6 mai 2008

5 salarii la deces castigate de catre SLIMM la Curtea Constitutionala

Aşa cum am scris întrun număr al Jurnalului Sindical, Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş a intentat acţiuni în instanţă pentru acordarea celor îndreptăţiţi a ajutorului de cinci salarii ale persoanei decedate în cazul decesului unui cadru didatic sau didactic auxiliar.
Ultimele două dosare au fost trimise la Curtea Constituţională în iulie 2007, întrucât Casa Judeţeană de Pensii a invocat excepţia de necontituţionalitate a art. 106 alin. 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. În martie 2008 s-a judecat cauza la Curtea Constituţională care prin decizia pronunţată a respins excepţia de neconstituţionalitate invocată de Casa Judeţeană de Pensii şi astfel întărindu-se argumentele noastre în baza cărora am solicitate obligarea pârâţilor la acordarea ajutorului de deces prevăzut de o lege specială.

Astfel
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.106 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată de Casa Judeţeană de Pensii Maramureş în Dosarele nr.3.161/100/2007, nr.3.160/100/2007, nr.3.153/100/2007 şi nr.4.262/100/2007 ale Tribunalului Maramureş - Secţia civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2008.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare