28 mar. 2014

Întrebări și răspunsuri 28.03.2014

Sunt profesor de educatie fizica cu studii superioare, lucrez in cadrul unei scoli gimnaziale, dar din pacate nu mi se acorda decat orele de la nivelul gimnazial.Am facut un memoriu catre directorul unitatii iar el mi-a zis ca cei de la ISJ nu acorda si orele de la nivelul primar.Ce pot face mai departe?As vrea sa ma pot titulariza deoarece ,conform articolului 253 din Legea Educatiei, indeplinesc toate conditiile, mai putin cea in care mi se cere catedra completa.

Să așteptați  o legislație nouă  în domeniu.  Trăiesc cu speranța ca va fi una mai clară.

Va contactez in legatura cu legea 44.990/28.12.1999, as dori sa stiu daca mai este in vigoare. Daca da ... in lege se stipuleaza: Informatician, analist programator 1 post la unităţile care au în dotare reţea de calculatoare. eu sunt incadrat informatician cu jumatate de norma la o scoala in care am laborator cu 20 calculatoare. Cum as putea sa am norma intreaga? Ce trebuie facut in acest sens? 

Directorul instituției să se adreseze   ISJ –NORMARE  ,SALARIZARE pentru a avea un post în statul de funcții.

Sunt invatatoare titulara. Am terminat facultatea de literesi stiinte ale comunicarii, romana - franceza, iar in prezent sunt inscrisa la modulul psihopedagogic, Dppd. Conform anexei ordinului ministrului nr. 6239/ 14.11.2012 la legea nr.88/1993, pot participa la etapa de pretransfer pe o catedra de limba si literatura romana?

Se poate interpreta că nu aveți modul psihopedagogic.

Sunt profesor titular pe catedra de TIC la un liceu tehnologic. Exista o situatie speciala la noi in catedra. Suntem doua titulare pe catedra de Tic, iar colega mea este in concediu pentru cresterea copilului. Tinand cont de preincadrarea 2014-2015, nu se mai pot constitui 2 catedre din cauza diminuarii numarului de clase. Desi la evaluarea in catedra eu as iesi pe primul loc, d-na director a considerat ca pentru colega mea sa pastreaza postul intreg, iar postul meu va fi completat cu ore din a doua specializare sau la completare de norma in sedinta publica. Puteti sa-mi spuneti daca am fost incadrata corect, conform carui articol se face aceasta incadrare? Va mai aduc la cunostinta ca postul ei va fi scos in baza pana in mai 2015. Specific faptul ca ea se va intoarce in mai 2015 si preincadrarea pentru anul 2015-2016 se face in februarie 2014. Incadrarea se va face pe aceleasi criterii? 

Doamna  director a procedat corect.
Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:
a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.
c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.
Evaluarea dosarelor este un concurs doamna nu are dreptul sa participe conform codului muncii.

La gradinita unde functionez se reduc 2 posturi. Noi suntem 6 titulari si avem urmatoarele studii: -o colega cu liceu pedagogic ,dar in concediu fara plata; -un coleg cu liceu pedagogic si cu facultatea de teologie fara modul psihopedagogic; -4 cu facultatea de Psihologie si stiintele educatiei,specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar. Conform studiilor(dupa metodologie) cine ar trebui sa intre la restrangere? 

Persoana aflata în concediu fara salariu are CM suspendat deci nu poate intra, în concluzie intrati cei 5 rămași.

Am avut,ocupat prin concurs, un post de ingrijitor, pe perioada de 2 ani, perioada in care titularul postului a lipsit pe caz de boala. Pe un alt post vacant, dar blocat, avem detasata o alta persoana. Se poate sa se prelungeasca contractul de munca persoanei care a dat concurs inca 1 an in detrimentul celei detasate, urmand ca aceasta sa se intoarca la locul ei de munca anterior ?

NU SE POATE. Daca inceteaza detasarea nu poate fi angajata o persoana pe un post blocat.

Sunt profesor titular pe o catedra de 18 ore din 2006. As dori sa ma transfer anul acesta. Exista 12 ore la o scoala din localitatea de resedinta si inca 12 ore intr-o alta scoala, dintr-o alta localitate. Intrebarea mea este daca ma pot transfera pe cele 12+12 ore, sau trebuie neaparat sa fie 12+6? Nu este nici un post cu 6 ore in judet. Cea de-a doua intrebare este daca imi pastrez statutul de titular. Din ceea ce am citit am inteles ca voi fi titular in doua scoli, in loc de una. Asa este? Si in cazul prezentat voi fi titular pe 24 de ore? 

Titular sunteți pe 18 ore restul pot fi suplinite de altcineva sau in plata cu ora ( 1post este egal cu 18 ore ).

Va rog sa ma informati ce demersuri se pot face in privinta decontarii navetei (sunt cadru didactic navetist) avand in vedere ca de la contabilitate mi s-a spus initial ca nu se mai deconteaza naveta pentru ca nu au fost date instructiuni MECTS pentru Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, apoi mi s-a sugerat sa citesc Legea bugetului de stat pe 2014 , în anexa 5, alineatul 5 pentru ca in final sa mi se spuna ca nu sunt bani in buget. Mentionez ca pana anul trecut, respectiv 2013 am primit contravaloarea biletelor de maxi-taxi integral. 

Referitor la decontarea cheltuielilor de transport ale personalului din învățământul preuniversitar, există prevederi și în Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, respectiv nota nr. 3 din anexa 4 și nota nr. 5 din anexa 5, potrivit cărora, în învățământul preuniversitar, din „economiile înregistrate” de unități „la cheltuieli cu bunuri și servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanței de 50 km și în limita sumei de 26 lei/cadru didactic pentru distanța de 3 km”, iar „pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la 50 km. Suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru”. De precizat că cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt reglementate în Legea educației naționale inclusiv la finanțarea de bază – art. 104 alin. (2) lit. d), dar și la finanțarea complementară – art. 105 alin. (2) lit. l).
Dispozițiile Legii bugetului de stat mai sus citate nu abrogă, nu modifică și nu lipsesc de efect prevederile lit. f) a alin. (2) al art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, ci le completează, instituind o variantă finanțare a cheltuielilor pentru navetă.
Din coroborarea textelor mai sus menționate se desprind următoarele concluzii:
1. Din finanțarea complementară, se acoperă în integralitate cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, pe toată perioada anului școlar (deci inclusiv în vacanțe) și indiferent de distanța dintre localitatea de reședință și locul de muncă.
2. Dacă însă se realizează economii la cheltuielile cu bunuri și servicii, naveta se poate deconta inclusiv din finanțarea de bază, dar numai pentru cadrele didactice (nu și pentru personalul didactic auxiliar), numai în timpul cursurilor (nu pe perioada întregului an școlar) și doar pentru distanțe ce nu depășesc 50 de km, sumele neputând depăși 120 de lei pe lună.

Va rog frumos sa-mi clarificați și mie câteva aspecte legate de eliberarea actelor de studii: Dacă procedurile de eliberarea certificatelor de calificare profesională și a diplomei de bacalaureat sunt descrise amănunțit in Regulamentul eliberării actelor de studii din 7 oct.2011, cine eliberează certificatele de absolvire, a 10 clase, a liceului....., daca unitatea este autorizata provizoriu?! Art. 20 spune ca actele de studii ,, sunt eliberate de unitatea acreditata unde titularul a absolvit ultimul an de studii\"ori acest lucru contravine noțiunii de acreditare, școala nefiind acreditată ci doar autorizată provizoriu. Procedura de eliberare a diplomei de bacalaureat este valabila și pentru certificatul de calificare, respectiv semnează președintele comisiei și pune ștampila directorul unității unde a absolvit elevul, chiar daca școala nu este acreditata?!. Eu cred ca legea eliberării actelor de studii are multe lacune, iar ARACIP in afară de a ne stoarce de bani, nu a făcut decât să complice lucrurile. Cu ce a greșit o secretară de la un liceu acreditat de trebuie sa completeze de mâna actele de studii (si nu sunt puține) pentru toți elevii unităților autorizate provizoriu, în condițiile în care are autorizație de completare electronica doar pentru școala sa?! Am nevoie urgent de niște clarificări!

Vă adresați  ISJ  RETEA ȘCOLARĂ  -acte de studii  ptr a obtine clarificări de la MEN.

Va rog sa imi spuneti daca taxa pe care am achitat-o la universitate pentru inscrierea la colocviul de admitere la Gradul I se deconteaza de catre unitatea de invatamant la care functionez, si daca da in baza a ce? Catre cine sa fac aceasta cerere, Catre CA al unitatii sau catre director? Si in eventualitatea in care mi se refuza, care sunt demersurile ulterioare pe care le pot face? Va intreb deoarece deja am raspunsul verbal al contabilului unitatii, care mi-a comunicat ca nu, unitatea de invatamant nu deconteaza aceste cheltuieli deoarece "cadrele didactice sustin gradele didactice pentru a li se mari salariul, iar gradele II si I nu sunt obligatorii, intrucat poti functiona doar cu definitivatul pana la pensie". 

Vă adresați directorului înstituției în scris  În funcție de buget/capitol bugetar răspunsul poate fi pozitiv sau negativ . De obicei nu sunt bani în buget pentru aceste cheltuieli.

Ca diriginte la o clasa cu profil tehnic, specializarea electronica-automatizari, clasa a XI-a m-ar interesa daca e legal sa primesc- pe semestrul al II-lea, prin transfer in urma unei cereri a elevului- in clasa aceasta un elev tot de a XI-a, dar de la alta specializare, electric. Precizez ca elevul nu a sustinut niciun examen de diferenta, examene care deja s-au incheiat si ca la cele doua discipline de specializare ce constituie diferenta de materii sunt mediile incheiate anual.

