24 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 24.02.2014

Am sustinut inspectia curenta 1, si curenta 2 pe limba romana,mentioneaz ca am fost incadrata pe post pe lb romana.Acuma sunt incadrata pe post pe lb ucr si vreau sa imi sustin inspectie speciala pe lb romana si sa dau exam pentru gradul II pe romana. Intrebarea este pot sa imi sustin inspectie si sa dau examen.Specializarea de pe diploma de licenta este limba si lir rom/lb si lit ucraineana.

Din păcate inspecția specială trebuie sustinută pentru limba ucraineană cum sunteți încadrată în acest an
Art. 15 (1) Inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea școlară unde este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resurselor  umane și al directorului unității școlare respective, într-o altă unitate, în perioada 1 octombrie – 5 iunie a anului școlar în care se finalizează examenul.
(2) Inspecția specială se efectuează la 4 activități didactice și este valabilă numai pentru anul   școlar în care a fost efectuată.
(3) În situația în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/ diplome  sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislației în vigoare, inspecția  specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul școlar respectiv.

Sunt profesor invatamant primar titular la o unitate scolara unde urmeaza a se pensiona o doamna profesoara de limba franceza, specializare pe care o detin si eu in urma finalizarii studiilor. As dori sa va intreb daca am prioritate la ocuparea postului, cu acordul CA, inaintea celor cu restrangere de activitate de la alte unitati scolare.

Cred  că aveți șanse dacă se respectă  următorii pași:                
Comisia de mobilitate   propunere de transfer
Analiză de Consiliul Profesoral
Validare în Consiliul de Administrație
Acordul de transfer  al directorului
Dosar depus la isj
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Va rog sa ma lamuriti.Am tot citit in noua metodologie.Noi cei care suntem titulari la tara ,la doua scoli,cum v-am zis in 1997cum era atunci legea,daca intram la o scoala in restrangere de activitate ce putem face?
Pana acum am fost detasata in interesul invatamantului ,la un liceu tehnologic din mediul urban si in plus m-am ocupat de proiecte internationale reusite de mine ...Am vreo sansa la o completare de catedra aici? vedeti nota mea nu e 7! Aici e problema! Am vrut de atatea ori sa merg la concurs,dar de unde posturi?Va rog din suflet...macar sa ne lasati sa ne completam catedra.Nu ma deranjeaza daca raman pe o jumatate in mediul rural.. cum sa fac?in dv.imi e speranta sa ma lamuriti ca aici parca nimeni nu stie nimic si in metodologie nu scrie sau poate nu am citit eu corect si inteles.

Dumneavoastra puteți să predați și alte discipline pastandu-vă drepturile salariale  In concluzie puteți preda 9 ore cu aprobarea  CA.
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează: a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă pentru ca opţiunea acestora să fie consemnată în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă. (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, cadrul didactic participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Suntem 10 educatoare titulare in cadrul unui Pj-in diferite structuri.De la anul se restrange un post in una din structuri,din 2 posturi ramane unul.Intrebarea si nelamurirea mea este cine va intra la restrangere cele 2 educatoare din acea structura sau toate educatoarele din pj?

Se face o selectie
. (3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut calificativul nesatisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
e) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
f) activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
g) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
h) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
i) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
j) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special;
k) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe;
m) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore.
(4) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează:
 a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de 15
învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă pentru ca opţiunea acestora să fie consemnată în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă. (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, cadrul didactic participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Art. 26 (1) Dacă restrângerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, cât şi de informatică, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi tehnologii asistate de calculator, după aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabileşte în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. (2) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat

Sunt directorul unei scoli, iar in septembrie primaria a semnat un contract cu o firma pentru reabilitarea scolii, contract pe care nu l-am semnat ca director. Acum primaria imi cere sa semnez ordinele de plata pentru facturile aferente situatiilor de lucrari. Eu nu administrez materialele, nu coordonez lucrarile, nu am semnat contractul, iar banii sunt de la bugetul local de ce sa semnez eu acele facturi chiar daca sunt ordinator de credite?Si apoi situatiile de lucrari nu corespund cu ceea ce este in realitate.Amenintat fiind ca imi vor retrage dreptul de ordonator, desi cred ca au uitat ce spune legea si canu vor semna ordinele de plata pentru salarii.

Adresați-vă în scris ISJ în atenția inspectorului școlar general.

Citind calendarul , din cat pricep eu trebuie sa pun dosar in fiecare etapa la pretransfer? 5) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 28 martie 2014 b) etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 31 martie-3 aprilie 2014 c) afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare; Termen: 7 aprilie 2014 d) etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 7-9 aprilie 2014 e) afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare; Termen: 10 aprilie 2014 f) etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare, precum și la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 10-11 aprilie 2014 g) analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Termen: 14 aprilie 2014 

Se depune un dosar cu documente justificative și avizele CP și CA împreună cu cererile tipizate.

Daca intr-o scoala este scos un post pentru titularizare , iar pentru acel post isi depun dosarele doua persoane una din afara scolii iar alta care figureaza ca detasata de 2 ani in acea unitate; dupa analiza dosarelor se costata ca persoana din afara are un punctaj mai mare iar persoana care lucreaza in acea scoala ca detasa un punctaj mai mic, aceasta din urma poate avea un avantaj si poate fi titularizata pe acel post doar pentru faptul ca lucreaza in acea scoala, iar persoana cu punctaj mai mare sa fie respinsa doar pentru faptul ca vine din afara scolii ? Rugamintea este sa-mi dati varianta legala pentru acesata speta .

Din punctul meu de vedere persoana detașată nu apartine scolii .nu este transferată în școală
3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
 Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3)
. În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în sesiunile 2011, 2010.
 La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2. (4) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.
(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, în perioada prevăzută de Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este 
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
34.Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."

Va rog frumos sa-mi spuneti si mie in ce conditii se face trecerea pe o alta specializare in cadrul aceleiasi scoli. De exemplu, daca sunt titulara pe informatica, cum pot sa trec pe matematica in aceeasi scoala?
Conform caror legi?Prin completare pe perioada nedeterminata (pe jumatate - 1 ora de ex) se pastreaza statutul de titular? Transfer in totalitate pe matematica se rezolva tot la nivelul scolii? Avem prioritate ca titulari ai scolii?

Cred  că aveți șanse dacă se respectă  următorii pași:
Comisia de mobilitate   propunere de transfer
Analiză de Consiliul Profesoral
Validare în Consiliul de Administrație
Acordul de transfer  al directorului
Dosar depus la isj
Notă LA DETALII POST CF ART  39  Post propus pentru repartiție în ședință publică de transfer

Sunt educatoare titulara dar doresc sa particip la examenul de titularizare pentru a ocupa un post de invatatoare. Va trebui sa renunt la postul de educatoare odata cu inscrierea la examenul de titularizare pentru invatatori?

Cadrul didactic titular, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare nedeterminată se consideră transferat prin concurs. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare determinată se consideră detaşat la cerere prin concurs. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi

M-am detasat de pe postul unde sunt titular pe un alt post. Doresc sa stiu cati ani la rand pot sa fiu detasat fara sa-mi pierd postul de titular .

Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi

Sunt profesor titular, specializarea Ed. Fizică și Sport în două unități școlare din mediul rural, nivel gimnazial. În anul 2012 am absolvit Facultatea de Biologie, cu scopul de a întregi/a completa catedra într-o singură unitate școlară. Am depus dosarul de pretransfer la I.S.J., dar nu s-a aprobat deoarece Centralizatorul nomenclator nu prevede astfel de specializare :Ed. Fizică – Biologie sau invers. Ași dori să știu ce se poate întâmpla după ce expiră cei 5 ani de pretransfer în interesul serviciului, și de ce nu apar și alte specializări noi în Centralizator. Care ar fi pasul următor? 

(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. (3) La propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, pentru cadrul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări se dispune întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin decizia inspectorului şcolar general.

Sunt profesor titular, cu o vechime de aproape 20 de ani, avand norma constituita in 2 unitati scolare. In situatia generala din invatamant, in care populatia scolara descreste numeric in mod dramatic, invatatorii devin profesori pe alte specializari fara examen de titularizare, suplinitorii devin titulari prin Articolul 253 etc., un director de scoala dintr-un oras mic (lipsit de alte posibilitati), aduce in scoala, pe 5 ore un alt titular, prin pretransfer prin consimtamant. Consiliul de administratie aproba dosarul, dl. dir. spunandu-le ca trebuie sa-l aprobe, ca altfel risca sa fie dati in judecata. Asadar, ce trebuie sa facem noi, titularii, atunci cand un director, aflat in prag de pensie (nu mai are nimic de pierdut, ci, probabil, doar de castigat!!!) pune in pericol posturile titularilor scolii? Mentionez ca sunt un profesor care se bazeaza exclusiv pe principii morale, activ, foarte implicat in activitatea didactica. Va rog sa nu ma timiteti la I.S.J., deoarece am fost, am d epus si o contestatie, iar domnii de acolo nu s-au deranjat pentru a-mi raspunde. Conform carei legi pot fi actionati in judecata directorii care pun in pericol catedrele titularilor? Cum ne poate asigura pe noi cineva ca, in momentul concursului de dosare, cel care a intrat pe o alta usa, va fi corect si cinstit? De plagiat si acte falsificate auzim peste tot, chiar si la case mai mari. Mentionez, de asemenea, faptul ca aceeasi situatie se intampla si altor colegi, din aceeasi scoala. Profesorii titulari cu norma intreaga si cu dubla specializare, carora li s-a diminuat numarul de ore, sunt trimisi la pretransfer, desi se pensioneaza alti colegi, avand una dintre specilaizarile celor care raman fara ore. Dar, domnul director are de adus alte persoane in scoala, ca doar ii permite legea! Ne raspunde, nonsalant, ca avem norma asigurata pentru la anul. Dar, peste 2 ani sigur intram in restrangere, aducand atatea persoane si... iata cercul vicios! Aveti o alta varianta, in afara I.S.J. ? Dorim un sfat.

 Legea 1 /2011:
Conducerea unităților de învățământ
Art. 96. — (1) Unitățile de învățământ preuniversitar cu  personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație,de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii  conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu
autoritățile administrației publice locale.
2) Atribuțiile consiliului profesoral sunt următoarele:
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de  administrație;.
Dumneavostră trebuie să fiți uniți pentru a vă desemna cadrele didactice care cu adevărat să aibă viziunea actului educational Desemnarea se face în CP pentru CA 
Proiectul de încadrare se discută în CP și se aprobă de CA conform metologiei
( METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015)

Singura soluție este să vă solidarizați cadrele didactice  care doresc stabilitate și performanță și să ajungeți în SEPTEMBRIE 2014 în Consiliul de Administrație al scolii pentru anul 2014-2015 pentru a îndrepta lucrurile


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare