17 feb. 2014

Întrebări și răspunsuri 17.02.2014

Am o problema in ceea ce priveste sustinerea gradului didactic I si nu stiu cui ma pot adresa.Sper sa ma ajutati dvs.Sunt inscrisa la examenul de acordare a gr.did.I in invatamant ,sesiunea 2015.Am obtinut certificatul de acordare a gr.did.II in august 2011,cu media 9,21.Pana in prezent am efectuat toate inspectiile,in afara de ultima,pe care mi-am propus sa o sustin in noiembrie 2014,impreuna cu lucrarea.Doar ca eu sunt insarcinata si urmeaza sa nasc in luna iulie.Vreau sa stiu ce pot face in aceasta situatie.Mentionez ca doresc sa intru in concediu de cresterea copilului.Ma gândeam la posibilitatea de va sustine in luna noiembrie si sa intru din decembrie in concediu,dar nu stiu daca e posibil,daca nu au  trecut 4 ani de la sustinerea gr.did.II.Daca depun doar lucrarea pana pe 31 aug 2014,pot sa reiau sustinerea acesteia când revin din concediu,in 2016?Sau trebuie sa mai reiau si vreo inspectie sau chiar pe amandoua sustinute pana in prezent?

ORDIN 5561 07/10/2011 dumneavoastră aveți următoarele posibilități
1 Vă amânați depunerea lucrării din motive obiective pe baza documentelor eliberate de medic
2. vă reinscrieti pe baza documentelor medicale și a celorlalte conexe și veti da examenul final în 2016
ARTICOLUL 38 DE MAI JOS ESTE DE PARTEA DUMNEAVOASTRĂ . SUCCES
ART. 38(10) În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a
concediului fără plată nu pot fi efectuate inspecţii sau susţinute probe de  examen.
ART. 39 21) Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico -ştiinţifice în anul şcolar următor. Candidatul aflat în această situţie va depune  o cerere de amânare a probelor la ISJ/ISMB însoţită de următoarele documente  justificative: adeverinţă eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic care să confirme promovarea colocviului de admitere, acordul
scris al coordonatorului ştiinţific, şi documentele care justifică motivul amânarii. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare cu rivire la aprobarea/respingerea cererii  de amânare a susţinerii acestei probe.
ART. 40(3) Candidaţii care nu au putut susţine inspecţia specială şi lucrarea
metodico-ştiinţifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente şi au   fost declaraţi neprezentaţi se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe în anul şcolar următor, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii probelor.


As dori sa va expun o speta, pentru ca am cateva nelămuriri. În cazul unei îngrijitoare cu o vechime în învătământ de 14, care este încadrată cu 1/2 normă și care a beneficiat de concediu fară plată o perioada de 3 luni și o săptămână, se poate mai poate acorda și diferența până la 6 luni? Din cate stiu se acordă 1 un la 10 ani lucrati. Concediul a fost acordat in urma consultarii consiliului de administratie din scoala, iar norma acestei ingrijitoare a fost preluată de ingrijitoarele de la scoala cu 0,25 fiecare. Ingrijitoarea mai solicită in afara de diferenta de o luna si 3 săptămâni cat mai are de luat, inca o luna pentru rezolvarea unor probleme personale. Va rog sa-mi spuneti cum sa raspund acestei solicitari. 

Da  se poate acorda cu acordul părților                                                                                              
Legea Educației naționale la art 88 alin 4 spune că pentru ingrijitoare se aplică codul muncii adică LEGEA 53/2003 CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE
La art 154  din codul muncii se spune că durata concediului de odihnă poate fi reglementata prin contractual colectiv de muncă sau regulament intern In principiu salariatul din învățământ beneficiază de 30 de zile de concediu fără plată ,neafectând vechimea în învățămînt și aici se referă la cadre didactice ori la ingrijitoare ne referim la vechimea în muncă ÎN CONCLUZIE DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI SĂ APROBAȚI EFECTUAREA CONCEDIULUI FĂRĂ PLATĂ DACA REGULAMENTUL INTERN NU ARE PREVEDERI CONTRARE
Legea educației naționale

Sectiunea 2 - Personalul din invatamantul preuniversitar

Art. 88(1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar si personal administrativ sau nedidactic. 

(2) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic asociat. 
(3) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi. 
(4) Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Codul muncii
ART. 54Contractul individual de muncã poate fi suspendat, prin acordul pãrţilor, în cazul concediilor fãrã platã pentru studii sau pentru interese personale.
ART. 153(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fãrã platã.

(2) Durata concediului fãrã platã se stabileşte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau prin regulamentul intern

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012
la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012
    Înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012
ART. 31
 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.
(2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă.
 (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.
.
 Va deranjez cu o problema cu care ma confrunt. Vreau sa depun o cerere pretransfer dar am nevoie de o adeverinta din care sa reiasa nota la repartitia guvernamentala. Am intrebat la ISJ si la Școala Normala unde am terminat dar au dat din umeri ca nu ei trebuie, ca nu au de unde. Stiu ca anii trecuti se specifica cum se calculeaza nota la repartitia guvernamentala pe baza foii matricole si a diplomei de bacalaureat. Mai este valabila procedura? Sau un de ar trebui sa ma adresez pentru a mi se elibera adeverinta?

În statul de funcții al scolii și in dosarul de personal dumneavoastră ar trebui să aveti un document din care să reiasă  că ați fost repartizată în acel moment  cu anumită medie .Din câte știu responsabil de resursa umană în învățământ a fost ISJ
Media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.

Sunt informatician cu norma intreaga la o scoala generala din anul 2010. Tot de atunci am primit ore de predare (10 la numar) , la o disciplina optionala, TIC, la clasele V-VIII . Tin sa precizez ca sunt absolvent de studii superioare , de profil.
Anul curent , 2013-2014, nu am mai primit orele in scoala (a fost distribuit cineva de la inspectorat, iar acesta deja a plecat, lasand clasele fara profesor). Am un coleg tot informatician care a fost in aceeasi situatie cu mine, dar mi-a spus ca este un articol din lege care spune ca un informatician mai poate beneficia,  de cel mult jumatate de norma de predare la clase. Ma puteti ajuta cu informatii din lege / articol sa pot beneficia de acele ore de predare? La ce articole din lege se fac aceste referiri?

Dumneavoastră  sunteți personal didactic auxiliar , Repartizarea pe un post de profesor se face în urma sustinerii unui concurs . ÎN SITUATII DEOSEBITE PÂNĂ LA ORGANIZAREA TESTĂRII SAU CONCURSULUI PENTRU ORELE VACANTE VĂ POATE ANGAJA PRIN DECIZIE INTERNA DIRECTORUL DAR NU MAI MULT DE 60 DE ZILE  Angajarea personalului didactic în anul școlar 2013 -2014 se face tinând cont de

Sunt cadru didactic titular în învățământul preșcolar, la o școală din mediul rural. Am o vechime de 30 de ani și gr did I. În acest an școlar am obtinut detașare în interesul învățământului pe un post din învățământul primar la aceeași scoală, având dublă specializare. În anul școlar 2014-2015 doresc să mă titularizez pe acest post. Consiliul de Administrație al școlii poate stabili ca și condiție specifică pentru ocuparea postului criteriul de continuitate? În ședința publică: - Am prioritate ( față de cadre didactice din alte școli) pentru că cer pretransferul în aceeași unitate școlară? - Pot opta pentru acest post cadre didactice din altă unitate școlară care nu au obținut acordul de principiu al școlii care a dat postul vacant? - Cadrele didactice care participă în etapa restrangerilor de activitate, pot ocupa postul dacă nu îndeplinesc condițiile specifice și nu au acordul de principiu al unității școlare? - Postul poate fi facut public doar inaintea primei etape a pretransferărilor?

Nu poate CA Nu poate daca nu are acordul Postul este facut public in momentul  prezentării proiectului planului de incadrare la ISJ
(2) Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.

Sunt absolventa a Univ. Bucuresti ,Fac. de Fizica,promotia 1986. Dupa 3 ani de stagiatura (1989),am renuntat la repartitia guvernamentala si m-am transferat ,cf. specializarii( fizician),in industrie -pt. apropiere de domiciliu(pe atunci era singura varianta acceptata).In 1990 ,din industrie am revenit in invatamant si am fost titularizata ,prin transfer in interesul invatamantului , pe o catedra din mediul rural . Numirea in inv. a fost facuta prin Ordinul Min. Inv. Nr. 5848/1990 ,in interesul serviciului, cf. Art.69 din Codul muncii si art.11,lit. a,din Legea nr.1/1970. Mentionez urmatoarele : -media la repartitia guvernamentala a fost mai mare decat9 -in acea perioada nu se organizau examene de titularizare -nu am fost numita pe baza de punctaj,ci prin transfer Ma pot transfera din mediul rural în mediul urban ?

DA . Trebuie să faceți dovada domiciliului
Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante şi pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer
Art. 51 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după soluționarea restrângerilor de activitate se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) și (8), precum și cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu. (2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
(3) La acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt inscrisa la gradul didactic II ,examen pe care trebuie sa-l sustin in sesiunea din 2014.Mai am de efectuat inspectia speciala pe care as dori sa o efectuez pana in luna aprilie ,cand voi intra in concediu prenatal,urmand sa nasc in luna mai.
 Intrebarea mea este daca voi mai putea sustine examenul din vara?
Mentionez ca as vrea sa intru in acest concediu de 126 de zile pre/post natal cat mai tarziu,in asa fel incat sa-l termin la sfarsitul lunii august,ca sa nu imi apara contractul de munca suspendat.

Ordin 5561 din7 /10/2011
ART. 38
( (10) În perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată nu pot fi efectuate inspecţii sau susţinute probe de  examen.
Vă  susțineți   inspecția specială în luna aprilie ,concediul  făra plată  in luna mai și concediul de odihnă până la 1 septembrie
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012
la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012
    Înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012
ART. 31
        (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.
    (2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ/în muncă.
    (3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.

Este adevarat ca nu se mai acorda continuitati in anul scolar 2014 2015 cadrelor didactice fara definitivat?

Da este adevărat
Capitolul VIII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011 Art. 57 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011, conform prezentei Metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2012 şi/sau 2013, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) în specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Cererile adresate, de cadrele didactice netitulare, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în vederea modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, respinse la nivelul unităţilor de învăţământ, se iau în considerare pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2012-2013. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele 30
acordului/refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.
 (3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2011, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
 (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(3). Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  
Sunt bibliotecar angajat în biblioteca publică municipală, urmează să trec de pe treapta I studii superioare pe treapta I a studii superioare şi menţionez că am mari rezerve vis-a-vis de salariu ce va fi stabilit în baz nu-se-ştie a cărei legi deoarece nici contabilul nu a aflat exact ce lege este în vigoare la această dată. Vă rog, dacă se poate, să-mi spuneţi care e baza legală după care se mai calculează salariul bibliotecarului astăzi şi dacă ati putea să-mi prezentaţi şi un algoritm de calcul ar fi şi mai bine. La această dată am 1352 salariul brut în care sunt incluse sporul de vechime de 15 la sută şi sporul de toxicitate de 10 la sută. 

Conform legii 63/2011
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul S 940 1.381IA
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul S 843 1.341I
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul S 700 1.288II
4. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul S 668*1) 991III
5. Bibliotecar, documentarist, redactor S 616*1)debutant
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul SSD 793 1.164I
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul SSD 682 1.045II
8. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul SSD 667*1) 917III
9. Bibliotecar, documentarist, redactor SSD 606*1)debutant 


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare