24 mar. 2014

Întrebări și răspunsuri 24.03.2014

Va rog sa ma lamuriti !  In situatia in care se deblocheaza un post de bibliotecar la Biblioteca oraseneasca exista posibilitatea unei detasari din invatamant a unui prof. titular pe acest post, fara sa se piarda postul de titular in scoala respectiva?

In opinia mea, piedeți postul de titular

As dori si eu sa-mi raspundeti la cateva intrebari. sunt educatoare titulara la o gradinita din oras cu o vechime de 15 ani si cu gradul II obtinut in anul 2010. M-am detasat la o gradinita din acelasi oras mai aproape de casa in acest an scolar. pana aici toate bune dar... am solicitat scolii gazda sa-mi acorde transferul consimtit stiind ca sunt 3 posturi vacante. Am primit un raspuns negativ (nu sunt posturi la transfer), dar surpriza, am fost instiintata in plen in cadrul consiliului profesoral ca o alta colega suplinitor fara definitivat, dar care a obtinut nota peste 7 la titularizare se va titulariza conform art.253 din legea educatiei. cum este cu putiinta sa se refuze titularul si sa se scoata post pt. suplinitor? este legal ceea ce au facut directorii? pot merge mai departe la inspectorat? si cum trebuie sa procedez?

Da, puteți merge, pentru a se respecta metodologia cu privire la funcționarea comisiei de mobilitate din acea școală.

Sunt profesor titular şi doresc să mă pretransfer la o şcoală în relativă apropiere de domiciliu. La şcoala unde vreau să depun dosarul printre condiţii sunt stipulate şi: - vechime in muncă de minimum 10 ani; - existenţa a cel puţin patru ani vechime în instituţia respectivă. La întrebarea pe care i-am adresat-o domnului director dacă este legal să pună aceste condiţii, mi-a răspuns că el oricum nu va da acordul nimănui {teoretic, nu există o Comisie de Mobilităţi care analizează dosarele?. Nu intervine discriminarea? Cel puţin eu aşa ştiu. Ce s-ar putea face?

Vă adresați INSPECTORULUI  SCOLAR GENERAL
1 Trebuie să existe o comisie de mobilități ce analizează dosarele
2 Indicatorii sau condițiile trebuie să fie analizati și de CA al ISJ

Sunt titular pe o catedra de chimie si vreau sa ma pretransfer pe o catedra de chimie in alt judet  , avand domiciliul aici. Postul pe care-l doresc nu este scos in baza de date a inspectoratului pe motiv ca vor sa titularizeze pe cineva cu art.253 din legea 1/2011.Cand am intrebat la inspectorat de ce aceste ore nu apar in baza de date mi s-a raspuns ca printr-o decizie interna a consiliului de administratie a ISj  au hotarat ca orele pe care sunt suplinitori cu note peste 7 sa nu le mai publice pe site.Intrebarea mea este : In baza carui articol din metodologie aceste ore pot fi retinute ? Art.28 prevede : (1) Proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete. (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, stabilire a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi care se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014 şi modificare a duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice de ocu pare a posturilor idactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare. După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există. In acord cu acest articol aceste nu ar fi trebuit afisate,chiar daca se mentiona ca se titularizeza X?

Vă adresați în scris inspectoratului școlar.

Sunt în studenta în ultimul an la facultatea de Litere. Voi absolvi în vară și as dori sa îmi depun dosarul pentru titularizare in mai. Intrebarea ar fi : este obligatorie susținerea inspecției la clasa sau se poate da doar examenul din Iulie?

Este obligatoriu
(4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (5) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii. (6) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor nr. 5-12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
(7) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă.

Sunt educatoare titulara la o gradinita de stat si imi doresc sa ma detasez la o gradinita privata.Cum pot realiza aceasta miscare fara a pierde titultura,mentionez insa ca imi doresc ca acesta plecare sa o pot efectua incepand de luna viitoare(detasare in timpul anului scolar)Multumesc!

Și unitățile de stat și cele particulare se supun aceleiași metodologii . În concluzie vă puteți  detașa  conform metodologiei

Va  rog sa-mi raspundeti si mie daca puteam sa trec la transa de vechime 35-40 de ani la 1 septembrie 2013, in situatia in care am avut concediu fara plata pentru ingrijire copil 10 luni adunate intre anii 1980-1983. Mentionez ca sunt profesor invatamant prescolar si titular din 1 septembrie1978. La 1 septembrie 2013 am implinit 35 de ani. Am citit Legea 63/2011- Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic si didactic auxiliar, respectiv Art.3 (4) , dar secretara scolii spune ca nu este valabil pentru mine. Nu ma incarez in lege deoarece concediu fara plata pentru cresterea copilului este luat in timpurile vechi si nu corespunde prevederilor legale in vigoare, asa motiveaza verbal , desi eu am depus cerere din luna august si nu mi s-a raspuns scris. Am discutat cu directorul scolii si a zis sa se mai documenteze, dand spre rezolvare secretarei. In C.A.s-a discutat cererea si s-a aprobat, dar a scris directorul pe cerere sa raspunda secretara scolii.
Deci de la 1 septembrie 2013 pana azi 5.03.2014 nu am nici un raspuns scris,numai verbal. 

Vă adresați în scris compartimentului resurse umane din ISJ ,iar școala va primi un răspuns semnat de INSPECTORUL  ȘCOLAR GENERAL Dacă răspunsul este favorabil să cereți recalcularea salariului din momentul  când trebuia să vă treacă în noua tranșă

O ingrijitoare a ieşit la pensie incepand cu data de 1 martie 2014. Postul in prezent este blocat. Am cerut deblocarea forurilor superioare. Aşteptăm,Ordonanţa 77/2013, neconstituţională. Intrebarea este: suntem o unitate mare, putem încadra pe acest post pănă la deblocarea lui, două îngrijitoare din unitate (una cu 0,5 normă şi cea de-a doua cu 0,5 normă)? Încălcăm legea? 

Încălcați legea. Vă puteți adresa consiliului local pentru a vă sprijini până la deblocarea postului poate externalizează acel post.

-sunt profesoara debutanta de peste 8 ani, suplinire calificata de 3 ani in acelasi loc la liceu, pe catedra info. si matematica, cu dubla specializare;
-in anul 2013 am sustinut exam. de titularizare pe info. si am obtinut NOTA 10,00 la inspectie=proba, NOTA 6,10 la scris si am obtinut MEDIA FINALA 7,07 DUPA FORMULA DATA IN Metodologie si afisata la I.S.J. Dupa aceasta medie finala am primit in sedinta publica postul la liceu, nu dupa nota de la scris.
1.-Acum vin cu rugamintea : Conform art.55 regasit in OM 5451/2013 actualizat si completat in Metodologiei prin 3.080 din febr.2014 (punctul 13), in baza art.253 din LEN 1/2011 vis-a-vis de situatia mea doresc sa va intreb daca pot sa ma titularizez cu MEDIA FINALA ,
pentru ca interpretarea acestui pasaj :
” .. care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, ..” nu-mi este foarte clara deoarece am intrebat la sindicat, la inspectorat si am primit raspunsuri diferite. NOTA/MEDIA 7 CUM ARE INTERPRETARE ? NOTA 7 SAU MEDIA 7 TE POTI TITULARIZA? NU SE FACE REFERIRE LA CUVANTUL SAU si atunci cred ca as putea sa ma titularizez. Ce raspuns imi puteti da?
2.-daca pot sa ma titularizez trebuie sa astept conf. calendarului adica, 9-23 apr 2014 sa depun dosarul la secretariat. scolii ?
3.-aici la scoala1 am 11 ore (7 info si 4 matem la liceu ) cu completare de 8 ore la scoala2 (din care 4 ore optionat info la gimnaziu).
4.-in anul scolar 2014-2015 aici la liceu vor fi total 10 ore (6 ore info si 4 matem.), pe 9 ore pot sa ma titularizez la acest liceu? 9 ore sunt minim pentru o 1/2 post titularizabil?

Nu vă puteți titulariza deoarece ați obținut nota 6.10 la scris în loc de 7
b) a obţinut cel puţin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în 4
învățământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;
c) a obţinut cel puţin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puțin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013.”

Sunt profesor invatamant primar, titular. Profesorul de religie a lipsit din motive medicale. Intrebarea este:Am dreptul la plata acestor ore chiar daca nu am sustinut ore de religie?

1        Directorul trebuie să emită o decizie pentru situatia creată
2        Trebuie să vă introducă în EDUSAL prin diminuarea normei prof de religie pe perioada concediului medical și aceiași fracție de normă să fie trecută în dreptul dv
3        Statul de personal trebuie aprobat de ISJ
4        Dumneavoastră trebuie să țineți orele
5        Se fac modificari în  REVISAL
6        Se întocmește ștatul de plată pentru plata cu ora


Sunt profesor de informatica si in acelasi timp sunt parint si vin cu o rugaminte la dumneavoastra:
Conform legii educatiei nationale nr. 1/2011 
- Art. 68, alin. 3 "Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o disciplină opțională pentru elevii din clasele I—IV și este disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și liceal.
- Art. 74, alin.5 "La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se realizează o evaluare națională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe: a) o probă scrisă la limba și literatura română; b) o probă scrisă la limba maternă; c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe; d) o probă scrisă la o limbă de circulație internațională; e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susținută în timpul anului; f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, susținută în timpul anului"
Ceea ce nu pot intelege eu este: cum vor fi evaluatii elevii la disciplina Tehnologia informatiei si comunicarii daca ei nu fac aceasta disciplina intrucat in planurile cadru disciplina nu apare ca obligatorie desi legea spune ca este? Inspectorul de specialitate ne tot aminteste ca este un "optional obligatoriu", dar directorii prefera sa asigure catedre titularilor in detrimentul acestei discipline.

Aveți dreptate.
1 Vă adesați în scris  CA al școlii
2 În ședința cu părinții prezentați cazul pentru a opta părinții pe fișa de optional

Problema mea este urmatoarea: am fost suplinitor calificat 1 an jumatate la aceeasi scoala, dupa care ma intrat in concediu de crestere copil. Am optat pentru 2 ani de concediu. Acesta expira in aprilie 2015. As dori sa stiu daca incepand cu aceasta luna si pana la 31 august ma pot intoarce la scoala la care am activat? Sau daca pot intra direct in somaj? In vara anului 2015 ma voiu prezenta la examenele de titularizare, dar din aprilie, pana in septembrie ar fi cateva luni fara venit, pe care nu mi le permit. A doua intrebare ar fi: In conditiile in care sotul meu este obligat sa isi ea el o luna de zile concediu de crestere a copilului si eu, se presupune, ca trebuie sa revin la fostul loc de munca in luna respectiva unde ma duc? Am posibilitatea sa ma intorc macar luna rspectiva la fostul loc de munca, chiar daca eram suplinitor? Daca nu revin eu la munca si nu face sotul luna respectiva, nu mai primim indemnizatia pt luna de care vorbesc. 

Situația dumneavoastră este foarte complicată cumulând codul muncii cu metodologiile de miscare a personalului didactic până în prezent . Teoretic dumneavoastră aveți contract de muncă pe perioada de un an și în acest timp este suspendat . Trebuie să primiți continuitate pe post în anul școlar 2014-2015 .iar persoana care va lua postul dumneavoastră va fi informată că postul este până la 1 aprilie 2015. Acea persoană va obține postul după 1 septembrie 2014 eventual în plata cu ora . Purtați o discuție cu directorul școlii și întocmiți-vă dosarul de continuitate.
In cazul parintiilor ai caror copii s-au nascut dupa 01.01.2011, se aplica OUG nr. 111/2010, care da dreptul solicitantilor sa aleaga intre 2 optiuni: 
a. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei
b. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei
Optiunea se exprima la depunerea cererii si nu poate fi schimbata ulterior.
In cazul in care concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara sunt solicitate de mama aflata in concediu de maternitate, acestea se pot acorda numai dupa terminarea concediului de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului. 
In calculul indemnizatiei, pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in considerare venitul cuvenit pe luna respectiva. 
Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:
a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
c) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.
c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.

In 2013 am luat 8,60 la examenul de titularizare. Am primit post de suplinitor necalificat pe o alta specialitate deorece posturi nu au fost. Mentionez ca sunt in primul an de invatamant deci debutant dar cu o vechime in alt domeniu de 25 ani. Intrebarea este daca am dreptul la marirea cu 10% aplica profesorilor debutanti.

Dumneavoastră aveți salariul de încadrare 786 lei deînmulțit cu sporul de vechime. Programul EDUSAL a făcut corecțiile pentru personalul  care s-a încadrat în lege.

Va rog sa-mi spuneti care este modalitatea de actualizare a titulaturii, conform centralizatorului, pentru un cadru didactic din invatamantul special care s-a titularizat in invatamantul special inainte de anul 2000 pe o catedra de matematica/fizica/romana/biologie nivel gimnazial, iar acum functioneaza pe catedra de educatie speciala, avand inca titulatura veche. Exista vreo diferenta daca acel cadru didactic este titular intr-o unitate scolara speciala gimnaziala sau profesionala?

Ar fi trebuit să vă schimbe decizia în ianuarie isj conform metodologiei.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Vă mulțumesc pentru încredere și rămân la dispoziția dvs pentru intermedierea  soluționării oricarei situații la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare