1 sept. 2009

Se doreste modificarea examenului de bacalaureat

forma de examen din codul educatiei se doreste a fi aplicata incepand cu anul acesta scolar.
se pregateste o ordonanta de urgenta care sa modifice incepand cu anul acesta examenul de bacalaureat
Personal cred ca ar trebui finalizata dezbaterea publica si apoi modificat examenul.
Daca dupa dezbatere apare alta forma ce se intampla? (sau e o dezbatere de forma? sau nu se mai asuma Codul?)
De fapt se sacrifica acutuala clasa a XII-a sau cel putin se face un experiment. Nu cred ca e normal.
mai ales ca in Cod se spune ca trebuie cu 4 ani inainte.
consider ca este o masura nefundamentata si argumentata

voi revenii cu detalii
forma din Cod

Art. 55 - Examenul naţional de bacalaureat
(1) Evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării la finalizarea învăţământului secundar superior, liceal, se realizează prin examenul naţional de bacalaureat.
(2) Examenul naţional de bacalaureat constă din următoarele evaluări sumative:
a) Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi, după caz, în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător din cadrul naţional de referinţă pentru comunicare orală în limba română, respectiv în limbile minorităţilor naţionale studiate în şcoală, derivat din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi şi stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
b) Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
c) Evaluarea competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării;
d) Evaluarea competenţelor formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin notele obţinute la următoarele probe scrise obligatorii:
i) Probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările;
ii) Probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună, pentru aceeaşi limbă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, la toate filierele, profilurile şi specializările;
iii) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră şi profil, după cum urmează:
- Matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- Istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
iv) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:
- Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică, sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- Geografie, Filosofie, Logică, argumentare şi comunicare, Economie, Psihologie şi, după caz, Sociologie, pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională.
(3) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au susţinut probele precizate la alin. (2) lit. a), b) şi c);
b) au susţinut toate probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) este cel puţin 6.
(4) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d).
(5) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat şi, separat, certificate pentru atestarea nivelului de competenţă corespunzător evaluărilor precizate la alin. (2), lit. a), b) şi c).
(6) Diploma de bacalaureat conferă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile prezentei legi.
(7) Eliberarea certificatelor pentru atestarea nivelului de competenţă stabilit în urma susţinerii evaluărilor precizate la alin. (2) lit. a), b) şi c) nu este condiţionată de promovarea probelor scrise precizate la alin. (2) lit. d).
(8) Absolvenţii care au promovat toate clasele învăţământului secundar superior, liceal, cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul naţional de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.
(9) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, sunt recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările precizate la alin. (2) lit. a), b) şi c) care au fost susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
(10) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(11) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar de stat pot susţine examenul naţional de bacalaureat fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(12) Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat şi programele pentru evaluările din cadrul acestuia se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi dată publicităţii pentru fiecare promoţie până la data intrării acesteia în clasa a IX-a.
(13) La întocmirea programelor pentru evaluările din cadrul examenului naţional de bacalaureat sunt consultate, după caz, şi instituţiile de învăţământ superior.
(14) Evaluările precizate la alin. (2) lit. a), b) şi c) se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţii stabilite prin metodologia precizată la alin. (12).
(15) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, precizate la alin. (2) lit. d), se susţin după finalizarea clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar.
(16) Comisia precizată la alin. (15) este condusă de un preşedinte numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. În situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul secundar superior, liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea în care se susţin probele scrise din examenul naţional de bacalaureat.
(17) Comisia precizată la alin. (15) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele în care se susţin probele scrise din examenul naţional de bacalaureat.
(18) Numărul comisiilor precizate la alin. (15) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării la propunerea inspectoratelor şcolare.
(19) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice.
(20) Elevii pot opta şi pentru susţinerea bacalaureatului internaţional, cu finanţare din surse proprii.

2 comentarii:

 1. 1. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
  2. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.
  3. Evaluarea competenţelor digitale
  4. Probă scrisă la Limba şi literatura română
  5. O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră şi profil
  6.O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate
  Se incapataneaza sa iasa 6 probe la numaratoare. Cum de le iesea 3? Sau evaluarile sumative sunt considerate "orale, deci trebuie sa se treaca, asa ca nu le mai socotim"

  RăspundețiȘtergere
 2. A considera filiera tehnologica identica cu cea teoretica- reala este o mare eroare psihopedagogica. Indiferent de specializarea pe linia tehnologica, elevii de pe aceasta filiera au optat pentru cunostinte de specialitate. Ei dau teze, timp de 4 ani, la discipline de specialitate. Nu ar fi normal sa fie evaluati la bac din aceste materii? Unele specializari nu studiaza biologie, chimie si fizica, decat pana in clasa a X-a.Informatica nu se face la nicio specializare de pe filiera tehnologica.
  In clz. este nedrept pentru copii, evaluarea este lipsita de finalitate- "ii invat geografie si ii ascult din chimie".Cred ca 70% din clasele de liceu sunt pe filiera tehnologica, iar la bac nu mai exista aceasta filiera. In plus, toti copiii de la filiera tehnologica sunt obligati la un an scolar mai lung decat cei de la teoretic, dar bacalaureatul il dau din aceleasi materii. E anormal ca un elev de la teoretic sa termine in 15 iunie, iar unul de la tehnologic sa termine cu "1 zi" inainte de bac.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare