8 sept. 2009

Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ propuse în legea salarizării unitare

1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv articolele 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicate vor stabili coeficienţii de ierarhizare, pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului în funcţie de criterii: număr personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi, etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prinhotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani.
7. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tran şa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.
(4) Sporurile prevăzute la pct. 7 alin. (1) şi (3) se acordă şi personalul din Ministerul Educa ţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin (1) şi art 90 alin(1) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai pentru profesorii universitari si pentru profesorii I, cu gradul didactic I din invatamantul preuniversitar
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 - 25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar, prime şte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:
- pentru 2 clase elevi – 5%;
- pentru 3 clase elevi – 7%;
- pentru 4 clase elevi – 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de pân ă la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conduc ătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5 % din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. 1 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15 % din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baz ă, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din salariul de bază.

Consider ca sunt multe drepturi eliminate de catre aceasta lege. E nevoie de o forma de protest care sa repuna in aceasta lege acele drepturi care au fost greu castigate.

24 de comentarii:

 1. Nu este in regula prevederea referitoare la salariul de merit. Va mai exista salariu de merit? La profesorii care nu vor avea salariu de merit, se va diminua salariul din grila cu 15%? Colegii nostri care au titlul stiintific de doctor vor pierde sporul de doctorat?

  RăspundețiȘtergere
 2. La multi ani!Sa-ti dea Dumnezeu sanatate si fericire!

  RăspundețiȘtergere
 3. Aceeasi nedumerire ca si dl Malaelea o au toti colegii mei. Ce-i abrambureala asta cu salariul de merit? De ce legea in loc sa vina in intampinarea nevoilor noastre ... vine sa ne faca si mai grea viata??? Dle Pop, va rog sa studiati cu atentie in noul statut la art 277, paginile 225 si 226 toate literele a, b, c, d, e, f), care abramburesc definitiv incadrarea in inv primar si prescolar. Nu era mai simplu sa se scrie fff clar ca educatorul sau invatatorul cu studii superioare va fi incadrat ca profesor-invatator, educator??? Litrele d) si e) se suprapun, dar, se si contrazic in acelasi timp. Se vede ca sunt redactate pe picior. Va rog, in numele dascalilor din primar si prescolar, sa interveniti la comiisile de invatamant de la Parlament cu amendamente pt o redactare simplicata si fff clara legata de invatatorii cu studii superioare.

  RăspundețiȘtergere
 4. Daca tot ati sesizat neclaritatile referitoare la incadrarea in inv primar si prescolar, va rog sa imi trimiteti mie prin mail sau sa postati pe blogul meu propunerea pe care o doriti ca amendament.O voi transmite deputatilor unuia dintre partidele din Parlament

  RăspundețiȘtergere
 5. salariu de merit si sporul de vechime este inclus in coeficient
  sporul de doctorat nu se mai acorda

  RăspundețiȘtergere
 6. Deci nu va mai exista salariu de merit? La profesorii care nu vor avea salariu de merit, se va diminua salariul din grila cu 15%? E atat de marinimos statul roman incat a acordat tuturor salariu de merit?Altfel cum se poate intelege faptul ca este inclus in coeficientii din grila la toate transele de vechime si toate gradatiile? Stim cu totii ca de fapt nu este asa.

  RăspundețiȘtergere
 7. Asa cum am mai postat si la un alt subiect, cu aceasta lege mie mi se diminueaza salariul. Nu imi vine sa cred ca se intampla asa ceva si ca nu facem nimic. Ne meritam soarta daca stam cu mainile in san si ii lasam sa isi bata joc de noi. Nu stiu ce asteptam...

  RăspundețiȘtergere
 8. Domnule Pop ,

  este curata bataie de joc noua salarizare propusa...adica , din mizeria aceasta de salarii se va scadea un procent de 15 % la cei multi si..oropsiti...c-asa zice legea ...Dupa ce ca multe din salariile de merit le iau tot cei care ...trebuie .
  Sa stiti ca sunt multi colegi care, de lehamite , nici nu-si mai depun dosare pentru aceste salarii... Cu totii muncim , macar militati sa ramanem cu grilele astea asa cum au fost propuse...In multe sectoare de activitate s-a renuntat demult la acordarea salariilor de merit...

  RăspundețiȘtergere
 9. sporul de stabilitate dupa 10 ani in invatamant,cum ramane cu el,este inclus in salariu?

  RăspundețiȘtergere
 10. Felicitari, domnule Pop, pentru tot ceea ce faceti! Se vede ca sunteti o persoana care munciti mult pentru profesorii din zona d-voastra... De-ar fi si in zona mea la fel....

  RăspundețiȘtergere
 11. cereti coelgilor mei din zona dvs
  sigur o sa se implice

  RăspundețiȘtergere
 12. Se vor efectua platile pentru orele peste norma?

  RăspundețiȘtergere
 13. Domnule Pop,
  Am doctorat si sunt foarte afectat de masura renuntarii la sporul de doctorat dupa o munca de 7 ani. Nu valoarea sau pcentajul conteaza, ci PRINCIPIUL. Oricum nu compensa nici pe departe efortul intelectual. Maine voi publica un material in OBSERVATORUL CULTURAL. Va voi trimite un link. INSA art. 49 alin. (1) din legea 128/1997 prevede că in invatamant salarizarea se face în raport cu functia şi norma didactica, nivelul studiilor, gradul didactic, TITLUL STIINTIFIC etc. Pai daca se renunta la spor, cum se mai salarizeaza in raport cu titlul stiintific????? Ceva trebuie facut pt consecventa. Ori sa propuneti eliminarea sintagmei "titlul stiintific", sa stim o treaba ori, daca nu, logic ar fi sa existe o bonificatie (ca de exemplu salarizarea conform transei de vechime imediat superioare). Inteleg ca e perioada de criza, se poate accepta si suprimarea temporara acestui drept. Dar o suprimare definitiva este un afront la adresa intelectualitstii romanesti. Incercati sa mai faceti ceva, atat cat se mai poate! Va sunt recunoscator pt tot ce faceti!!!

  RăspundețiȘtergere
 14. Stimate domnule Pop, va rog sa ma lamuriti cat mai repede intr-o problema.
  In urma restructurarilor din sistem, in scoala la care sunt titulara am ramas doua titulare la matematica. Scoala are si o structura unde naveta este imposibila.
  Eu am articole si carti publicate, am rezultate la un concurs scolar national, faza judeteana pentru liceu (2 premii III si o mentiune), o mentiune la un concurs judetean. Am insa si detasari prin concurs cu probe scrise, la care nu am obtinut niciodata nota mai ica decat cea necesara titularizarii. Colega mea nu a avut o asemenea acivitate; totusi, a fost preferata pentru a preda la scoala de centru (unde se poate face naveta) in urma consiliului de administratie, iar criteriul de selectie a fost continuitatea pe post. E drept? Asta spune legea despre implicarea autoritatii locale in educatie? Asta spune legea despre urmarirea calitatii in educatie?

  RăspundețiȘtergere
 15. Am observat în noua lege a salarizării că la muncitor calificat s-a redus nr. de trepte (categorii) de la 6, la 4. Acuma, eu care sunt muncitor calificat 4 o să rămân tot pe 4 care este cea mai mică treaptă, și are un coeficient mai mic decât a unui muncitor necalificat, sau se va calcula altfel...??? Vă mulțumesc...

  RăspundețiȘtergere
 16. http://www.observatorcultural.ro/A-disparut-sporul-de-15-pentru-doctorat*articleID_22394-articles_details.html

  RăspundețiȘtergere
 17. ...Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimiineîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15, personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii...Am crezut ca in noua lege va disparea acest articol! A-ți calculat de curiozitate sa vedeți ca un profesor I cu 6-10 ani vechime ia mai putin ca un stagiar daca nu are spoerul de stabilitate?

  RăspundețiȘtergere
 18. acesta ramane cu coeficientul 2-6 ani.

  RăspundețiȘtergere
 19. Semneaza petitia: "Nu scoateti salariul de merit si sporul de doctorat":

  http://www.petitieonline.ro/petitie-p58834054.html

  RăspundețiȘtergere
 20. de ce nu se acorda spoz de zona pentru pers. didactic auxiliar si nedidactic?daca puteti sa-mi explicati despre ce este vorba in urmatorul pasaj - "spor de zona pt. pesrs. did. aux. si nedid.,art.36 alin.(1)lit. j din CCMUNRI raportat la art.50 alin. (12) din Leg. nr. 128/1997"

  RăspundețiȘtergere
 21. in pasajul anterior mai era inclus "spor de zona de 20 %"

  RăspundețiȘtergere
 22. prima de instalare este impozabila?se acorda cadrelor didactice care au domiciliul in aceeasi localitate cu unitatea scolara?

  RăspundețiȘtergere

Postări populare