Se poate, dacă directorul emite o decizie ptr examen de diferentă și elevul promoveaza examenele.

Sotia a obtinut nota 8,20 la examenul titularizare 2012 pentru educator.postul ocupat avea viabilitate 4 ani . cine si pe ce criterii stabileste ca este pe perioada determinata sau nedeterminat. un post avind viabilitate 4 ani nu trebuia sa participe in prima sedinta ? mentionez ca sotia a terminat fac litere in 2012 la ucv fiind debutant. contractul de munca a fost incheiat pe un an. daca va lua examenul de definitivat 2014 se poate titulariza pe post? postul fost ocupat in sedinta a doua si nu in prima caci in dreptul lui viabilitate 4 ani mai avea scris determinat?

De obicei posturile cu durată mai mare de 4 ani sunt considerate titularizabile, au viabilitate mai mare sau egală cu 4 ani.

Este adevarat că prin acest ordin de modificare şi completare a Metodologiei-cadru de miscare a personalului didactic este condiţionat transferul pentru restrângere de activitate şi a pretransferului din mediul rural în mediul urban de nota/media min. 7 la un concurs național de ocupare a posturilor desfășurat în ultimii 6 ani (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), adică cei care au concurs cu nota cel puţin 7 obţinută înainte de 2008 nu se mai pot transfera/pretransfera din mediul rural în mediul urban?! Precizarea(sau interpretarea aceasta a articolelor 8 şi 9 din ordin) aparţine ISJ Constanţa! raspuns:Este o înţelegere greşită a prevederilor metodologiei. Situaţiile prezentate la literele a), b, c) se referă doar la ultimii 6 ani. Altfel, pentru transferul/pretransferul din mediul rural în mediul urban pot fi folosite mediile de la repartiţiile guvernamentale, evident, cu mult anterioare ultimilor 6 ani si cei sub 7 ?inainte de acesti ani?Raman pe veci acolo unde sunt titulari? Nu inteleg nimic!Adica le da voie celor care au repartitie guvernamentala,titulari la tara ca si cei sub 7.... 

SE CONDITIONEAZA DOAR DE OBTINEREA NOTEI 7 VEZI ALINATUL B
O R D I N Nr. 3080 Data: 05.02.2014
pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

Sunt directoare de scoală. Am o întrebare despre modalitatea de desemnare a cadrului didactic care intrî în restrângere de activitate. Conform art. 26 a metodologiei Consiliul de Adminstraţie stabileşte modalitatea de evaluare care prevede ori concurs ori evaluare pe baza criteriilor din anexa 2 a metodologiei. Am 10 învăţătoare dintre care 1 trebuie să intre în restrângere. Cf. metodologiei ori aplicăm punctajele pentru toate 10 învăţătoare ori toate indiferent de punctaj trebuie să participe la concurs. Înţeleg bine? Vă adresez această întrebare deoarece unele colege consideră că numai colegele care pe baza punctajului stau pe ultimele 2-3 locuri trebuie să participe şi nu toate.

Conform art 25 și 26 din metodologie toate.

Sunt profesoara de fizica titulara la un liceu tehnologic de 25 ani impreuna cu o colega titulara in aceeasi catedra care a fost numita director pe perioada anului scolar 2013-2014. Numarul de ore aferent celor doua catedre s-a redus cu un sfert si am fost obligata sa accept ore de chimie pentru completarea catedrei intrucat cealalta este director. Este corect asa?Nu trebuia facuta o fisa de evaluare cu activitatea cadrului didactic in scoala? intrucat de 4 ani ea nu mai preda la acest liceu, fiind in functia de director.Mentionez ca nu am mai predat aceasta disciplina.

Doamna director este profesor, deci se aplică art 25 și 26 din metodologie.

As dori sa imi spuneti daca in scoala in care sunt titulara se face o evaluare a punctajului titularilor in vederea intrarii in restrangere de activitate, este evaluata si persoana care se afla in al doilea an din concediul de ingrijire a copilului, sau este protejata? Mentionez ca evaluarea pt restrangere se poate face in martie 2015 pt anul 2015-2016 iar persoana titulara aflata in CIC se va intoarce la catedra la 1 septembrie 2015.

Da, este protejată de codul muncii. 
Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:
a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
c) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.
c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.
Cum pot obtine continuitate pentru anul scolor viior.Mentionez ca am obtinut la titularizare 2013 nota7,25, dar se pare ca scoala ar intra in restrangere si nu ar ramane pe limba franceza decat 8 ore.ce pot face in acest caz?Nuestenimic sigur dar daca nu intrascoala in restrangere nu vreau sa pierd continuitatea si daca ar intra cepot face eu am franceza-romana.

Vă prezentați la examen.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Vă mulțumesc pentru încredere și rămân la dispoziția dvs pentru intermedierea  soluționării oricarei situații la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare