25 iun. 2009

FSLI Maramures cere anularea O.U.G. nr. 71 din 2009

Sindicatul Liber din Invatamant Maramureş, afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, solicită Avocatului Poporului sprijin în sesizarea Curţii Constituţionale a României, în vederea verificării constituţionalităţii OUG nr. 71 din 2009.
În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 416 din 18.06.2009 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 care prevede: „Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept.”
Astfel că, am formulat o adresă către Avocatul Poporului prin care aducem în discuţie neconstituţionalilatea acestei Ordonanţe de Urgenţă, întrucât conform prevederilor art. 53 din Constituţia României “Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusa numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.” Astfel, Ordonanţa de Urgenţă nr. 71/2009 prin care s-a restrâns exerciţiul dreptului la un salariu exprimat în bani contravine prevederilor art. 53 din Constituţia României întrucât motivele pentru care a fost adoptată această ordonanţă de urgenţă nu se regăsesc printre motivele pentru care se poate restrânge exerciţiul unui drept prevăzute de Constituţia României.
Prin urmare, restrângerea exerciţiului unor drepturi se poate face doar prin lege, iar conform art. 61 din Constituţia României “(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.”
Mai mult, conform pevederilor art. 115 din Constituţia României “(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai in situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.” Considerăm că motivele invocate de Guvernul României nu justifică urgenţa adoptării ordonanţei, nefiind o situaţie extraordinară a cărei reglementare să nu poată fi amânată.
De asemenea, art. 41 din Constituţia României prevede faptul că “(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.” Iar Codul Muncii prevede în art. 154 alin. 2 faptul că “Pentru munca prestatã în baza contractului individual de muncã fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.” De asemenea, prevede că “Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri” (art. 155 Codul Muncii) şi “Salariile se plãtesc înaintea oricãror alte obligaţii bãnesti ale angajatorilor” (art. 156 Codul Muncii).
Prin urmare, drepturile de natură salarială (salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, alte adaosuri) se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor şi fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani pentru munca prestată, dreptul la muncă fiind garantat de Constituţia României, neputând fi îngrădit.
Drepturile de natură salarială care urmează a fi plătite în baza unor hotărâri judecătoreşti executorii sunt drepturi salariale care nu au fost plătite la timp sau nu au fost calculate şi plătite conform legii.
Astfel că, considerăm că Ordonanţa de Urgenţă nr. 71/2009 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor Constituţiei României impunându-se declararea neconstituţionalităţii ei.
Menţionăm că în acest moment SLIMM are peste 700 dosare cu hotărâri executorii.

Preşedinte,


Prof. Liviu Marian POP

Un comentariu:

  1. sunt convinsa ca pe undeva, in decursul negocierilor, a fost spus ceva de genul "si sa fie multumiti daca ii iau si pe astia" de catre unii cu mai putina carte ca noi...

    RăspundețiȘtergere

Postări populare