găsiți la următorul link: http://www.roburse.ro/burse.php


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

3 comentarii:

 1. In anul 2010 am obtinut un post pe suplinire , post pe care am si functionat pana anul acesta*2010-2013,in anul 2011 am mers din nou la examen din dorinta de a-mi prelungi continuitatea(obtinand nota 5.80). In anul 2012 nu am mai mers la concurs stiind atunci ca voi putea beneficia de prelungirea continuitatii in baza notei peste 5 din 2011. Anul acesta am mers din nou la examen, obtinand media 9.20 insa postul pe care m am aflat a fost luat in fata mea cu nota 9.30. Stau si ma intreb de ce exista acest du-te vino in invatamant, de ce principiul continuitatii nu se respecta, de ce regulile se schimba in timpul jocului si de ce ne trezim in fata unei realitati crunte incapabili de a mai face ceva. Credeti ca se putea face ceva in cazul meu in ceea ce priveste continuitatea a.i sa nu fi pierdut postul?
  Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 2. As avea si eu o intrebare, de ce nu mai raspundeti la comentariile puse de pers. nedidactic referitoare la salarizare? Ei nu fac parte din sistemul de invatamint? Cind aveti de gind sa rezolvati problema salarizarii acestei categorii de personal? De ce va bateti joc de noi? Dv. cum v ati descurca cu un salariu de 600 lei din care sa platesti taxe, impozite, utilitati, ingrijire pers. si sa mai si maninci?

  RăspundețiȘtergere
 3. articolul 253 ar trebui aplicat in prima etapa din metodologie. degeaba am aprobarea cons. de admin., degeaba am ocupat postul legal, degeaba am proiecte cu elevii in strainatate, degeaba ma vor elevii si parintii ca vine unul de la alta scoala fara niciun rezultat,scoala nu-l vrea dar se aplica metodologia. acest articol aplica dupa alte etape este nul

  RăspundețiȘtergere

Postări populare