26 feb. 2009

Procedura privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţ

ANEXA 1. la OM 6319/19.12.2008

Echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se face după următoarea procedură:
Art.1. Echivalarea în credite profesionale transferabile a activităţilor de perfecţionare/formare continuă derulate la nivel naţional se face anual, pentru anul şcolar precedent.
Art.2. Echivalarea în credite profesionale transferabile se poate face la solicitarea cadrelor didactice pentru participarea la activităţi de perfecţionare/formare continuă, prevăzute în Anexa 2, începând cu anul şcolar 2005-2006.
Art.3. Cadrul didactic depune la responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ în care funcţionează un dosar care va conţine copii în conformitate cu originalele (vizate de directorul instituţiei de învăţământ) ale adeverinţelor/diplomelor care atestă participarea la activităţile pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile.
Art.4. Solicitantul/Responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ depune la casa corpului didactic, în intervalul stabilit de fiecare casă a corpului didactic, cererile respectiv, dosarele cadrelor didactice care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/formare continuă.
Art.5. La nivelul fiecărei case a corpului didactic se constituie o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a activităţilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Art.6. Comisia este alcătuită din directorul casei corpului didactic, inspectorul responsabil cu perfecţionarea şi formarea continuă din inspectoratul şcolar judeţean şi dintr-un profesor metodist de la casa corpului didactic.
Art.7. Comisia de echivalare, constituită la nivelul casei corpului didactic, se întruneşte în intervalul 1-15 septembrie al fiecărui an şcolar şi analizează dosarele cadrelor didactice care solicită echivalarea.
Art.8. În urma analizei dosarelor de către Comisia de echivalare, casa corpului didactic din judeţ eliberează cadrelor didactice solicitante Certificatul de echivalare, prevăzut în Art.5 al prezentului ordin
Art.9. Începând cu anul şcolar 2009-2010, activităţile de perfecţionare/formare continuă prevăzute în Anexa 2 a prezentului ordin, se vor supune avizării înainte de desfăşurare. Solicitările şi proiectele activităţilor vor fi depuse de instituţia/structura iniţiatoare la Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Art.10. Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane transmite anual caselor corpului didactic, lista activităţilor avizate de MECT care pot fi echivalate în credite profesionale transferabile.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare