28 mai 2008

Seismograf/ În apărarea limbii române

În cei cîţiva ani în care se pregătea aderarea României la Uniunea Europeană am auzit voci politice, suficient de sonore, care pledau pentru păstrarea identităţii. Apoi expresiile au devenit clişee care s-au transmis de la un politician la altul, golindu-se de conţinut. Ceea ce stă în spatele cuvîntului tradiţie nu este un merit al vreunui om politic. Fenomenul funcţionează fără să depindă de sensibilitatea politicianului. Mai degrabă partea economică se face auzită.
Identitatea supremă a unui popor este limba care o vorbeşte. La noi, limba română. Apărarea ei este o chestiune de securitate naţională. În plină campanie electorală limba şi literatura română primesc din partea Ministerului Educaţiei lovituri care se vor resimţi peste vreme. În cauză sînt subiectele la oral pentru proba de Limbă şi literatură română la Bacalaureatul care va începe nu peste mult timp. Elevilor li se impun subiecte care nu au tangenţă cu limba română. Scheele de la Uniunea Europeană i-a înlocuit pe Caragiale şi Nichita Stănescu. Apoi Raportul Tismăneanu şi texte de legislaţie europeană. Mi se pare o ploconire în faţa directivelor europene, fără nici un discernămînt. Oricît ni s-ar părea de ciudat, cheia rezolvării acestei sensibile chestiuni stă la îndemîna oamenilor politici. Pe care nu i-am auzit în fierbere electorală că vor apăra limba română. Adică identitatea poporului din care fac parte. Jurnaliştii, oamenii de cultură scriu. Ei scriu, ei aud. Este ştiut că în ultimele două decenii elevii României învaţă limba lor maternă - după programa şcolară - după principii mişcătoare. Clasicii literaturii române sînt lăsaţi în uitare. Este strigător la cer cu cîtă uşurinţă renunţăm la valorile noastre. Închei cu o ştire de ultimă oră, furnizată presei de pictorul Sorin Dumitrescu: Nichita Stănescu apare în Dicţionarul Literaturii Engleze drept fondatorul poeziei britanice moderne. Despre această părere vom reveni. Dar limba şi literatura română trebuie apărate acasă.
Gheorghe PÂRJA

Sursa:http://www.graiul.ro/?p=7002

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare