7 mar. 2014

Întrebări și răspunsuri 07.03.2014

Sunt profesor de economie. Va retin atentia cu o problema. Sunt in invatamant din anul 2011, cand am depus dosarul pentru a activa in invatamant nu am intampinat nici un fel de problema, dar anul trecut, in 2013, cand am depus dosarul de continuitate mi s-a spus ca profilul pe care l-am avut in facultate (Relatii economice internationale), figureaza in centralizator cu 3 ani de studii, iar eu am fost ultima generatie care a absolvit cu 4 ani. Ce ma sfatuiti sa fac ca sa pot figura cu 4 ani de studii asa cum am absolvit? Nu mi se pare corect sa fiu trecuta cu 3 ani de studii cand eu am absolvit 4 ani. Mai ales ca in primul an de invatamant  (2011) am avut o nota mai mica decat alte concurente si mi s-a spus ca am prioritate in fata lor tocmai pentru ca am absolvit 4 ani, iar anul trecut mi se spune ca profilul este trecut in centralizator pe 3 ani.

DACĂ AȚI TERMINAT FACULTATEA PÂNĂ ÎN 2002 este considerat învățământ de lungă durată . Eu văd în centralizatorul de anul trecut  (Relatii economice international)bifat la învătământ de lungă durată.

As dori sa stiu daca se mai acorda ajutor la nasterea primului copil. Am nascut in 04. 12. 2013 si sunt angajata CJRAE , fiind titulara pe postul de consilier scolar in 2 scoli gimnaziale din Baia Mare din 01.09.2010. Cui ar trebui sa ma adrezez si cu ce hartii? 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ[ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  înregistrat sub nr 59276/02.11.2012 publicat   în MO partea  5 din 14  noiembrie 2012 nu are acestă prevedere.

Daca am anul acesta preinspectie pentru gradul 2 la limba engleza mi se recunoaste si pentru titularizare?

NU   metodologia face referire la def. 
(7) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2014, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2014, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2014, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, se poate folosi numai în centrele de concurs/unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul susţine examenul național de definitivare în învățământ. (8) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Va rog frumos sa-mi spuneti daca personalul didactic auxiliar va mai primi gradatia de merit, avandu-se in vedere prevederile OM5617/2010. 

Nu. METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar CAPITOLUL I Acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2013 - 2014 SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale Art. 1 (1) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. (2) De gradație de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfășoară activități didactice de predare. Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice

 Sunt titular in doua scoli, in cea de-a doua scoala exista o persoana si ea titulara doar pe scoala respectiva. Ambele scoli se vor uni din 1 sept. 2014 cu un liceu tehnologic iar dupa aceasta unire vor rezulta un nr de 35 de ore la doua persoane! Mi s-a spus din start de catre doamna director ca eu cel titular in doua scoli voi avea 17 ore si colegul ce e titular intr-o scoala 18! E normal? Nu trebuia sa ni se faca o evaluare conform anexei 2 sau altceva ? Ce sa fac ? Cui sa ma adresez? Sa dau in  judecata scoala??

STUDIATI CU ATENTIE  METODOLOGIA  Vă adresați  inspectorului  cu resursele umane la nivel de inspectorat  Nu este normal  pentru că s-a antepronunțat.

Am fost respinsa la examenul de grad II,2013.As vrea sa stiu cand pot repeta examenul si ce inspectii trebuie reluate.

4) În caz de nepromovare, examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi reluat la un  interval de cel puțin 2 ani școlari. Candidații declarați respinși la examenul de acordare a   gradului didactic II se pot reînscrie pentru susținerea examenului după trecerea unui an școlar,  prin depunerea unui nou dosar de înscriere și cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.

Sunt profesor de informatica, vechime 5 ani, intr-un liceu. S-a ivit o oportunitate prin care as putea ocupa un post de informatician intr-un alt liceu. Incadrarea va fi facuta pe post de informatician debutant sau se poate face incadrarea in functie de vechimea in postul de profesor de informatica?

Din punctul meu de vedere ar trebui să țină cont de vechimea în specialitate ,dar este   cum consideră directorul în calitate de angajator pt didactic auxiliar. 

Anul acesta depun pt prima data dosar pt gradatie de merit..ultimul an am fost in concediu de maternitate..nu se mentioneaza daca in acest caz se iau in considerare doar anii ceilalti...

Peroada este 1 septembrie 2009 -31august 2013,dar dv în 3ani puteți avea punctaj mai mare decât unul în 4 ani SUCCES !
 Art. 1 (1) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. (2) De gradație de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfășoară activități didactice de predare. Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.

La scoala la care predau are locul acesta restrangere de activitate. Dosarul trebuie sa cuprinda doar acte doveditoare pentru cursurile urmate in ultimii 5 ani. Problema mea consta in faptul ca eu am urmat cursurile necesare pentru predarea la clasa pregatitoare in vara anului 2013 si nici vorba sa am o adeverinta sau atestat care sa ateste participarea / promovarea acestui curs. Undeva pe lista criteriile de evaluare se specifica obligatorie prezenta actelor doveditoare .... oare o declaratie pe propria raspundere ar fi buna??? In cadrul scolii se stie evident ca am urmat aceste cursuri, dar cum rezultatele evaluarii in urma careia se face restrangerea sunt foarte stranse (chiar si diferente de 0,5 p) totul conteaza .

Orice curs se incheie cu evaluare Nu este valabilă declarația.

Va rog frumos sa imi spuneti ce incadrare ar trebui sa aiba un invatator cu 17 ani vechime, gradul I, in baza unui atestat ce echivaleaza diploma obtinuta in Ungaria astfel: se echivaleaza cu DIPLOMA DE LICENTA CICLUL I in domeniul stiinte ale educatiei, specializarea pedagogia invatamantului primar si prescolar. Exista vreun ordin anume care stabileste incadrarea respectiva?

Câte ore au copiii în planul cadru cf legii 1/2011.
LEGEA 1 /2011
Art. 262. — (1) Activitatea personalului didactic de predare  se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respective  40 de ore pe săptămână, și cuprinde:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de  instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform    planurilor-cadru de învățământ;
b) activități de pregătire metodico-științifică;
c) activități de educație, complementare procesului de   învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot   parcursul vieții.
 (3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de    instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a   elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător   activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum   urmează:
a) un post de profesor pentru învățământul preșcolar pentru   fiecare grupă cu program normal, constituită în educația  timpurie;
b) un post de profesor pentru învățământul primar pentru   fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane   din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul   secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățile   și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv,
precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele
sau cabinetele de asistență psihopedagogică;

As avea si eu o nelamurire in ceea ce priveste titularizarea; care au dat examene de titularizare si anul trecut si in alti ani incepand cu 2010 si au obtinut note de  7 sau peste sapte, iar daca au fost repartizati anul acesta scolar pe un post si daca acesta este viabil  la 1 septembrie 2014, se poate titulariza. Singura mea nelamurire se refera la aceea ca de ce nu se ia in calcul la titularizare si personele care au dat concurs pe post  in cadrul scoli asa cum prevede metodologia daca acestea au fost vacantate dupa 15 septembrie sau rezervate , si ei dand examen cu o comisie organizata sub coordonarea inspectoratului scolar si cu subiecte propuse de aceasta comisie , cu inspectii la clasa sau proba practica.  Ca la fel de seriosa fost si aceste examene pe diferite posturi.
  
CONFORM
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."
CONFORM METODOLOGIE 2014-2012 Atenție cursurile încep la 1 septembrie ,primul examen este de titularizare iar cele ulteriare sunt de testare
Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate:
(i)                 notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
 (ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare
; b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
 c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
 d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice netitulare care au două sau mai multe specializări pot solicita titularizarea începând cu data de 1 septembrie 2014 şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar 2013-2014, conform alin. (1) lit. a) constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
 (3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
 Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3)
. În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în sesiunile 2011, 2010.
 La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2. (4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.
(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, în perioada prevăzută de Calendar

Sunt profesor suplinitor de 5 ani, specializarea Finante, nu am dat def-ul, am profesat pe aceasta specializare pana in 2013, din acest an prefesez pe o alta specializare pe care am dobandit-o ulterior. Pot sa mai profesez fara def inca 5 ani deoarece legea spune ca ai dreptul 5 ani pe o specializare ?

CONFORM   ORDINULUI DE MAI JOS DV AVEȚI OBLGATIA DE A SUSTINE DEF  Atenție specializarea se refera la proba de examen
ORDIN Nr. 5294 din 16 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013 - 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 14 noiembrie 2013
ART. 11 (1) Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 - 2013 se pot prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat

Sunt profesor titular pe catedra de limba română la o școală din mediul rural și împlinesc vârsta de 65 de ani la data de 01.06.2014. Conform art. 54 din OMEN 5451/12.11.2013, vârsta de pensionare este 64 de ani și 11 luni. Întrebările mele sunt: 1) Mă pot pensiona la 01.09.2014, conform OMECTS 5552/2011, art.1, alin.2? 2) Pot solicita în condițiile art. 54, menținerea ca titular pe o catedra compusa limba română - limba franceză sau învățător, având în vedere că sunt absolvent de liceu pedagogic, am absolvit Facultatea de limba română și limba franceză și timp de 46 de ani am fost titular în aceeași școală pe învățător, apoi pe limba franceză și apoi pe limba română. 

Vă puteți pensiona de drept conform codului muncii si anexa 5 din legea pensiilor
Conform  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
35.La articolul 284, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute
anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării
conform metodologie 2014-2015
Stabilirea personalului didactic care se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015,  în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare
Art. 54. (1) În cazul în care, în anul şcolar 2014-2015, în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, la cerere, conform prezentei Metodologii. (2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2014, sunt: a) pentru femei, vârsta la ieşirea la pensie, 59 ani şi 11 luni, respectiv 14 ani şi 10 luni, stagiul minim de cotizare; b) pentru bărbaţi, vârsta la ieşirea la pensie, 64 ani şi 11 luni, respectiv 14 ani şi 10 luni, stagiul minim de cotizare. (3) În vederea menţinerii în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică. (4) În perioada prevăzută de Calendar, inspectoratele şcolare afişează la avizierele şi pe site-urile acestora: a) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrate cadre didactice fără studii corespunzătoare postului; b) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate. (5) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută şi se analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ şi se supun aprobării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. (6) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare. (7) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2014 şi care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015; (8) Listele finale, întocmite potrivit alin. (7), se supun validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de evoluţia demografică, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, respectiv de recunoaştere a calităţii de titular, în anul şcolar 2014-2015, au fost respinse la nivelul unităţilor

Va rog sa-mi spuneti daca sporul de predare simultana se acorda si cadrelor didactice care predau in invatamantul gimnazial.

DA , CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012
la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012
ART. 36
    (1) Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariale suplimentare:
    a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:

┌─────────────────┬────────────────────────┐
│Tranşa de vechime│Spor la salariul de bază│
├─────────────────┼────────────────────────┤
│      3-5 ani    │           5%           │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│     5-10 ani    │          10%           │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│    10-15 ani    │          15%           │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│    15-20 ani    │          20%           │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ peste 20 ani    │          25%           │
└─────────────────┴────────────────────────┘
    Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăteşte începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea.
    b) spor de până la 15% din salariul de bază, acordat diferenţiat personalului didactic care asigură predarea la clase simultane în învăţământul primar şi gimnazial, astfel:
    - 15% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 4 clase;
    - 10% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 3 clase;
    - 7% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 2 clase;

Vreau sa stiu daca ma pot titulariza cu nota obtinuta la concursul din 2009(9,40) daca la concursul din 2010 am luat sub 5. Mi se pare nedrept ca nota din 2010 sa anuleze nota din 2009 in conditiile in care in 2010 la metodica au fost date subiecte in afara programei de titularizare.Stiu colegi titulari care au participat la concurs pentru a se detasa, au luat sub cinci si nu li s-a anulat titularizarea. A nu se intelege ca as dori acest lucru dar vreau sa subliniez ca legea ii defavorizeaza doar pe unii dintre noi.

NU VĂ PUTEȚI TITULARIZA
CONFORM METODOLOGIE 
Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate:
(i)                 notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
 (ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare
; b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
 c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
 d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice netitulare care au două sau mai multe specializări pot solicita titularizarea începând cu data de 1 septembrie 2014 şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar 2013-2014, conform alin. (1) lit. a) constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite


Sunt suplinitor calificat, anul acesta scolar 2012-2013 am functionat pe o catedra compusa din 5 ore Tic la liceu+ 13 ore Tic la gimnaziu( la scoala gimnaziala aflata in consortiu cu liceul la care am avut cele 5 ore, scoala gimnaziala in care predau TIC de 8 ani).
In anul 2011 am participat la concursul de titularizare, pe disciplina Informatica/TIC, unde am obtinut nota de titularizare, as dori sa ma titularizez( in anul scolar 2013-2014) pe 6 ore TIC ( la liceul la care am functionat in anul 2012-2013)+ 4 ore TIC la scoala gimnaziala+ 8 ore fizica chimie la scoala gimnaziala (unde predau de 8 ani TIC).
Mentionez ca am si specializarea chimie fizica, cele 8 ore de chimie fizica sunt libere ( am si avizul CA). Exista posibilitatea sa ma pot titulariza pe aceste ore? ( 6 oreTIC liceu+ 4 ore TIC scoala gimnaziala+ 8 ore chimie fizica la scoala gimnaziala; concurs de titulaizare in 2011cu nota peste 7,   8 ani pe cateda de TIC din scoala gimnaziala, specializare fizica-chimie si informatica/TIC).

CRED CĂ NU Numai pe orele în care ați fost angajat în 2013-2014
Capitolul VII Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare Art. 55
 Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, care au participat la concursuri titularizare, sesiunile 2011 şi/sau 2010 care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2013-2014, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
 a) se certifică viabilitatea postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2014.
 b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
 Art. 56 (1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, în baza unuia din următoarele rezultate:
(i)                 notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare;
 (ii) notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) şi ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci), în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare
; b) a dobândit definitivarea în învățământ sau va dobândi definitivarea în învățământ până la data de 1 septembrie 2014;
 c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
 d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice netitulare care au două sau mai multe specializări pot solicita titularizarea începând cu data de 1 septembrie 2014 şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar 2013-2014, conform alin. (1) lit. a) constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
 (3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
 Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3)
. În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în sesiunile 2011, 2010.
 La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2. (4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.
(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, în perioada prevăzută de Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Vă mulțumesc pentru încredere și rămân la dispoziția dvs pentru intermedierea  soluționării oricarei situații la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare