18 ian. 2008

Controversele noului pachet de legi ale învãtãmântului

Anul XI•Nr. 3277•VINERI•18.01.2008•ISSN 1841-2114

GLASUL MARAMURESULUI: ÎNVATAMÂNT

Controversele noului pachet de legi ale învãtãmântului

Noul pachet de legi ale învãtãmântului a stârnit deja controverse. Sindicalistii au nemultumiri. Pe bunã dreptate. Inspectoratul Scolar Judetean Maramures pare satisfãcut de noile legi, dar se aliazã cu sindicatele când vine vorba de drepturile salariale. “Trebuie fãcutã o corelare între Legea învãtãmântului si Statutul cadrului didactic. Apoi, trebuie atent revizuitã legea salarizãrii”, precizeazã Liviu Marian Pop, liderul Sindicatului Liber din Învãtãmânt, Maramures (SLIMM). Acestea sunt însã capitolele mari, dacã le putem numi asa. „Dacã vine vorba de continutul legilor, cel mai mare impact îl va avea modificarea sistemului scolar prin introducerea clasei 0 (zero)” puncteazã Liviu Marian Pop. Trecerea grupei pregãtitoare de la grãdinite la scoli va avea un impact urias, atât psihologic, cât si material asupra unitãtilor de învãtãmânt. „Grupa de vârstã între 3 si 6 ani va intra în sistemul de învãtãmânt obligatoriu. Asta, deoarece educatia prescolarã are o importantã majorã în cultivarea viitorilor elevi. Studiile spun cã, cu cât se încep mai devreme studiile, cu atât e mai bine. Pot da aici ca exemple limbile strãine, informatica sau scrierea” a declarat inspector Pavel Filip, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului Scolar Judetean Maramures. „Trebuie realizatã o simbiozã perfectã între joc si învãtare, pentru a se evita esecul scolar timpuriu” a adãugat acesta.

• Nu vor fi probleme administrative!

Desi liderul SLIMM, Liviu Marian Pop, atentiona cã aparitia unei noi clase de elevi, în învãtãmântul primar ar putea genera noi probleme administrative (spatiu, dotãri, personal), ISJ Maramures considerã cã aceste temeri sunt depãsite. „Va creste numãrul elevilor din scoli. Dar fiecare institutie va putea rezolva aceastã problemã, în functie de gravitatea ei. De exemplu, se va putea muta schimbul gimnazial dupã-masa. Dar as mai adãuga aici si un fenomen observat de curând: populatia scolarã a început sã scadã în judetul Maramures. Situatia este însã usor de observat la nivelul satelor si al comunelor”, a conchis Pavel Filip.

• Cod deontologic sau doar tentativã?

Relatiile sexuale între elevi si profesori vor fi interzise chiar dacã elevii sunt majori. La fel si în cazul hãrtuirii sexuale. Prevederile sunt cuprinse tot în noul pachet de legi ale educatiei, supuse dezbaterii publice pânã pe 15 februarie. Ministerul Educatiei a introdus în noul pachet de legi prevederi care sanctioneazã cu excluderea din sistemul de învãtãmânt a cadrelor didactice care întretin relatii sexuale cu elevii. Aceste prevederi par cã se vor aplica doar în timpul orelor de curs. Asta, deoarece nu existã modalitãti de control al programului elevilor si nici al profesorilor dupã orele de curs. „Natura umanã este extrem de diversã. Noua lege va interzice pe lângã aspectele de mai sus si manifestarea oricãror orientãri politice, religioase ori sexuale în cadrul scolilor. Acest spatiu trebuie sã fie unul sacru, guvernat de legi si norme clare. De aceea cred cã s-a fãcut un prim pas, în elaborarea unui cod deontologic al profesorului” a punctat purtãtorul de cuvânt al ISJ Maramures.

• Spor de stres si computer

Conform noii legi, personalul didactic urmeazã sã beneficieze de un spor pentru suprasolicitare neuropsihicã de 5% din salariul de bazã, la fiecare transã de vechime, grad sau treaptã profesionalã. Tot personalul din educatie, care lucreazã mai mult de 75% din timpul normal de lucru la computer, beneficiazã de un spor de pânã la 10% din salariul de bazã. Cuantumul sporului si personalul care urmeazã sã beneficieze de acesta se stabilesc, în conditiile prevãzute de lege, de consiliul de administratie al unitãtii.

• Va fi interzisã înregistrarea audiovideo a profesorilor

Alte trei prevederi interesante ale noii legi sunt: personalul didactic nu poate fi perturbat în timpul activitãtii de predare. Întreruperea activitãtii didactice se poate face numai de cãtre persoane autorizate si în cazuri bine motivate; înregistrarea audiovideo sau prin alte mijloace a activitãtii didactice poate fi fãcutã numai cu acordul cadrului didactic. Incãlcarea acestei prevederi se pedepseste conform legii; multiplicarea, sub orice formã, a înregistrãrilor activitãtii didactice de cãtre elevi, studenti sau de cãtre alte persoane este permisã numai cu acordul autorului. Nu vor fi permise profesorilor consumul de substante interzise sau alcool, organizarea pariurilor si a jocurilor de noroc si utilizarea de materiale informative interzise în timpul orelor de curs. (Cosmin MESAROS)

Peste 600 de contestatii la tezele cu subiect unic

La sfârsitul sãptãmânii trecute, elevii care au sustinut tezele cu subiect unic au luat cu asalt secretariatele unitãtilor de învãtãmânt. Acestia au fost nemultumiti de notele obtinute la testare si au depus contestatii. Pavel Filip, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului Scolar Judetean, a anuntat cã la nivelul judetului au fost depuse 696 de contestatii. Tezele cu subiect unic au stârnit valuri de nemultumire printre elevii claselor a VII-a si a VIII-a. Fapt ce s-a reflectat în numãrul mare de contestatii depuse. Majoritatea acestora, respectiv 216, au venit de la elevii claselor a VIII-a, la limba si literatura românã. La aceeasi materie, elevii claselor a VII-a au depus 168 de contestatii. La geografie, clasa VIII-a au fost 73 de contestatii, la istorie - 79, matematicã - 92 si la germanã o singurã contestatie. Doar 67 de elevi de clasa VII-a au depus contestatii la matematicã. Peste 10.000 de elevi maramureseni au sustinut tezele cu subiect unic. Dintre acestia, în urma solutionãrii contestatiilor, doar trei au reusit sã obtinã nota maximã la istorie si geografie. Media generalã de la tezele cu subiect unic se va calcula ca media aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic, sustinute doar în clasa a VIII-a.

Decizie a Guvernului, aspru criticatã de elevi si dascãli
Elevii care împlinesc 18 ani rãmân fãrã alocatie

A venit cu intentii bune, dar a generat nemultumire si indignare în rândul elevilor, al pãrintilor si al cadrelor didactice. Decizia Guvernului de a creste alocatiile copiilor are si o laturã negativã. Elevii care vor împlini 18 ani vor fi privati de indemnizatie, chiar dacã urmeazã încã scoala. Guvernul a decis ca, de la începutul acestei luni, sã majoreze alocatiile elevilor de la 25 la 32 lei, urmând ca, din martie sã mai creascã cu 8 lei. Însã tot Executivul a dispus ca elevii care vor împlini 18 ani sã fie privati de indemnizatie chiar dacã urmeazã scoala. Decizia nu a fost apreciatã de elevi, dascãli sau pãrinti. Astfel, pe adresa Ministerului Educatiei au sosit numeroase reclamatii în acest sens.
Sindicalistii din învãtãmânt catalogheazã decizia ca fiind una discriminatorie. Liviu Marian Pop, liderul Sindicatului Liber din Învãtãmânt Maramures, a declarat cã este o mãsurã abuzivã care va încuraja abandonul scolar. Federatia Sindicatelor Libere din Învãtãmânt a trimis Guvernului un comunicat prin care a solicitat modificarea în regim de urgentã a articolului respectiv. „Este inacceptabil ca guvernul unei tãri membre a UE, printr-un act normativ, sã instituie discriminare între copii pe criteriu de vârstã, în conditiile în care legislatia nationalã si cea internationalã interzice discriminãrile pe acest criteriu. Mai mult, prin aceastã mãsurã, Guvernul Tãriceanu încurajeazã abandonul scolar, mai ales în mediul rural, unde, de foarte multe ori, pãrintii îsi trimit copiii la scoalã numai ca sã beneficieze de aceastã alocatie”, stã scris în adresa FSLI. Nici reprezentantii ministerului, inspectorii scolari, nu apreciazã respectiva dispozitie. „Nu mi se pare o mãsurã corectã. Fiecare elev trebuie sã beneficieze de alocatie pe perioada studiilor. Pentru unii, banii respectivi sunt un sprijin material semnificativ. Atât pãrintii, cât si elevii au atras atentia asupra acestei prevederi. Si noi vom face sesizare la Ministerul Educatiei în acest sens”, a precizat Sandu Pocol, inspector scolar general.

• „....cei de la Guvern nu judecã corect”

Pãrintii si elevii condamnã si ei dispozitia venitã de la Guvern. „Pe lângã faptul cã ne costã o multime de bani rechizitele si altele necesare scolii, acum ne iau si acel sprijin. De bine, de rãu ne foloseam si de acei bani. Mãcar nu mai trebuia sã-i dau bani de buzunar copilului câteva zile”, spune Maria Balint.
„Eu încã nu am împlinit 18 ani. Sunt în clasa a XI-a si abia anul viitor voi avea majoratul. În orice caz nu mi se pare corectã decizia politicienilor. Am colegi de clasã care se aflã în aceastã situatie si nu sunt tocmai multumiti, se simt discriminati”, afirmã Adriana Pop. „La sfârsitul anului am împlinit 18 ani si cred cã aceia de la Guvern nu judecã corect. Si noi suntem elevi si avem nevoie de acei bani. Cel putin câteva zile nu mergeam sã cerem pãrintilor bani de mâncare”, spune Crina Man.

• Alocatii acordate cu întârziere

Nu numai elevii care au împlinit 18 ani vor avea probleme cu alocatia, ci si ceilalti. Existã riscul ca unii elevi sã nu-si primeascã la timp indemnizatia aferentã acestei luni din cauza schimbãrii institutiei care se va ocupa de plata alocatiilor. Pânã acum, Ministerul Educatiei, prin intermediul inspectoratelor scolare, se ocupa de acest lucru. Însã, din 1 ianuarie, banii pentru alocatii vin de la Ministerul Muncii, prin directiile judetene de muncã si protectie socialã. În acest sens, scolile si inspectoratele scolare trebuiau sã transmitã directiilor de muncã datele personale ale beneficiarilor pânã la 1 noiembrie 2007. Din pãcate, termenul nu a fost respectat de unele institutii de învãtãmânt. (Ralu CÂRLIGEAN)

Un nou contract colectiv de muncã în învãtãmânt
Sindicalistii negociazã cresterile salariale

Ministrul Educatiei, Cristian Adomnitei, s-a întâlnit cu reprezentantii federatiilor sindicale din învãtãmânt pentru a negocia cresterile salariale care se vor acorda personalului din sistemul educativ în anul 2008. “Dincolo de negocierile pe care le vom purta pe salarizare, personalul didactic primeste în aceastã lunã al 13-lea salariu, conform legii. Este un demers obiectiv, care nu a avut legãturã cu vreo negociere purtatã de vreun sindicat sau cu vreo presiune a societãtii civile. Este strict rezultatul aplicãrii legii”, a transmis prin intermediul unui comunicat ministrul Educatiei, Cristian Adomnitei.

• Lista cu revendicãri a FSLI pentru 2008

Pe lângã negocierea cresterilor salariale care se vor acorda personalului din învãtãmânt în anul 2008, FSLI mai are inclusã pe lista de revendicãri si negocierile privind elaborarea unei noi legi de salarizare a personalului didactic care sã întregeascã pachetul proiectelor de legi ale învãtãmântului supuse dezbaterii publice. Totodatã, sindicalistii îsi propun începerea negocierii unui nou contract colectiv de muncã la nivel de ramurã învãtãmânt, reglementarea unitarã, la nivel national, a acordãrii tichetelor cadou, deblocarea promovãrii în trepte profesionale a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic, rezolvarea problemei decontãrii cheltuielilor de navetã pentru personalul didactic angajat în unitãtile conexe de învãtãmânt si stabilirea unor noi criterii de normare a personalului didactic auxiliar si a personalului nedidactic.

Cale întortocheatã pentru recuperarea diplomei de BAC

Absolventii trebuie sã-si pãstreze cu atentie diploma de bacalaureat. În caz de pierdere a respectivului document, drumul pentru a-l recupera este destul de anevoios. În primã instantã, absolventul trebuie sã se prezinte la unitatea scolarã care i-a eliberat diploma pentru a lua toate actele înscrise pe documentul de studiu, seria si numãrul. Cu informatiile respective si un formular-tip, se poate solicita publicarea în Monitorul Oficial. Aparitia anuntului costã 90 lei si la acesta se va adãuga si o declaratie nominalã. În maximum 24 de ore de la depunerea cererii, persoana în cauzã poate intra în posesia numãrului în care a apãrut anuntul. Cu publicatia respectivã si o cerere, posesorul diplomei pierdute se poate adresa Inspectoratului Scolar Judetean care va elibera o copie dupã diploma de bacalaureat.

Teste Nationale - sesiune specialã

Luni se dã startul înscrierii pentru sesiunea specialã a Testelor Nationale. Elevii care au absolvit gimnaziul în anii anteriori si nu au promovat din diverse motive au timp pânã în 25 ianuarie sã se înscrie. Prima probã, scrisã, la limba si literatura românã, se va desfãsura în 4 februarie. În 5 februarie, elevii vor sustine examenul la limba si literatura maternã, iar în 6 februarie, la matematicã. Ultimul examen scris este cel din 7 februarie la istoria si geografia României. Afisarea rezultatelor va avea loc pe 9 februarie si depunerea contestatiilor se va putea face pânã la ora 16.00. În 11 februarie se vor afisa rezultatele finale.

Guvernul României chemat la raport de OIM
Pentru a doua oarã, de la începutul anului, Guvernul României a fost chemat la raport de Organizatia Internationalã a Muncii (OIM) ca urmare a plângerii Federatiei Sindicatelor Libere din Învãtãmânt (FSLI). În iunie 2006, FSLI si CSDR (Confederatia Sindicatelor Democratice din România), au cerut organizatiei sanctionarea Guvernului pentru încãlcarea gravã a drepturilor salariatilor din învãtãmânt prin nerespectarea Conventiei OIM privind protectia salariului. Cele douã federatii sindicale au recurs la acest demers extrem, deoarece, în ultimii 16 ani, Guvernul României a încãlcat flagrant respectiva Conventie prin neacordarea la timp si integral a drepturilor salariale ce se cuvin personalului didactic conform Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Astfel, Guvernul tãrii noastre a ajuns pe lista cazurilor speciale ce urmeazã a fi analizate în cadrul structurilor OIM si va rãspunde pentru încãlcarea normelor internationale, fiind pasibil de sanctiuni.
Sursa:http://www.glasulmaramuresului.ro/politic_plus.php

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare