15 sept. 2013

Întrebări și răspunsuri 15.09.2013

Va rog daca puteti sa-mi precizati articolul si aliniatul din legea educatiei care permite unui suplinitor din mediul rural sa devina titular cu 14 ore de istorie+ 4 ore de cultura civica, avand doar o specializare (istorie). Precizez ca anul trecut s-au titularizat potrivit art. 253 pe astfel de catedre. Este corect? Este posibil?

Conform Metodologiei de mobilitate „Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt posturi/catedre complete în concordanţă cu Centralizatorul, care au viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opţionale, constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2)”.

Sunt profesor suplinitor, cu o vechime de 7 ani, gradul didactic II, la o scoala speciala din Timisoara, am participat anul acesta la examenul de titularizare si am obtinut nota : 8,30, iar media este 8,72! Am fost repartizata pe o catedra de profesor de psihopedagogie speciala pe ciclul primar, la sedinta din 14.08.2013! Doamna director doreste ca eu sa lucrez ca profesor de psihopedagogie speciala, dar la ciclul gimnazial!Problema mea consta in faptul ca in condica ma semnez ca prof. PPS pentru special primar, dar eu prestez la gimnaziu.Inavertenta apare deoarece eu aspir sa ma titularizez cu art. 251, iar eu nu prestez pe postul si codul aferent celui repartizat de catre inspectorat! Poate ma puteti lamuri dumneavoastra daca decizia este in conformitate cu legea, ca sa stiu cum sa procedez!!

Eu consider că trebuie să ocupați catedra pe care ați fost repartizată. Vă sfătuiesc să vă adresați ISJ pentru rezolvarea problemei.

 Sunt profesor siplinitor calificat la 5 scoli in mediul rural in Buzau pe educatie muzicala,am definitivatul din 2011 insa din 2011 pana anul asta am stat acasa din motive personale;ma intereseaza daca exista posibilitatea sa ma titularizez tinand cont ca sunt la atatea scoli in 3 comune diferite?am participat anul asta la titularizare si am luat 8,15. si o alta intrebare ar fii cand ma pot inscrie la gredul 2?am definitivat din 2011 cu pauza de 2 ani pana in present.

Condiția generală pentru a vă putea titulariza este ca orele să se găsească la aceeași școală sau la școli din același consorțiu sau teritoriu administrativ-teritorial. Conform Metodologiei de mobilitate „În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu”.

Sunt cadru didactic suplinitor calificat pe 1/2 istorie.As dori sa obtin titularizare pe catedra istorie -geografie in scoala unde activez.Intrebarea este daca urmez cursurile unui masterat de geografie imi da acest drept?Precizez ca am terminat cursurile unei facultati de geografie dar nu sunt recunoscute, de aceea sunt reticenta si in privinta masterului.

Dacă cursurile de master sunt autorizate sau acreditate, consider că dobândiți cea de-a doua specializare și puteți ocupa catedra dorită.

C.A. al scolii mi-a aprobat titularizarea conform articolului 253 , iar inspectoratul mi-a respins dosarul pe motiv ca nu am luat catedra in sedinta publica , ci in comisia paritara , am dat in judecata inspectoratul , am castig de cauza , va rog sa-mi spuneti daca mai continui sa cheltuim banii cu avocatul.

Înțeleg că procesul este în fază de judecată, nu finalizat. Condiația prevăzută în Metodologie este: carul didactic „a)         a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, înbaza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate înînvăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013”;

Sotia mea a intrat in concediu pentru crestere si ingrijire copil cu o luna inainte de a implini 10 ani munca in invatamant. acest fapt a dus la pierderea sporului de fidelitate de 15%. E normal, avand in vedere ca ea nu a parasit sistemul de invatamant si a stat in concediu doar 6 luni? Cum poate recupera acest spor intrucat nu e normal ca dupa 10 ani de munca sa o iei de la capat. Ce ma sfatuiti sa fac? 

Pentru a primi sporul trebuie să mai lucreze o lună după întoarcerea la catedră. Conform Legii nr. 63/2011 „Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate”. 

Am dat anul acesta examenul de titularizare si am luat 7.04. Trebuie sa specific ca nu am definitivatul. Am prins un post la 40 km departare neavand linie directa in ceea ce priveste naveta (nici decontata) si as vrea sa ma mut mai aproape de casa. Mi s-a spus de la inspectorat ca nu ma pot detasa din cauza faptului ca nu am definitivat si tot din aceasta cauza nu ma pot numi titular. Am citit Metodologia miscarii cadrelor 2013-2014 si am gasit un articol care scrie ca ma pot detasa. Articolul 75, primul alineat: " In baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului, inspectoratul general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2013. Pentru candidatii titular repartizati pe posturi pentru angajare determinate se emit decizii de detasare la cerere". Care este parerea dumneavoastra in acest caz ? Ma pot sau nu ma pot detasa incepand cu 1 septembrie ?! Si in al doilea rand.. daca nu ma pot numi titulara... atunci cum ma pot numi ??

Metodologia de mobilitate prevede următoarele:
Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite încontinuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(2)  Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posture didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar”.

In scoala in care sunt invatatoare nu este implementat proiectul "Scoala dupa scoala"( din nefericire) , cererea pentru genul acesta de activitate este mare in special din partea parintilor care au copiii inscrisi la clasele pregatitoare. Eu sunt membra intr-un ONG(asociatie a parintilor nu exista in scoala) si m- am gandit in colaborare cu scoala sa organizez  un after school in incinta scolii, respectand cadrul legal bineinteles.Copii vor beneficia de toate activitatile specifice acestui gen de activitate, iar parintii vor rezolva problema :" Ce face copilul dupa ore?Cu Cine sta acasa ? etc.  Este posibil sa realizez asa ceva?( ideea este sa rezolv problema in aceasta perioada pana la inceperea anului scolar)

Conform Metodologiei „Programul SDS se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opțiunile și nevoile identificate. Activitățile sunt proiectate, organizate și susținute de cadrele didactice din învățământul primar și secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranți, pedagogi, antrenori, mediatori școlari, voluntari din școală, din instituții și organizații partenere abilitate”. „Resursele umane implicate în derularea Programului SDS pot fi următoarele: 2. membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite domenii, personalități locale, membri ai unor organizaţii neguvernamentale etc.)”. „La începutul Programului SDS, unitățile de învățământ pot încheia acorduri de parteneriat pentru susținerea activităților din pachetele educaționale cu instituții care pot furniza servicii educaționale (palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare etc.) şi organizaţii neguvernamentale”. „Art. 20 - In cadrul fiecărui inspectorat școlar se nominalizează un inspector școlar care are rolul de a monitoriza organizarea și derularea Programului SDS din ISJ/ ISMB. Art. 21 - În unitățile de învățământ care nu propun, ca ofertă complementară a școlii, programul SDS, nu este permisă închirierea spațiilor disponibile unor persoane sau instituții private pentru organizarea, în regim privat, a activităților de tip „Școală după școală”.
Pentru mai multe informații adresați-vă ISJ-ului.

Am participat anul acesta la concursul de titularizare unde am obtinut si nota dar si post. Am vrut sa ma titularizez asa ca nu ma interesa cat de departe este de casa. In sedinta de repartizare pe posturi doamna de la perfectionare ne-a anuntat ca beneficiem de detasare in interesul invatamantului dupa data de 2 septembrie. Astazi am mers cu domnul director al scolii unde vreau sa ma detasez, la perfectionare. Doamna de acolo ne-a zis in felul urmator : ,,Titularii 2013 beneficiaza de detasare in interesul invatamantului dupa data de 16 septembrie. Pana atunci trebuie sa formam comisia paritara''. Gogomanie mai mare ca asta nu am auzit. Eu pana atunci ce fac? Bun. beneficiez de detasare atunci , pana atunci ce fac? Trebuie sa imi pregatesc materialele didactice, sa-mi amenajez sala si multe altele care sunt necesare. Asa este prevazut in metodologie ca eu nu gasesc nimic? 

Conform art. 84 (11)  din Metodologia de mobilitate „Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în primul an după concurs, după finalizarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, pe parcursul anului şcolar, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului, în primul an după concurs, pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

A s dori sa stiu daca se mai organizeaza un concurs de suplinire ,deoarece mai exista catedre neocupate;ce se va intampla ?multi profesori suplinitori nu au participat la concursul din iulie,iar acum stam in asteptare

Se vor organiza concursuri la nivelul unităților de învățământ. Urmăriți publicarea acestora pe site-ul ISJ.

Se poate preda la clasa pregatitoare daca din motive bine intemeiate nu am putut sa ma prezint la cursuri?(profesor,titular,toate gradele,23 ani vechime)

Dacă nu există un alt cadru didactic care să fi absolvit cursurile specifice puteți preda dvs. la clasa pregătitoare.

Întrebarea mea este dacă mă pot detașa pe câteva ore la nivel postliceal. Mai precis, anul acesta m-am transferat în 3 școli: 10+5+3 ore. La școala la care am 3 ore se înființează acum în septembrie 2 clase postliceal, cu plată. Mă pot oare detașa de la școala unde am 5 ore la școala unde am 3, astfel încât să iau orele la postliceal și în final să am norma doar în 2 școli? Contează dacă sunt contra cost pentru elevi aceste cursuri la postliceal? De ce orele de postliceal nu se publică, deși există mai multe școli cu acest nivel.

Școala postliceală are un regim special. Conform Metodologiei de mobilitate „Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1)”. Vă sfătuiesc să apelați la comisia de mobilitate de la ISJ pentru a face pretransferul

Gradația de merit se plătește începând cu 1 septembrie a anului școlar următor obținerii ei?

Dacă ați avut gradație și pe perioada 2009-2013, aceasta trebuie să vă fie plătită până la 31 august 2013, iar din 1 septembrie 2013 intră în plată gradația nou obținută. În acest sens sunt și dispozițiile ordinului privind acordarea gradațiilor de merit, conform căruia „Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs”.

Daca nu am predat lucrarea de gradul 1 trebuie sa incep din nou cu toate inspectiile ? sau daca se poate sa imi trimite -ti care sunt pasii pe care trebuie sa i urmez. Pot schimba acum si titlul lucrarii?

Conform OMECTS nr. 5561/2011 „Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico - ştiinţifice în anul şcolar următor. Candidatul aflat în această situaţie va depune o cerere de amânare a probelor la ISJ/ ISMB însoţită de următoarele documente justificative:
adeverinţă eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic care să confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al coordonatorului ştiinţific, şi documentele care justifică motivul amânării. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii acestei probe”.

Este normal sa mi se dea clasa I daca eu in sedinta publica am ales un post de Profesor -Educator in invatamantul special gimnazial pe perioada nedeterminata?

Dacă postul este în învățământul gimnazial nu puteți preda la clasa I.

Sunt profesor de matematica cu studii de scurta durata, si va rog sa-mi spuneti cand mai are loc o sesiune de echivalare a studiilor de scurta durata, pentru ca acum indeplinesc conditiile cerute. O alta intrebare ar fi urmatoarea: ma ajuta cu ceva in cariera didactica faptul ca sunt si absolventa a facultatii de studii economice cu o durata de 4 ani?

Nu se știe când și dacă va mai fi o sesiune pentru echivalarea studiilor. V-ar ajuta a doua specializare dacă doriți să vă pretransferați pe o catedră din această specializare. 

Sunt prof. titular, sunt detasata acum in interes de invatamant pt an sc 2013 2014 si la 3 zile dupa primirea acestei vesti cu detasarea o colega intoarsa din strainatate dupa 2 ani de fara plata mi-a solicitat schimb de post(cel pe care sunt titular). Putem face acum la inceput de an acest demers? O problema fiind si miscarea mea cu detasarea. Conform metodologiei este interpretabil si cam la decizia ISJ, citez "Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturil or didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011 şi/sau 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris"

Într-adevăr decizia aparține Comisiei de mobilitate a ISJ, dar dacă îndepliniți condițiile pentru a face schimbul de posturi nu văd de ce ar fi o problemă. Situația se complică datorită detașării. Consider că mai întâi trebuie să renunțați la detașare și apoi să faceți schimbul de posturi. 

Predau de opt ani aceleasi discipline teologice in cadrul Seminarului iar anul acesta d-na director mi-a spus ca o sa-i de-a orele mele altui profesor care are mai multa vechime, subliniind ca un profesor cu mai multa vechime poate sa isi aleaga in fiecare an ce discipline doreste fara sa se tina cont de continuitatea in predare? Suntem amandoi titulari. 

Metodologia de mobilitate prevede următoarele:
Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.
(2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a participăriicadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art. 21 (1) La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a personaluluididactic titular, se realizează prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (17), art. 10, art. 12, art. 14 - (17) şi a principiului privindcontinuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi/preşcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ”.

La cate zile de concediu de odihna are dreptul personalul nedidactic si didactic auxiliar?

Concediul de odihna pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar se stabilește în baza prevederilor art. 23 din OG nr. 10/2008 și a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. Astfel, „Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
    - până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
    - între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
    - peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare”.„Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4”.

Eu sunt cadru didactic titular si anul acesta incep doctoratul.Spuneti-mi, va rog, daca exista vreun articol in lege pe baza caruia eu pot beneficia de o zi libera pentru pregatire?A doua intrebare ar fi daca eu pot face schimb de posturi cu un cadru didactic titulatizat pe baza articolului 253 din LEN si daca acest schimb s-ar putea face in orice perioada din cursul anului scolar?

Puteți beneficia de 3 ani concediu fără plată pentru studii și de 6 luni concediu plătit pentru redactarea tezei de doctorat. Puteți face schimb de posturi și în timpul anului școlar conform art. 98 din Metodologia de mobilitate.

Concediul fara plata pt nevoi personale se acorda doar persoanelor care au deja 10 ani vechime?

 Nu, puteți beneficia de concediul de un an chiar din primul an la catedră, doar că până când acumulați 10 ani de vechime nu mai puteți beneficia de un alt concediu fără plată pe același temei legal.

Am si eu o intrebare legata de perfectionarea cadrelor didactice si mai precis de decontarea unor cursuri si grade didactice. In noua lege a educatiei se prevad aceste sume insa exista foarte multi directori care refuza sa acorde aceste decontari . Sunt din judetul Dolj insa la scoala la care sunt titulara nu se accepta asa ceva chiar daca ca lider sindical i-am atras directorului atentia inca de anul trecut sa prevada aceste sume. Mentionez ca in foarte multe scoli se deconteaza aceste cursuri, sau certificate de grade ori depunerea lucrarilor de grad, pentru ca la Universitatea din Craiova acestea se platesc. Intrebarea mea este ce e de facut?

Adresați-vă cu un memoriu la ISJ și MEN. Trebuie să vi se plătească întrucât legea vă dă acest drept.

Am devenit titular in 2000 imediat dupa terminarea liceului pedagogic. In perioada 2000-2004 am avut concedii de studii+concediul acela de un an fara plata deoarece am urmat cursurile la zi, buget ale facultatii de Matematica-Informatica. Apoi am revenit la catedra si lucrez si in prezent in invatamant. Conform Legii 128/1997 anii in care am urmat facultatea si am beneficiat de concedii trebuiau considerati vechime la catedra. Nu s-a intamplat asa. Din pacate in invatamant lucreaza multi incompetenti si rau intentionati (nu mai intru in amanunte, le cunoasteti). In 2011 mi s-a confirmat de la o alta scoala unde era un caz similar ca anii aceia constituiau vechime. Am facut cerere scrisa cerand sa-mi fie luati in considerare. Mi s-a spus ca in noua lege a educatiei acest lucru nu mai este prevazut, Am citat articole din Constitutie si Dreptul Civil care invoca principiul neretroactivitatii legii, dat tot ce am obtinut de la ISJ Dolj a fost modificarea procentului pentru vechime, nu si modificarea incadrarii (unde am in continuare vechimea lipsa). Raspunsul ISJ a venit tardiv, la 6 luni dupa inregistrarea cererii si numai cand am zis ca informez ministerul. Am informat si ministerul dar am obtinut un raspuns pe email care nu continea stampile si parafe asa cum mi-au cerut de la scoala pentru conformitate. Am apelat si la sindicat care in prima faza mi-a "pierdut" dosarul. Am facut altul pe care nu stiu de ce l-au trimis unei juriste la Bucuresti si acolo a ramas fara raspuns.

Înțeleg că vă referiți la acordarea sporului de stabilitate cuprins în tranșa de vechime 10-14 ani. Consider că legea aplicabilă este cea de la data când ați fi în drept să beneficiați de acest spor. Astfel, dvs. ați început activitate în învățământ la 1 septembrie 2000. Dacă nu ați întrerupt activitatea ați fi beneficiat de sporul de stabilitate începând cu 1 septembrie 2010. La data de 1 septembrie 2010 legislația aplicabilă era: Legea nr. 128/1997, Legea nr. 330/2009 și OMECT nr. 1350/2007. Conform Legii nr. 128/1997 „Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învăţământul de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta”. Conform legii nr. 330/2009 „ Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.
Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii”. 
Ordinul nr. 1350/2007 prevede că „(2) Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ/ inspectorat şcolar. Se consideră vechime neîntreruptă şi perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ.
(3) Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime recunoscută în învăţământ personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.
(4) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ, conform celor de mai sus.
(5) Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învăţământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră”.
Prin urmare, consider că trebuia să primiți sporul de fidelitate începând cu 1 septembrie 2010.

1.decontarea taxei de gradul II este posibila?doar taxa sau si restul transport,cazare? 2. Am nascut in 06.10 2010 si am depus cerere pt prima de nastere dar nu am primit nici banii si nici vreun raspuns ,doar verbal ca nu se mai acorda se mai poate face ceva?intradevar nu se mai da?

Toate drepturile de care faceți vorbire se regăsesc în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. Conform acestuia se decontează taxele privind formarea profesională și 6 călătorii dus-întors pe căile ferate interne. În ce privește indemnizația de naștere, aceasta nu se poate acorda în prezent chiar dacă este prevăzută în contractul colectiv datorită faptului că este condiționată de adoptarea legii de salarizare în învățământ.

La 10 ani lucraţi ca personal didactic auxiliar cu 0,5 normă beneficiez de spor de stabilitate? 

Din punctul meu de vedere ar trebui să beneficiați de sporul de fidelitate întrucât nici legislația specială, nici Codul Muncii nu condiționează acordarea drepturilor ce depind de vechime de încheierea unui contract cu normă întreagă.

Va rog sa ma lamuriti si pe mine ce pot face. Sunt titulara pe un post de educatoare p.p. si as dori sa fac schimb de post cu cineva care a fost repartizata anul acesta pe un post care are valabilitate doar un an.Daca anul viitor nu va mai fi viabil postul ce voi pute face? Imi voi pierde titulatura,sau pot reveni la post?Schimbul se poate face si pe perioada determinata?

Consider că nu se poate face schimb de posturi între un suplinitor și un titular, ci doar între doi titulari sau doi suplinitori. În acest sens prevede și Metodologia de mobilitate: „Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi între titulari în baza consimţământului scris ...”.

As dori sa va intreb daca un cadru didactic suplinitor care a luat nota mai mare ca mine la concursul de titularizare anul acesta , neavand grad didactic are prioritate la repartizare pe post in fata mea,eu avand definitivatul in invatamant.

Repartizarea posturilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs și doar în cazul notelor egale se ține seama și de alte criterii.

Anul acesta sunt incadrata ca invatator suplinitor pe un an. Vreau sa ma inscriu la definitivat dar pe educatori, se poate? sau trebuie numai pe invatatori deoarece am post de invatator anul acesta? daca sunt incadrata pe o disciplina trebuie neaparat sa dau pe aceea disciplina definitivatul? mentionez ca am dubla specializare invatator-educator.

Conform legislației privind definitivatul „Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator”.

Sunt profesor titular din septembrie 2001. In perioada 1 sept 2002- 1sept 2004 am fost in concediu pentru cresterea copilului. Pot beneficia de salariul integral cu sporul de stabilitate de la 1 sept 2013?

Da, trebuie să beneficiați de sporul de stabilitate.

In cazul orelor neocupate (ex: desen, muzica etc) , la gimnaziu, cine are dreptul sa le suplineasca: un profesor sau un invatato? In ambele cazuri, nimeni nu are calificarea necesara!

Dacă vorbim de gimnaziu consider  că orele trebuie predare de profesor.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

6 comentarii:

 1. Perioada de crestere si ingrijire copil ma afedcteaza atunci cand se face trecerea la noua treapta de salarizare?Mentionez ca activez din noiembrie 2005 in invatamant .Intre 16 iunie 2008- 01.03.2010 am fost in concediu crestere copil,apoi am revenit la catedra pana in prezent.La 1 septembrie 2011 am depus la secretariat cererea prin care solicitam sa mi se faca trecerea la treapta 6- 10 ani,insa secretara a repsins-o pe motiv ca se scade perioada de crestere copil si nu indeplinesc conditiile necesare ca sa fiu platita conform acestei trepte.De curand,in mai 2013 ,am aflata ca secretara se insala,ca nu cunoaste legea si ca de fapt,perioada de crestere copil nu se scade,deci nu ar trebui sa ma afecteze cand se face trecerea la treapta 6-10 ani,insa secretara o tine pe a ei.De curand am depus o adresa la ISJ pentru a primi lamuriri.E vorba dre o suma de bani maricica,se da retroactiv???Ce ma sfatuiti sa fac?Secretara nu intelege ce inseamna de fapt vechime efetiva in invatamant.

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt invatatoare(PIPP) si director adjunct la o Sc. Gimn. cu peste 600 de elevi. Intrebarea este daca orele care depasesc norma dir. adj. mi se pot plati suplimentar?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 3. Se mai organizeaza sesiune de echivalare a diplomei de absolvite a facultatilor de scurta durata cu licenta Bologna I? La Bacau s-a organizat o singura data in 2011 si de atunci ni se spune ca nu se recunoaste nici o diploma sa nu mai insistam.

  RăspundețiȘtergere
 4. Sunt absolventa a Liceului Pedagogic de invatatori, promotia 1979. Am vechime de 23 de ani in invatamant si grad didacticI.Am renuntat la titularizare in 2000.Anul trecut m-am reintors in sistem. In iulie 2013 am participat la ex de titularizare parasind proba scrisa dupa 2 ore din cauza unei probleme familiale. As vrea sa stiu daca e corect ca o invatatoare sa lucreze un schimb dimineata si altul dupa masa si eu sa nu am dreptul in a ocupa un post.Aceasta stare de fapt este in cadrul scolii nr. 7 Borsa si nu e un fapt singular.

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna seara. As dori sa stiu daca un consilier local, reprezentantul CL poate fi membru Ca in conditiile in care sotul/sotia face parte din corpul profesoral al scolii respective. Acesta este incompatibil sau nu cu calitatea de membru CA. Daca da as dori sa stiu si baza legala. Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 6. Buna ziua.
  Situatie:
  In C.A. al institutiei de invatamant in care lucrez exista o doamna desemnata ca fiind din partea parintilor,insa dansa este si cadru didactic ,sef de comisie metodica in aceasta institutie.Pe langa toate acestea mai detine cu decizie data de catre directiune si functia de secretar al C.A.
  Intrebare:
  Va rog sa-mi spuneti daca doamna respectiva nu se afla cumva in incompatibilitate avand in vedere ca este cadru didactic si sef de catedra in institutie.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare