21 iun. 2013

Întrebări și răspunsuri 21.06.2013

Buna ziua, daca o eleva are scutire medicala de la medicul de sport cum se incheie media? profesoara o lasa corigenta .

Conform regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar „Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru”.
„Art.61. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ” sau „scutit medical în anul şcolar ”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc”.

Conform carei legi si cum se calculeaza concediul de odihna pt profesorii pt 2013?

Conform art. 267 din Legea nr. 1/2011 „(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.
(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar următor”.
De asemenea, există OMECTS nr. 5559/2011 care reglementează modalitatea de acordare a concediului de obdihnă în învățământ. 

-potrivit art. 254, alin. (13) din L.E.N. 1/2011: „Candidații care au dobândit definitivarea în învãțãmânt, profesori cu drept de practică, și au ocupat prin concurs validat, în condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unitãții de învãțãmânt un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unității de învățământ încheie cu aceștia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată”; -există vreo prevedere sau vreun act normativ care să stipuleze derogare sau neaplicarea a acestui articol până la absolvirea primei serii de absolvenți de master didactic care au efectuat și stagiul practic de predare sub mentorat și pentru care se recunoaște statutul de titular după absolvirea examenului de definitivat, sau... ...așa cum este în prezent specificat în metodologia mișcării personalului didactic pt. anul 2013-2014, ar trebui să se aplice și celor care promovează examenul de definitivat *(profesori cu drept de liberă practică în învățământul preuniversitar?!) -dacă „DA”... - care sunt condițiile pentru dobândirea statutului de titular?! *(postul ocupat și validat de către C.A. trebuie să fie obținut NEAPĂRAT după susținerea examenului de definitivat, sau după aplicarea L.E.N. 1/2011, sau... oricând, de exemplu: post pe perioadă DETERMINATĂ ocupat cu notă peste 7 în 2012, validat de către C.A., urmat de Definitivat susținut și promovat în 2013 înseamnă automat încheierea contractului de muncă pe perioadă NEdeterminată începând cu anul școlar 2013-2014, dacă am obținut continuitatea pt. acest nou an, sau trebuie după susținerea și promovarea examenului de Definitivat să susțin și să ocup un nou post didactic, indiferent de viabilitate, pt. a beneficia de angajare pe perioadă nedeterminată?!) Mulțumesc anticipat, pt. promptitudine, ca întotdeauna și pt. suportul oferit nouă, cadrelor didactice...
Art. 254 alin. 13 din Legea educației naționale nu are nicio derogare. Pentru a încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată trebuie să îndepliniți condițiile de studii necesare conform Metodologiei de mobilitate și cele prevăzute în Centralizator și să promovați concursul de ocupare a posturilor în învățământul preuniversitar.

Conform Metodologiei de mobilitate „Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice,
hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar”.

Din pacate nu am mai reusit sa depun dosarul pentru legea 253 anul acesta.Intrebarea mea este daca se mai poate folosi nota de la titularizarea din 2012 si pentru anii scolari viitori(2013-2014 sau 2014-2015)?

Conform actualei legislații se va putea folosii această notă. Să vedem ce va dispune metodologia de anul viitor.

As dori sa ma lamuriti, in masura in care este posibil, in urmatoarea problema: sunt cadru didactic titular si potrivit Legii inv. as avea dreptul la CO 62 zile lucratoare pe an.Sunt insarcinata urmand a naste la sfarsitul lunii iulie cand voi fi in CO (la inceputul anului scolar potrivit legislatiei in vigoare am facut cerere pentru acordarea CO in perioada 01.07.2013/01.09.2013 neluand in calcul varianta in care as fi ramas insarcinata. Intrebarea mea este: cum se va proceda in aceasta situatie? de obicei plata concediului de odihna sa face cu 5 zile inainte de intrarea in concediu pe cele doua luni (iulie si august), iar in luna august va trebui sa/mi iau concediul de maternitate(cel putin 42 zile) ori eu nu pot aparea si in CO si in CM in acelasi timp, nu? Va trebui sa iau o parte din concediu pana la 01. 08. 2013 si ca plata si ca zile de concediu urmand ca restul sa-l iau la revenirea din cei 2 ani de CIC? Este posibil asa ceva?Cunoasteti aspecte legislative in acest sens?

Veti beneficia de concediu de odihnă și de plat indemnizației aferentă până la intrarea în concediu de maternitate, diferența de concediu de odihnă putându-se lua în momentul întoarcerii în activitate.

Sunt titulara in mediul rural din 2000.Am gradul I si mai multe motive pentru care doresc un pretransfer in localitatea unde locuiesc (distanta 35km ,doi copii minori, probleme de sanatate si altele).Media obtinuta la titularizare in 2000 este sub 7. Exista posibilitatea acestui pretransfer? Ce alternative am?

Conform Metodologiei de mobilitate „Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală”. Dacă postul vizat nu este în mediul urban și îndepliniți condițiile prevăzute de lege nu văd ce v-ar putea împiedica să vă pretransferați.
Este posibil pretransferul in invatamantul privat si revenirea prin aceeasi actiune in cel publlic? 
Dacă unitatea de învățământ privat s-a înscris în aplicația MEN, metodologia de mobilitate permite pretansferul, dar „revenirea” se poate face într-o altă etapă de mobilitate.


Anul trecut (2012) la concursul de titularizare am obtinut o nota peste 9, nu am reusit sa ma titularizez pt ca nu erau posturi. Anul acesta, postul pe care sunt incadrat ca suplinitor, este dat spre titularizare, avand viabilitate 4 ani. CA al unitatii mi-a acordat continuitate, dar directorul a transmis gresit catre ISJ nota, scriind "candidat media intre5 si 7 ". Solicitand directorului modificarea mediei de repartizare de anul trecut, m-a refuzat, iar de la ISJ mi-au zis ca nu poate sa faca modificarea decat la cererea direcorului unitatii. Am inteles ca daca am continuitate cu nota mai mare de 7, conform art. 74 al.8 as fi putut sa merg pe continuitate, fara a mai participa la concurs in acest an. Cum pot sa fac sa nu pierd continuitatea pe post?.....Intentia rea a directorului este clara.... Si va rog sa ma lamuriti cum e cu repartizarea cu nota de anul trecut? Voi participa si anul acesta la concurs daca iau nota peste 7 si un alt candidat ia nota mai mare, cine se titularizeaza el sau eu, care am si continuitate pe post cu nota de anul trecut?

Trebuie să insistați ca directorul să solicite modificarea notei dvs. Solicitații în scris sub rezerva unei acțiuni în instanță. Dacă participați la concurs anul acesta vă puteți titulariza cu nota pe care o obțineți la acest concurs. Evident repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a notelor.

Sunt prof in Rm. Valcea. Avem o colega care de mai mult timp se afla in concediu... 2 ani a stat in concendiu de crestere copil, un an a avut concediu fara plata, acum are concediu pentru studii. In caz de restrangere de activitate participa si ea (fiind in concediu pentru studii)?

Conform Codului Muncii „(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
a) 3pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;
h) pe durata efectuării concediului de odihnă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii”.

Sunt invatatoare, titulara, cu o vechime de 27 de ani in invatamant. Am depus dosarul pentru echivalarea competentelor profesionale (Ordinul MECTS nr.5.484/2011). Am indeplinit criteriile si punctajul cerut, astfel incat sunt pe ,,tabelul" cu cadrele care pot obtine echivalarea amintita mai sus. Nimeni nu ne ofera nicio informatie si sunt putin speriata. Este in derulare procesul de eliberare a atestatelor? Putem fi siguri ca nu vom fi obligati sa urmam cursurile unei facultati?

Conform unui răspuns al MEN „Pentru reglementarea situaţiei cadrelor didactice care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/invăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învaăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, pe baza prevederilor metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 5484/ 2011, în data de 21 ianuarie 2013, s-a semnat un Acord asupra poziţiei comune a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a federaţiilor sindicale din învăţământul preuniversitar referitoare la prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 92/2012 privind statutul funcţiilor didactice de învăţător/ învăţătoare şi educator/educatoare”.

Ma confrunt cu o situatie neclara - o colega a dat lucrare de control si a prins 5 elevi copiind, le-a pus nota 1 la toti. Pentru ca lucrarea era in ultimele ore din sem 1, pentru a le da elevilor posibilitatea sa-si mareasca mediile, nu a trecut nota in sem 1 la sfarsit, ci in prima ora din sem 2, astfel incat elevii sa aiba la dispozitie tot semestrul sa-si remediez situatia. Elevii au tot sperat ca profesoara le va anula nota de 1, s-au gandit ca poate la va pune inca un zero langa acel 1, dar cum acest lucru nu s-a intamplat, au amenintat-o ca o reclama daca nu le anuleaza nota, pe motiv ca nota e din sem 1 si nu din sem 2. Profesoara le-a spus ca acea nota este de fapt nota lor, a pastrat testele dovezile care atesta ca au copiat si ca, in caz de reclamatie le va trece notele pe sem 1, asa cum erau de fapt, ceea ce ii va dezavantaja evident. Acum intrebarea este - exista vreo lege care sa interzica trecerea unei note obtinute pe drept de elev pe o alta data, fie si ea dintr-un alt semestru, mai cu seama ca aceasta a fost facuta in avantajul elevului? Dupa cum se vede, elevii chiar nu meritau, dar asta e alta discutie... Are de ce sa se teama profesoara in cauza? Ma gandesc ca ar fi nedrept ca un elev care a copiat si care in plus nu a invatat tot semestrul sa aiba aceeasi medie cu altii care s-au straduit... doar pe motiv ca are pile si reclama profesorii..

Regulamentul de organizare si funcționare a unităților din învățământul preuniversitar prevede obligația de comunicare a notei și de trecere a ei în catalog și în carnetul elevului fără a specifica alte detalii.

As dori sa stiu daca dosarele de gradatie de merit 2013 se inapoieaza celor care au depus contestatie. Eu am depus contestatie la ISJ, si am auzit din surse informale ca: dosarele celor care nu au luat gradatie, dar nu au depus contestatie li se vor inapoia, dar nu se va intampla acest lucru in cazul cadrelor didactice care au depus contestatie. Exista o baza legala pentru aceasta discriminare? Eu stiu ca depunerea contestatiei este un drept al fiecaruia, mai ales ca nu am atacat pe nimeni, ci doar am solicitat o detaliere a puctajului acordat. (pentru a vedea unde m-am depunctat). 

Nu există o prevedere legală în acest sens. Dar, dacă este vorba de o contestație nesoluționată atunci consider că sunt îndreptățiți să păstreze dosarul până la expirarea termenului de prescripție a unui acțiuni.

La scoala unde lucrez este un profesor angajat pe 0,5 norma administrator retea care acum solicita reintregirea normei nejustificat.In urma verificarilor facute de noul director s-a descoperit ca aceasta persoana a fost numit de vechiul director in 2009 dar fara nici un fel de concurs?
Intrebare:actualul director poate dispune desfacerea contractului de munca?

Consider că nu se poate dispune desfacerea unui contract individual de muncă pentru acest motiv și după mai bine de 3 ani.

Am treminat Facultatea de Litere la Iasi in 2009. In perioada 2005-2007 acest modul psiho-pedagogic nu a fost oferit in timpul anului universitar, ci in vara. Eu nu mi-am putut permite atunci sa raman in Iasi pentru acest modul, motiv pentru care nu l-am absolvit pana acum. Am intrebat la Iasi cum as putea sa obtin aceasta calificare. Mi s-a raspuns ca dureaza destul de mult (oct.-aprilie) si ca prezenta in fiecare weekend este obligatorie. Cu alte cuvinte, singura modalitate de a putea parcurge acest modul este sa locuiesc in Iasi. Mi se pare tare incorect ca universitatea nu a oferit acest modul in timpul studiului meu. Faptul ca acest modul ramane inaccesibil (cel putin mie) este o forma de discriminare pentru cei care nu locuiesc in Iasi, pe de o parte, si pentru cei care nu isi pot permite sa plateasca pentru aceste cursuri. In timpul studiului meu chiar nu mi-am permis sa raman in vacanta de vara in Iasi, mi-a fost foarte greu la facultate, dar am terminat licenta cu 9.83. Spre deosebire de mine cei mai multi dintre colegii mei si-au permis sa faca acest modul. Mi se pare incorect, nu a fost vina mea ca nu am putut sa merge la acele cursuri de vara. Sunt tare dezamagita de aceasta situatie. In 2009 am vrut sa lucrez ca profesoara si am dat examen la inspectoratul judetului de care apartin. Am luat examenul cu 10, dar am fost lasata la urma din cauza faptului ca nu aveam acest modul. Ar fi trebuit sa lucrez ca si necalificata predand o materie diferita de ceea ce am studiat. Am refuzat, fireste. Inaintea mea au fost candidati care nu puteau vorbi nici romaneste bine, absolventi ai studiilor la distanta. E trist cum absolventilor romani li se ofera foart putine sanse sa gaseasca un loc de munca. Din acest motiv a trebuit sa plec din Romania si am studiat in strainatate. Dupa ce am aflat ca este aproape imposibil sa obtin aceasta calificare ma simt tare mahnita. Este si singua modalitate de a deveni profesor in Romania


Conform Metodologiei de mobilitate „(2)    Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/ postliceal/mediu încadraţi în sistemul de învăţământ au obligaţia să finalizeze pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 5 ani de la angajarea în învăţământ. Pregătirea psihopedagogică presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate departamentele pentru pregătirea personaluluididactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică”. 


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

Un comentariu:

  1. Elevii isi aleg reprezentantul in consiliu, ce se intampla daca acesta este un copil agresiv la nivel verbal, cum se poate impiedica alegerea sa ?

    el trebuie sa fie un model de comportament, nu?

    RăspundețiȘtergere

Postări populare