10 sept. 2013

Întrebări și răspunsuri 10.09.2013

1.- pot sustine examenul de definitivat pe baza masterului didactic (pe care l-am terminat in iunlie 2013), sau trebuie sa mai fac si modulul psiho-pedagogic?
2.- daca am fost exmatriculata in 2005 de la doctorat (ASE-Bucuresti) mai pot sa fiu inscrisa anul acesta si in ce conditii? Mentionez ca imi sustinusem cele trei examene si cele trei referate de specialitate, urma sa-mi sustin teza de doctorat, dar profesorul indrumator s-a imbolnavit (accident vascular cerebral) a urmat o lunga perioada de recuperare a acestuia, dupa care a murit, apoi au urmat o serie de probleme familiale, care nu mi-au permis acest lucru. As putea obtine o derogare de la minister in acest sens?
3.- daca un cadru didactic are masteratul didactic si doctoratul in profil mai trebuie sa sustina examen de definitivat?

1. Consider că puteți susține examenul de definitivat.
2. Trebuie să vă adresați Ministerului pentru derogare.
3. Examenul de definitivat este obligatoriu.

Sunt invatator pensionar din 2011.Se mai acorda Diploma de excelenta? Daca da, unde gasesc criteriile de acordare, metodologia, calendarul de depunere a dosarelor? 

În acest moment nu există un regulament pentru acordarea distincțiilor aprobat în baza Legii nr. 1/2011.

Va aduc la cunostiinta urmatoarele .In anul 2010 luna august am fost disponibilizat din cadrul unei filiale ale Palatului copiilor , am actionat in instanta aceasta disponibilizare pe motiv ca nu a respectat intocmai metodologia de disponibilizare, iar in anul 2011 luna iulie instanta a pronuntat sentinta in favoarea mea solicitand institutiilor abilitate repunerea in drepturile avute datei de 30 08 2010 .Am solicitat inspectoratului respectiv institutiei Palatul copiilor respectarea si punerea in aplicare a acestei hotarari si nici pana la ora actuala nu a fost pusa in aplicare.Va rog sa-mi dati un sfat referitor la aceasta situatie .Mentionez ca in acelasi timp o alta colega a initiat un proces cu o cauza similara iar institutiile mai sus mentionate au respectat hotararea jud. si a fost repusa in drepturile avute anterior .primind si drepturile salariale pentru toata perioada .Va rog sa-mi transmiteti daca s e poate un sfat referitor la aceasta actiune 

Ce pot eu să vă sfătuiesc e să vă adresați unui executor judecătoresc, fiind singurul în măsură să vă soluționeze problema.

Sunt educatoare, titulara la o gradinita din bucuresti, am terminat institutor - lb engleza si fac de management anul acesta la Spiru Haret . As vrea sa stiu daca pot fi incadrat ca profesor pt ca cand am intrebat-o pe d-na director m-a trimis la secretara , secretara m-a trimis la isj , iar la isj m-au trimis la juridic , d-nele de acolo m-au trimis la un domn inspector care nu prea era , asa ca nu prea stiu pe cine sa intreb.

Da, trebuia să fiți încadrată ca profesor.

Dacă un candidat a obţinut notă sub 5 la concursul naţional de titularizare din 2012, a putut ocupa un post în învăţământ pe a doua specializare în anul şcolar 2012-2013?A obţinut sub 5 pe ISTORIE şi a funcţionat pe RELIGIE.

Probabil a funcționat ca profesor necalificat.

Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele probleme: Un candidat cu studii superiaore de scurta durata poate ocupa un post de nivel liceal? Un candidat cu examen de anul acesta cu studii superiaora de scurta durata are prioritate in fata unui candidat cu studii superioare de lunga durata cu examen de anul anterior?

La liceu se poate preda doar dacă ești absolvent de studii superioare de lungă durată.

Sunt profesoara suplinitoare la o scoala din Iasi si as vrea sa ma inscriu la doctorat in luna septembrie. Intrebarea mea este urmatoarea: daca lucrez in invatamant si vreau sa fac si doctoratul, sunt obligata sa optez pentru forma de doctorat cu frecventa fara bursa sau pot opta pentru forma cu frecventa cu bursa?

Nu sunteți obligată să optați pentru forma de doctorat cu frecvență redusă.

Buna ziua, as dori sa va intreb urmatoarele:
1.Ce trebuie sa faca un cadru didactic cu studii SSD - specializarile chimie-fizica, titular pe catedra de chimie-fizica, caruia i s-a echivalat doar o specializare?
2.Cum va fi salarizat?
3.Va mai exista o alta etapa de echivalare a studiilor SSD? ( avand in vedere ca aceste echivalari se pot face pana in anul 2015, cf. metodologiei).

Întrucât în țară există mai multe persoane în situația dvs. FSLI a cerut MEN să elaboreze un nou calendar pentru a permite echivalarea studiilor și la a doua specializare.

In prezent, ne confruntam, la nivel de unitate, cu o alta problema. Astfel, am fost instiintate verbal ca, desi avem suficienti copii inscrisi la cele 4 grupe cu P.P, s-a purces la comasarea celor doua grupe mijlocii existente, rezultand astfel o singura grupa mijlocie cu un numar de 45 de prescolari !!!! ??? In urma acestei actiuni vor fi desfiintate 2 posturi de educatoare, posturi pe care noi le obtineam legal in regim de plata cu ora.  Ca idee, mi-as dori sa-mi comunicati care sunt conditiile legale conform carora pot fi desfiintate posturi in invatamant  si deasemenea ce drepturi legale are colega care urmeaza sa lucreze cu grupa de 45 de prescolari, sa refuze o astfel de ,,oferta'' ? 

Nu se poate ca o grupă de preșcolari să aibă 45 de copiii. Conform Legii educației naționale:
„   Art. 63. - (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:
   a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
   b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20”
Faceți sesizare la ISJ și dacă nu se rezolvă problema sisizați și MEN.

Sunt inscrisa la gradul I  (anul trecut am sustinut preinspectia ). E vreo problema daca anul acesta  o sa am doar 17 ore de specialitate ?   

Nu e nicio problemă.

Care este procedura de comasare a unei scoli? Ce fel de personal este dat afara in acest caz?

Conform Metodologiei de mobilitate:
Art. 19 (1) În situaţiile fuziunii prin absorbţie a unităţilor de învăţământ, a divizării parţiale sau totale a unei unităţi de învăţământ, a fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ, a desfiinţării unei unităţi şcolare selecţia cadrelor didactice şi a directorilor se faceprin evaluare de către o comisie numită de inspectoratul şcolar formată din inspectori şcolari şi/sau cadre didactice care nu funcţionează în unităţile de învăţământ aflate într-una dintre aceste situaţii.
(11) În situaţia în care, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, începând cu data de 1 septembrie 2013, urmează să fie desfiinţate unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:
a) în situaţia fuziunii prin absorbţie a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de către aceeaşi comisie de evaluare; la nivelul inspectoratului şcolar, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmeşte o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate din cele două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbţie, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbţie, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, 3cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună;
b) în situaţia divizării parţiale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate  la  altă unitate de  învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, atunci comisia de evaluare stabileşte existenţa reducerilor de activitate în unitatea de învăţământ cu personalitate juridică din care se scindează structura, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2013, iar la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică care absoarbe structura, prin raportare la situaţia numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, aflate în situaţia de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învăţământ care absoarbe structura; 
c) în situaţia fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate din ambele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeaşi comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a) şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învăţământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună.
d) în situaţia încetării funcţionării totale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1  septembrie 2013, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învăţământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.
(12) În situaţia divizării totale a unei unităţi cu personalitate juridică, în două sau mai multe unităţi  cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică, atunci cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, la unităţile de învăţământ rezultate în urma divizării totale, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică.
(2) Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a situaţiilor prevăzute la alin. (1), a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi
de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi, în baza acestora şi a art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări”.


Suplinitorii au dreptul sa-si ia repartitie si pe a doua, a treia specializare in afara de cea pe care au dat concurs? In cazul acesta ce se intampla cu titularii care sunt nevoiti sa-si intregeasca norma didactica din cauza nerealizarii planului de scolarizare ?

Metodologia de mobilitate prevede următoarele:
Art. 90 (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a personalului didactic titular, pe perioadă determinată la nivel judeţean, se realizează în şedinţă publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine astfel:
a)  candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar2013-2014;
b)    candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţ, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte judeţe, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
d)  candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicităpostul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţ i pe o listă unică, în ordinea descrescătoare amediilor/notelor,
e) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2013 în unităţi de învăţământ/centre de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor;
f)    candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 înjudeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
g)  absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2013 şi auobţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
h) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
i) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2013 în unităţi deînvăţământ/centre de concurs din alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
k) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2013 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor”.

Am continuitate in anul scolar 2013-2014 pe o catedra vacanta cu viabilitate. Consiliul de administratie ma poate titulariza in baza art. 253? Mentionez ca in anul 2012 am luat nota 6.20 la Titularizare si 10 la inspectie, media fiind 7.15. Daca nu ma poate titulariza in baza mediei din 2012 ma poate titulariza in baza notei din 2011 care este nota 7?

Pentru a putea preda la liceu este nevoie de absolvirea unui master.

Buna ziua, m-ar interesa subiectul de anul trecut pentru examenul de gradul II... imi poate spune cineva unde pot sa il gasesc??

La următorul link găsiţi subiecte de anul trecut:
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

3 comentarii:

 1. Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca mai sunt valabile legile referitoare la PRIMA DE INSTALARE in invatamant anul 2013-2014. Stiu ca a fost data si o hotarare de Guvern, o lege dar , nimeni nu stie cand sunt intrebati de prima de instalare in invatamant . Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna ziua Stimate Dle Liviu Pop,

  Va rog respectuos sa-mi spuneti care este salariul de incadrare al unui profesor cu studii de lunga durata-S, vechime in invatamant intre 14-18 ani ,vechime in munca 20 de ani ?
  Multumesc anticipat .

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna ziua, varog sa-mi sa-mi spuneti daca sunt titular am 18 ore norma, am mai primit 6 ore plata cu ora, dincare 3 sunt intr-o zona dificila de ajuns, pot renunta la ele ? sau sunt obligata sa merg daca am acceptat fara sa stiu in ce zona e scoala? Multumesc!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare