21 aug. 2013

Întrebări și răspunsuri 21.08.2013

Pentru ca anul acesta nu au fost posturi titularizabile in judetul meu , am mers in alt judet dar m am inscris si aici si am sustinut si inspectia la clasa. Pot sa particip ,cu nota obtinuta acolo ,la sedintele de suplinire din judetul meu? Au prioritate cei care au sustinut examenul aici? Se va calcula alta medie , pt ca la inspectia de aici am luat nota mai mare?

Puteți participa la repartizare în județul dvs., fiind o etapă de mobilitate ulterioară repartizării candidaților care au susținut și inspecția și examenul în același județ.

Sunt educatoare titulara in Tulcea. Am obtinut titularizarea in anul1982 cand am terminat Liceul Pedagogic. Vreau un post de suplinire in Bucuresti, incepand cu 1 septembrie 2013. Ce pasi trebuie sa urmez ?

Puteți obține detașarea, sau să participați la concursul pentru suplinirea postului.

Anul acesta am dat examen de titularizare pentru prima data. Am luat 9,60. Am vorbit cu directoarea inaintea examenului sa iau un post titularizabil, iar apoi sa ma detasez pe un alt post in satul unde locuiesc, si sa preiau clasa pregatitoare. Azi mi s-a transmis ca una din invatoarele din scoala respectiva , a renuntat la clasa ei, adica clasa 4 din septembrie, pentru a prelua clasa pregatitoare. Intrebarea mea este are acest drept? Are prioritate?(precizez ca este titulara in aceea scoala)! O a doua intrebare: Pot sa iau un post titularizabil pe invatatoare si sa ma detasez pe un post de educatoare care nu este titularizabil, pastrandu-mi titlul de titular si sa nu mai dau examen anul ce vine? A treia intrebare: Cand pot sa ma inscriu pentru definitivat, daca nu am predat niciodata?

Dacă postul este publicat ca vacant și titularizabil trebuie să vă fie atribuit dvs. În principiu puteți beneficia de detașarea dorită.La concursul pentru definitivat puteți participa după încheierea stagiului de 1 an, dacă MEN nu o să prevadă vreo derogare.

De la inspectorul de specialitate am primit informatia cum ca doar inspectia speciala de la definitivat poate fi echivalata cu cea pentru examenul de titularizare.
Nu se aplica aceeasi lege a echivalarii celor patru activitati de la inspectia pentru definitivat si pentru inspectia speciala de la gradul didactic II. Este adevarat ?

Conform Metodologiei de mobilitate „Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2013”. Regula nu se aplică și la gradul II.

c.i.c. intra in calcul in cei 5 ani pentru sustinerea definitivatului? concediul de crestere si ingrijire copil este considerat perioada de vechime la catedra? sau doar vechime in munca?

Definitivatul se susține după ce aveți cel puțin un stagiu de un an la catedră. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului este considerat vechime în muncă, dar și în învățământ pentru stabilirea unor drepturi.

Schimbul de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor mai este posibil până la începerea acestui an şcolar sau numai în următorul an?

Conform Metodologiei de mobilitate „Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi între titulari în baza consimţământului scris, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, sunt analizate în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare”. Prin urmare, ați putea solicita schimbul de posturi și în afara calendarului de mobilitate.
am luat 9,10 la examenul natinal din 2013 la disciplina geografie Pe siteul isjbn apare un post la liceul teoretic Sangeorz-Bai, post pentru continuitate- vacant, nota minim 7. Ce sa inteleg ca este neocupat si pot sa-l solicit, sau are continuitate o alta persoana care a .lucrat anul trecut pe acel post si are nota peste 7 la ultimele examene din 2011 sau 2012.
Dacă postul ar fi publicat pentru titularizare l-ați putea ocupa dvs., fiind propus pentru continuitate cu notă mai mare de 7 are prioritate persoana care a solicitat continuitatea.

In anul scolar 2013-2014 pot beneficia de art. 253 daca la definitivat am obtinut media 7? Mentionez ca nota este din 2008.

Conform actualei prevederi din Legea nr. 1/2011 ați putea să vă titularizați în baza notei din 2008 dacă veți îndeplini și celelalte condiții prevăzute în Metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2014-2015.

Anul acesta am susținut examenul de definitivat pe ca l-am si promovat si am mers si la examenul de titularizare unde am obtinut o nota destul de buna 9,13, dar din pacate nu ma pot titulariza pentru ca sunt alte medii mai mari. As dori sa stiu daca mai este valabila legea 1/2011 art. 253 pentru anul scolar 2013-2014 si daca ma pot titulariza la nivelul unitatii de invatamant. Am auzit diferite zvonuri cum ca doar trei ani ar fi valabila aceasta posibilitate de titularizare, iar din aceasta cauza mi-am permis sa va deranjez.

Până la modificarea Legii nr. 1/2011 există posibilitatea titularizării pe postul pe care supliniți. Așteptăm Metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2014-2015.

As avea o intrebare, am vrut sa sun la minister dar o colega ma indrumat la d-voastra.sper sa ma puteti lamuri de ce numai in satu mare nu se respecta legea? De ce nu e valabila si pentru satmareni nota de la inspectia la clasa isustinuta pentru definitivat si in cadrul titularizarii?Chiar trebuia sa mai tinem inca o inspectie doar de dragul unora?

Conform Metodologiei putea fi recunoscută inspecția de la examenul de definitivat și pentru examenul de titularizare. Dacă considerați că nu s-a respectat legea vă puteți adresa MEN-ului.

In ce perioada sunt detasarile si ce trebuie sa contina dosarul pe care trebuie sa-l depunem la ISJ?

Conform Calendarului de mobilitate detașările sunt în perioada 16-30 august. Dosarul trebuie să conțină o cerere tip care se regăsește ca anexză la Metodologia de mobilitate, la care se atașează 1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de
pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul
de Administraţie pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2012-2013
(dacă este cazul).
6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate,
documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi  desfăşurate  în cadrul programelor de reformă coordonate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de
conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea
unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 – 31.08.2013 (dacă este cazul);
11. Adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte
că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.

Un cadru didactic titular , angajat pe perioada nedeterminata care in anul scolar 2012/2013 , din totalul de 12 luni , a foist in cencediu medical 6 luni.La cate zile de concediu de odihna are dreptul ? Pentru restul zilelor care nu sunt acoperite cu concediu de odihna pe pertioada vacantei de vara ar trebui sa vine in activitate ?

Beneficiază de numărul de zile de concediu aferent perioadei lucrate. Dacă acest număr nu acoperă totalul zilelor de vacanță de vară trebuie să își reia activitatea.

M-am titularizat în baza articolului 253, cu nota obţinută la examenul de titularizare din anul 2012, dar din pacate nu am promovat examenul de definitivat. Ce se va întâmpla cu postul? Voi mai fi "titular" pe el, avand dreptul la inca 2 incercari? Am citit Art. 31 alin. (10), dar nu stiu cum sa-l interpretez corect.

Conform Metodologiei, consider că postul este declarat vacant, putându-l ocupa ca suplinitor în etapele următoare ale mobilității.

Am si eu o nelamurire cu privire la echivalarea gradelor didactice, avand titlul de doctor (in domeniul Stiintelor Educatiei). Se echivaleaza gradul I si II (am inteles asta din lege) dar definitivatul?

Doctoratul nu se poate echivala cu definitivatul. 

As dori sa stiu  ce se intampla cu suplinitorii care in decurs de 5 ani de la intrarea in sistem nu reusesc sa obtina sau sa se inscrie la examenul de definitivat?Mentionez ca cunosc foarte multe persoane care au cel putin 13 ani vechime in invatamant si nu au definitivatul obtinut.

Nu au drept de practică în învățământ.

Sunt cadru didactic care a primit continuitate pe post pentru anul scolar 2013-2014 in baza notei din anul 2011. Daca anul asta nu ma prezint la concursul de titularizare am sanse sa imi pierd postul? Mentionez ca in anul 2011 am luat nota 5.00

Vă pierdeți postul dacă este o persoană cu notă mai mare care optează pentru postul dvs.

Sunt profesor de limba engleza. Am terminat Facultatea de Limba Romana Limaba Engleza. As dori sa stiu daca fac un doctorat in domeniul etnolgiei mi se va echivala cu gradul i sau se considera ca nu este specilitatea mea.

Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 nu prevede obligativitatea obținerii doctoratului în specialitatea de predare.

Poate un cadru didactic care este profesor titular in invatamantul prescolar, dar are si licenta ca profesor de istorie sa ocupe post de director la o scoala gimnaziala? Daca un candidat pentru postul de director nu are cel putin 4 ani de munca pana la data concursului poate sa se inscrie la concurs? Ce noutati puteti sa ne spuneti in legatura cu concursul de directori de scoala?

Dacă se organizează concurs trebuie să existe cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească candidații și care trebuie să fie prevăzute în Regulamentul elaborat de MEN. Din cate cunosc acest regulament nu a fost adoptat.

As avea si eu o nedumerire. În urma afisarii rezultatelor din judetul unde mi-am depus dosarul, am constatat ca desi suntem multi cu note de titularizare nu exista posturi disponibile. Aruncand o privire in judetele vecine am observat ca sunt mult mai multe posturi titularizabile iar rezultatele candidatilor din judetul respectiv sunt mult ai slabe . As putea participa la sedinta din judetul vecin cu toate ca nu am depus in acel loc dosarul?

Nu puteți participa la repartizarea în alt județ numai dacă ați susținut acolo inspecția.

Am dat anul trecut examen de titularizare si am ocupat (in baza notei peste 7), in anul scolar 2012-2013, un post de suplinitor.Ulterior, in urma detasarii titularului, avand acordul C.A. si I.S.J. am fost propus pentru titularizare cu art. 253, incepand cu 1 sept 2013, neavand DEF-ul dat. Am fost inscrisa la DEF, dar din motive de sanatate , apar neprezentata. Va rog sa-mi spuneti ce se intampla cu postul: se scoate la concurs pentru cei ce dau titularizare in august? Sau am posibilitatea sa raman pe post cu contract pe perioda determinata? Menmtionez ca nu am depus alt dosar pentru titularizare 2013, sau cerere pentru continuitate atunci in aprilie, si am doar dosarul pentru titularizare cu art 253, in baza notei din 2012.

Conform Metodologiei postul este declarat vacant.

Am si eu o nelamurire in legatura cu concediul fara plata. Sunt profesor titular la 2 scoli gimnaziale( 9+9 ore) si vreau sa solicit concediu fara plata pentru 1an de zile la una din scolile la care predau, fara sa-mi pierd titularizarea. Din ce am citit nu am inteles daca cerere mea de concediu trebuie facuta la scoala sau la inspectoratul scolar si la care dintre articolele legi 1/2011 ma incadrez: art.255 sau art.279. Mentionez ca motivul pentru care vreau sa solicit concediul fara plata pt 9 ore este ca sunt inscris la o a doua facultate .

Cererea trebuie aprobată de Consiliul de administrație al școlii. Puteți cere concediu fără plată pe oricare din cele două articole. Vă încadrați la amândouă.

Sunt profesor de limba romana, suplinitor, si am vechime la catedra de 2 ani de zile la data de 31.08.2013 si urmeaza sa intru in concediu de crestere a copilului in luna noiembrie. Vreau sa stiu daca pot sustine examenul de definitivat in 2014, in conditiile in care nu voi mai lucra in aceasta perioada.

Conform legislației „(1) Inspecţiile speciale se susţin în unitatea de învăţământ la care este încadrat
candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului
şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ
primitoare.
    (2) Fiecare inspecţie specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este
valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată”.
Prin urmare, consider că nu puteți susține examenul de definitivat în 2014. 

Daca am terminat un master didactic, mai este necesar sa ma inscriu si la modulul psiho-pedagogic, pentru a sustine examenul de definitivat? Daca o sa termin doctoratul mai este necesar examenul de definitivat si cel de gradul I?

Dacă aveți absolvit un master didactic nu mai trebuie urmat și modulul psihopedagogic. Titlul de doctor poate fi echivalat cu gradul didactic I și II.

Va rog sa ma lamuriti intr-o problema de salarizare. Sunt personal didactic si am contract de munca pe perioada nedeterminata pentru functia de profesor in invatamantul primar si un contract de munca cu timp partial 1/2 norme pentru functia de secretar.Intrebarea mea este care este vechimea efectiva in invatamant acumulata intr-un an de zile luata pentru stabilirea drepturilor salariale ? conf.L.63/2011atr.3 pct.5,6,7 (este un an sau un an si sase luni?)

Consider că trebuie luată în considerare la calculul drepturilor salariale pentru funcția didactică și perioada lucrată în calitate de cadru didactic auxiliar.

As dori sa stiu conform Normei metodologice din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ Publicat în Monitorul Oficial 723 din 13 octombrie 2011 (M. Of. 723/2011), Art .10. (5), se respecta sau nu ? cine raspunde de nerespectarea lui ?!!, adica conform Art.10. (5) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.

Trebuie să se respecte la fel la orice altă prevedere legală. Răspunderea aparține angajatorului.

Cum ar trebui sa invete copiii din ciclul primar? Am acesta nelamurire deoarece lucrez intr-o scoala care ar 2 corpuri de cladire. elevii din ciclul gimnazial intr-o cladire iar elevii din ciclul primar intr-o cladire. Datorita clasei pregatitoare se pare ca in ciclul primar vom functiona in 3 scimburi , pana la 18.30. in timp ce la ciclul gimnazial clasa a VIII-a invata dimineata. Este normal? unde gasesc acte normative in acest sens ? 

Programul de studiu se regăsește în Legea nr. 1/2011 și în Regulamentul de organizare și funcționare al unităților din învățământul preuniversitar.

Am luat anul acesta definitivatul cu nota 8,35.anul trecut am obtinut 7,65 la titularizare dar nu am reusit sa ma titularizez deoarece nu erau posture vacante asa ca am predate ca suplinitor.Acum, nota de la def imi permite sa ma titularizez fara concurs?sau sa particip cu nota de anul trecut?

Doar prin art. 253 din Legea educației naționale ați putea să vă titularizați pentru anul școlar 2014-2015.

Anul acesta am sustinut examenul de definitivat la care am obtinut 8,50, la titularizare am luat 7,85. Am auzit ca pot opta in sedinta publica pentru una din note, este adevarat?

Nu este adevărat.

As dori sa ma lamuriti in legatura cu urmatoarea problema: daca am dat titularizarea intr-un judet a putea obtine un post de suplinitor in judetul vecin? Mentionez ca am nota peste 7 si acolo sunt mai multe posturi.

Vă puteți titulariza în alt județ numai dacă ați susținut acolo inspecția.

As vrea sa stiu si eu daca ma titularizez si apoi cer pt detasare un post propus spre continuitate.....se poate?Cea care are continuitatea nu s-a prezentat la exem din 30 iulie...ce sanse am? 

Doar dacă postul nu este ocupat prin continuitate puteți beneficia de detașare.

Absolventii de masterat in domeniu, de ce nu pot fi platiti diferentiat fata de cei cu facultate?

Nu există o grilă de salarizare care să prevadă un sistem de plată diferit pentru absolvenții de master.

Daca am primit continuitate pe post in anul 2013/2014, mai trebuie sa ma prezint la sedinta publica?

Conform Metodologie și Calendarului trebui doar să vă actualizați dosarul la ISJ.

Avand in vedere ca tot mai multi profesori titulari pe informatica care predau la liceu raman fara ore de ce nu se introduce disciplina TIC in trunchiul comun la gimnaziu ?

Conform Legii educației naționale ar trebui ca orele de TIC să fie obligatorii. Mai rămâne doar ca Metodologia de mobilitate de anul viitor să cuprindă și această prevedere.

Va rog foarte mult sa ma ajutati in urmatoarea situatie:este vorba de 2 hotarari judecatoresti una castigata la data de 25.01.2011 si respectiv 01.10.2012,ambele sunt hotarari referitoare la cheltuieli de transport.Mentionez ca nu stiu cum pot sa fac plata ,conform OUG 71/2009 esalonat sau asa cum imi cer salariatii achitarea sumei in totalitate.

Plata sumelor privind decontarea cheltuielilor de naveta se face într-o singură tranșă. Nefiind drepturi de natură salarială nu se supun eșalonării prevăzute de OUG nr. 71/2009.

Am absolvit facultatea de inginerie alimentara in 2006 si as dori sa fac un master pe ed. fizica. As putea sa ma inscriu anul acesta? Daca termin acest master as putea preda ed. fizica ca si profesor calificat? Mentionez ca sunt profesor titular din 1990, grad I si predau discipline tehnice. Am practicat mult sport si antrenez echipe de handbal si de aici mi a venit initial ideea de a urma un master pe sport. Tema masterului din acest an este chiar legata de ed. fizica din scoala

Eu consider că v-ați încadra în următoarele prevederi ale Metodologiei de mobilitate:
„Posturile didactice/catedrele de profesor din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII, din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul profesional şi la anul de completare, pot fi ocupate de:
b)  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cudurata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute laart. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”;

Care este deosebirea dintre sala de curs si cea de studiu? In normativ se vorbeste de normarea muncitorului in raport cu numarul salilor de studiu. Ce intra in categoria salilor de studiu? Doar salile de curs sau si cancelaria, sala de sport, biblioteca, laboratoare etc?

Eu consider că normarea se face pe săli de studiu, laboratoare, săli de sport.

Sunt profesor titular intr-un orasel din Galati si pentru ca am deja cativa ani de naveta, am cerut o locuinta de serviciu de la Primarie dar raspunsul lor a fost negativ invocandu-se art. 276 din legea 1/2011care nu mai stipuleaza obligativitatea acordarii unei locuinte de serviciu pentru cadrele didactice. In baza carei legi sau OUG (nu instructiune caci mi s-a spus ca nu are importanta pentru ei neavand caracter de lege) pot cere locuinta de serviciu de la Primarie?

Singurul act normativ care prevede posibilitatea acordării unei locuințe de serviciu este Instrucțiunea MECTS nr. 2/2011 care are caracter de lege fiind și publicată în Monitorul Oficial al României.

Ma pot titulariza in alt judet daca nu exista posturi titularizabile la mine in judet? Mentionez ca am luat nota 7 ,pe disciplina fizica,iar inspectia la clasa am sustinut-o doar in judetul meu.


În cazul prezentat de dvs. nu vă puteți titulariza în alt județ.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

3 comentarii:

  1. Buna ziua! Pentru cei care s-au titularizat in baza art. 253, mai exista titular al scolii sau vor fi titulari ai sistemului?

    RăspundețiȘtergere
  2. va rog sa ne raspundeti :cand se vor primi atestatele conform ordin5484 2011 pentru inv cu liceul pedagogic s au am ramas bataia de joc acelor care ne conduc si multor colegi care sunt rautaciosi .nu dorim sa fim profesori dar la munca egala retributie egala de ce atata discriminare salariala pentru aceeasi munca... multumesc

    RăspundețiȘtergere

Postări populare