7 feb. 2009

Criterii de evaluare a activităţii la ore prima propunere MECI

A. Evaluarea competenţelor de comunicare şi relaţionale:

1. Atmosfera de învăţare (comunicarea cadru didactic – elev):

 1. realizarea interacţiunii principiale dintre profesor şi elevi/ elev-elev;
 2. stimularea elevilor pentru exprimarea şi susţinerea ideilor, opiniilor şi a punctelor de vedere proprii;
 3. crearea unei atmosfere de învăţare, care să solicite participarea tuturor elevilor la discuţie, prin accesibilizarea informaţiilor cu caracter instructiv-educativ;
 4. utilizarea unor strategii adecvate de formare a grupurilor, flexibile, adaptabile la fiecare tip de lecţie;
 5. valorificarea teoriei inteligenţelor multiple în realizarea activităţilor în echipă şi asigurarea succesului şcolar al fiecărui elev;
 6. respectarea diversităţii culturale a elevilor;
 7. motivarea elevilor în vederea implicării lor în activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 8. asigurarea igienei activităţii intelectuale şi fizice practicate în activitatea şcolară;

2. Comunicarea între cadrele didactice care predau la aceeaşi clasă/ şcoală

<colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii între anii de studiu/ciclurile de învăţământ;

<preluarea informaţiilor relevante despre evoluţia fiecărui elev de la celelalte cadre didactice, pentru a determina integrarea elevilor în mediul şcolar şi social;

<comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic;

3. Comunicarea cadrului didactic cu familiile elevilor

<informarea periodică a familiei despre evoluţia şcolară a elevului, comportamentul social al acestuia etc.

<solicitarea de date suplimentare despre comportamentul copilului în mediul familial, atitudinea acestuia faţă de învăţare, alte informaţii suplimentare, pentru o cunoaştere complexă a personalităţii acestuia;

<dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie pentru înlăturarea eşecului şcolar şi pentru asigurarea integrării sociale a elevului;

<informarea familiei cu privire la crearea la elevi a unei motivaţii adecvate pentru învăţare;

<prezentarea modelului social la care se raportează şcoala, în activitatea de predare – învăţare – evaluare;

<tratarea familiei elevului ca pe un partener în educaţie şi consilierea acesteia cu privire la relaţia dintre factorii educaţionali: şcoală – societate – familie;

B. Proiectare şi planificare:

 1. întocmirea documentelor de planificare – proiectare cu respectarea programelor şcolare în vigoare;

<utilizarea strategiilor de învăţare prin cooperare;

<asigurarea caracterului interdisciplinar în activitatea de predare-învăţare-evaluare;

 1. monitorizarea şi ajustarea instruirii în funcţie de nevoile/posibilităţile elevilor;
 2. adaptarea manualelor la specificul colectivului de elevi (propunerea unor materiale ce facilitează aplicarea curriculum-ului, făcându-l mai accesibil pentru elevi);
 3. utilizarea unor mijloace diverse pentru proiectarea activităţilor de învăţare, în vederea stimulării creativităţii elevilor;
 4. identificarea resurselor umane şi informaţionale adecvate conţinuturilor;
 5. stabilirea clară a obiectivelor fiecărei activităţi didactice şi monitorizarea îndeplinirii acestora, prin gestionarea judicioasă a bugetului de timp;
 6. utilizarea în activitatea de predare-învăţare a materialelor didactice adecvate şi existente/confecţionate;
 7. aplicarea inovării în domeniul didacticii disciplinei;
 8. folosirea tehnicilor de tratare diferenţiată şi de individualizare a predării – învăţării – evaluării;
 9. urmărirea realizării competenţelor-cheie, în funcţie de fiecare disciplină de studiu;
 10. asigurarea ofertei de curriculum opţional pe baza solicitărilor elevilor, prin valorificarea competenţelor cadrului didactic;

C. Asigurarea şi valorizarea resurselor:

<utilizarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice adecvate particularităţilor de vârstă ale elevilor, nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate

<elaborarea/confecţionarea materialului didactic, a mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor didactice, având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească;

<amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată, pentru asigurarea unei activităţi eficiente

<adaptarea demersului didactic în vederea asigurării progresului şcolar prin valorificarea potenţialului individual al fiecărui elev;

<implicarea familiei şi a comunităţii în activităţi de amenajare a spaţiului educaţional;

<stimularea copiilor în vederea participării la propria lor formare şi dezvoltare;

<identificarea şi aplicarea măsurilor adecvate de diminuare a eşecului şcolar şi pentru stimularea performanţelor individuale, raportate la potenţialul propriu fiecărui copil;

<colaborarea directă între cadrele didactice de la clasă pentru respectarea echilibrului între munca independentă şi timpul liber al elevului;

<respectarea curbei de efort a elevilor în cadrul orelor de curs;

<alcătuirea şi gestionarea eficientă şi permanentă a bazei de date privind elevii;

<centrarea activităţii didactice pe elev;

<aplicarea unor tehnici adecvate de comunicare cu elevii care manifestă probleme speciale (copii cu cerinţe educaţionale speciale, copii provenind din grupuri dezavantajate etc.).

D. Evaluarea

<elaborarea criteriilor şi modalităţilor de evaluare adecvate atât conţinuturilor, cât şi obiectivelor propuse;

aplicarea tipurilor de evaluare adecvate, asigurând cuantificarea periodică a progresului şcolar individual şi susţinerea motivaţiei pentru învăţare;

<utilizarea unor tehnici alternative de evaluare (co-evaluarea şi autoevaluarea);

<consemnarea cu regularitate şi obiectiv a tuturor elementelor importante din fişa psihopedagogică individuală a fiecărui elev, în vederea monitorizării dezvoltării şcolare a acestuia;

<corelarea cerinţelor programelor şcolare cu modalităţile de evaluare;

<monitorizarea progresului şcolar, în funcţie de potenţialul individual al fiecărui elev;

<regândirea demersului didactic şi ajustarea acestuia în funcţie de rezultatele obţinute de elevi în procesul de evaluare;

<aplicarea unor tehnici de evaluare adaptate elevilor cu cerinţe speciale, cu respectarea standardelor programei şcolare;

<asigurarea unei evaluări cu respectarea principiilor docimologice şi a eticii profesionale; .

2 comentarii:

 1. Eu stiu ce sa zic parca nimic nu e nou si parca nimic concret totul e o lalaiala de nedescris .Nu va suparati ce e nou ?.
  .....Nimic concret, adica nimic masurabul ci totul interpretabil stimate domn .Nu stiu care sunt parerile dumneavoastra dar daca ai un metodist sau inspector care habar nu are exact ce se cere si in ce consta fiecare continut expus ca cerinta (criteriu de evaluare a activitatii la clasa )poti dintr-un profesor bun chiar f bun sa ramai un IDIOT dupa cum canta fiecare CUCUVEA pe garduri .Nimic nu este coerent ,citesc si incerc sa vad in ce s-ar concretiza ca punctaj real care sa conteze in mentinerea unui profesor la catedra avand in vedere descentralizarea si Puterea pe care o primesc directorii si Consiliile de Adm ale oricarei institutii de invatamant .Stimate domn ,raman socata ca aceleasi principii teoretice pe care le-am studiat si in Pedagogia si metodica de pana in 1989 sunt litera de lege si acum adica FORMA FARA FOND.Intamplarea sau poate nu face sa cunosc invatamantul economic de la Baia mare ptr ca am fost la Baia mare in 5-7 decembrie la Targul RIVULUS DOMINARUM -Tineret cu firmele de exercitiu
  Domnule POP aveti profesori de marca acolo la N Titulescu pe care eu ii felicit ptr ce fac cu elevii;Am fost impreuna la Targul de la Bratislava unde vin elevi care lucreaza in firme de exercitiu si firme junioe si firme simulate di toate tarile din Europa si nu numai ,exista mari profesori ai invatamantului economic preuniversitar la ROCT.RO -Timisoara care va pot da criterii exacte cum se masoara performanta invatamantului profesional si tehnic in Europa Eu personal va recomand pe d-na Matei maria .Mihaela Rosca de la N Titulescu pe d-na maria POPAN autoare de manuale de contabilitate pe D-na GETA BOe de la ROCT .RO timisoara si tot colectivul de la Centrala firmelor de exercitiu din TimisoRA CARE ARE URMATOAREA ADRESA www.ROCT.RO UNDE GASITI F MULTE DATE SI INFORMATII DESPRE ADEVARATA EVALUARE A UNUI PROFESOR SI ACTIVITATII INTERDISCILINARE PE CARE O DEPUNE .aVETI CRITERII DE EVALUARE A FIECAREI DISCIPLINE .D-omnule POP haideti sa nu mai facem forme fara fon haideti sa chemati oameni care stiu metodica predarii disciplinelor si din aria vocationala dar si din aria disciplinelor (modulelor ) de specialitate .Domnule POP regret profund ca va spun toate aceste lucruri plecati la drum cu oameni care au trecut prin furcile unui concurs pe competente profesionale ale activitatii elevilor .va rog nu ii lasati sa mia faca forma fara fond .Nu stiu cine sunt cei care propun asa ceva dar sunt inutile sunt copiate din pedagogia si metodica din 1982 cand am dat definitivatul.este imposibil ;nimic nu e masurabil totul e lalaiala si aiureala Pacat ,mare pacat V-am indicat cativa oameni de mare valoare din invatamantul tehnic di profesional din tara pe care ii cunosc eu si care va pot da informatii ff utile si va pot pune in kegatura si la dispozitie f multe materiale ptr ca au fost la f multe cocursuri in strainatate si au facut seminarii in Austria si in tara .Un liceu pilot este si NITZI de la Timisoara unde se afla siRoct -ro. Intrati pe acesta pagina contactati persoanele si veti vedea o realitate care este masurabila prin Marca de calitate " ca evaluare a activitatii interdisciplinare a [rofesorilor si elevilor de la o clasa de liceu economic iar KULTUR-Kontact Austria si M EC din Austria este partener cu cei din Romania prin SIstemul de diseminare ECO netI si II.Totul e pe pagina ROCT.RO .
  Cu stima si resspect o profesoara de specialitate .E.radulian

  RăspundețiȘtergere
 2. ce fel de criterii de evaluare ar putea ghici pentru didactic auxiliar sau cum se vor mari salariile acestui segment din invatamant, pentru ca daca nu esti "prieten" cu directorul si secretara risti sa fii "satisfacator" in munca pe care de fapt o faci foarte bine dar...si atunci...

  RăspundețiȘtergere

Postări populare