10 iun. 2013

Întrebări și răspunsuri 10.06.2013

Care mai este situatia demersurilor dvs.. in privinta acordarii sporului de doctorat si pentru cei care l-au obtinut dupa 1 ian. 2010? Ar putea fi o solutie actiunea in instanta pe tema discriminarii? Ministerul refuza de 5 luni sa imi dea un raspuns scris.

Prin modificarea Legii educației naționale și a legii privind salarizarea se poate rezolva problema acordării sporului de doctorat.

Potrivit art.255 alin.8 din Legea nr.1/2011, personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data la 10 ani, cu aprobarea unitatii de invatamant sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea postului pe perioada respectiva.   Acest o data la 10 ani este cam interpretabil...... 1 data daca are 10 ani impliniti?sau 1 data pina la 10 ani?cererea se depune cu cel 30 de zile inainte de perioada solicitata?la unitatea  

Când prevederea legală este interpretabilă se aplică principiul conform căruia legea se interpretează în favoarea angajatului. Prin urmare, consider că, cadrul didactic poate să beneficieze de concediu fără plată de  an la 10 ani indiferent de situație. Cererea se depune doar la unitatea de învățământ, legea neprecizând un termen anume, dar e de preferat a se depune în timp util pentru a putea fi discutată în ședința Consiliului de administrație înainte de data de la care se solicită concediul. La ISJ se depun doar cererile cadrelor didactice care îndeplinesc funcții de conducere în cadrul unității de învățământ.

Va rog sa-mi spuneti daca un student bugetat, integralist se poate transfera la o alta facultate cu acelasi profil, intr-un alt centru universitar, tot la buget sice pasi ar trebui sa urmeze. 

Datorită principiului autonomiei universitare trebuie să vă interesați la universitatea la care doriți să vă transferați, respectiv la universitatea de unde doriți să plecați. Eventual pentru păstrarea locului subvenționat de la bugetul de stat vă puteți adresa ministerului.

Va rog sa aveti amabilitatea de a-mi comunica care este structura subiectelor pentru titularizare 2013(subiectele vor fi asemanatoare celor din anul 2012 sau vor fi concepute ca in ceilalti ani 2011,2010...?).Mentionez faptul ca am cautat informatii pe diferite sit-uri,dar nu am gasit nici un comunicat oficial,de aceea va rog foarte mult sa ma lamuriti.

Până în acest moment nu s-au adus modificări față de anul trecut.

La un liceu vor sa transforme norma de bibliotecar in administrator. Bibliotecara are studii superioare. Spiru Haret, Facultatea de Istorie...., specializarea Istorie. Cum si care sunt etapele pentru acest lucru. Se intentioneaza ca aceasta bibliotecara sa nu mai fie angajata si sa fie altcineva. Cum trebuie sa se procedeze?

Conform Normelor privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare „Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu normă întreagă, indiferent de numărul de elevi şi de volume.
Pentru bibliotecile cu peste 20.000 volume şi efectivul şcolii de peste 1.500 elevi, pot fi 2 posturi de bibliotecar cu normă întreagă sau al doilea post cu ½ normă, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pentru bibliotecile care deţin cărţi de patrimoniu, colecţii speciale sau muzee şcolare, se poate înfiinţa un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.”
Consider că de aici ar trebui să începeți. Să verificați dacă se respectă normativul de încadrare. Dacă acesta este respectat trebuie să existe un argument solid pentru desființarea postului.

Sunt titulara detasata in interesul invatamantului si as dori sa stiu daca mi se poate da continuitate tot pe acest post? Si care este perioada in care se depune cererea?

Metodologia de mobilitate nu conține noțiunea de continuitate la detașarea în interesul învățământului, numai la detașarea la cerere.

Sunt cadru didactic in invatamantul liceal (profesor de informatica) si astazi 7.6.2013 am primit o decizie prin care sunt instiintat ca: "Art 1: Cu data prezentei,domnul [...] avand functia de profesor evaluator [...] se desemneaza responsabil cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere video a probelor de examen 
Art 2 Persoana mentionata la art.1 al prezentei decizii isi va desfasura activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare coraborate cu prevederile Procedurii Operationale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, pe perioada desfasurarii probelor din cadrul examenelor nationale, in anul scolar 2012-2013[...]"
Problele sunt urmatoarele:
1. in liceu exista informatician care este si in cadrul comisiei de Bac.Acesta a preluat sistemul de supraveghere de la firma care l-a instalat si DOAR el are acces la acesta si la celelalte resurse (N.A.S. pentru stocare video si retea)
2. la Bac comisia este formata din Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si Membrii, iar eu, in decizia primita nu am nici una din aceste calitati deci am acces in liceu pe perioada desfasurarii tuturor probelor?
3  In decizia primita se precizeaza ca am functia de evaluator desemnat ca responsabil cu supravegherea video, exista un astfel de cumul?
4. In aceste conditii cum sunt platit daca s-ar impune.

Conform Regulamentului „Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din: 
 - preşedinte – un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului; 
 - 1-2 vicepreşedinţi – inspectori şcolari de specialitate, directori sau profesori având gradul didactic I sau II; 
 - secretar – un cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician; 
 - membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităţi în operarea pe calculator; 
 - asistenţi – câte 2 cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se susţine proba, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe scrise de examen;” 
 „(3) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilităţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, şi care administrează baza de date, vor fi desemnați de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , cel mai târziu până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la 22 iulie, pentru sesiunea a doua. 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele menţionate la alin. (3) se desemnează, de preferinţă, dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învăţământ”.
Înțeleg că sunteți numit ca membru a comisiei și vi s-a stabilit ca responsabilitate  derularea si monitorizarea procesului de supraveghere video a probelor de examen. Consider că doar formularea a fost una nefericită.

Am primit un raspuns oficial de la Inspectoratul Scolar Judetean in care se specifica faptul ca indemnizatia de instalare se acorda, in primul an de activitate. Am facut cerere acum 2-3 luni la secretariatul scolii insa nu mi s-a dat un raspuns favorabil nici pana in prezent. In cazul in care trece anul scolar mai pot primi aceasta indemnizatie de instalare? Aceasta indemnizatie este impozitabila?

Puteți obține acest drept prin hotărâre judecătorească în termen de 3 ani de la data la care ar fi trebuit să îl primiți. Indemnizația se supune impozitării conform legislației fiscale.

Sunt profesor titular, am 3 ani vechime si inca 4 ani de CIC(pentru doi copii consecutivi). N-am apucat sa dau definitivatul in cei 3 ani de vechime efectiva, ce se intampla cu postul meu cand ma voi intoarce la catedra? Pierd titulatura? Sunt obligata sa sustin definitivatul in 2014? Care este anul limita in care pot sa-l sustin fara a-mi pierde titulatura?

Conform Legislației privind definitivatul „Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului”, iar stagiul efectiv de predare este de cel puţin un an la catedră.

As vrea sa va adresez unele intrebari in legatura cu noua metodologie privind manualele scolare. In vechea metodologie, bibliotecarul se ocupă cu gestiunea manualelor scolare.Există o comisie de gestionare a manualelor scolare din care face parte si bibliotecarul.La noi, majoritatea bibliotecarilor se ocupă de gestiunea manualelor scolare.

Conform proiectului referitor la Metodologia privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, Art. 76. „(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare este coordonată de către un cadru didactic numit prin decizie internă a unităţii de învăţământ.
(2) Cadrul didactic, responsabil cu manualele școlare la nivelul unității de învățământ, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ, pe care o transmite responsabilului cu manualele școlare, de la nivelul ISJ/ISMB;
b) actualizează anual baza de date a manualelor şcolare;
c) întocmeşte evidența privind deficitul de manuale şcolare în vederea redistribuirii, de către ISJ/ ISMB, a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ;
d) casează manualele şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror viabilitate a expirat”.
Documentul se află în dezbatere publică. Puteți propune modificări în această perioadă.

Am susţinut prima inspecţie pentru obţinerea gradului didactic I în 2012.În noiembrie am născut şi sunt în concediu de creştere copil.Trebuia să depun o cerere de amânare a celorlalte inspecţii?Şi dacă nu am depus, în nestiinţă de cauză, pierd inspectia?Trebuie să reiau de la început totul?Ce trebuie să fac?

Conform Legislației „Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică calculaţi la data finalizării examenului”.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

6 comentarii:

 1. In actuala metodologie, titularizarea conform art. 253 din Legea 1/2011 se poate realiza avand 14 ore plus patru optionale. Dupa cunostintele dumneavoastra aceasta prevedere va fi mentinuta si in anul scolar viitor?

  RăspundețiȘtergere
 2. Ce se intampla cu eliberarera atestatelor de minister in urma OM 5553,privind echivalarea studiilor,celor cu IP3?Nimeni nu mai scoate un cuvant si rugam sindicatul sa deschida un cont pt o contributie benevola,in achitatea taxelor de judecata,si avocatilor pt ca suntem 22.000 de tzepuiti care V-AU VOTAT domnule Pop!!

  RăspundețiȘtergere
 3. In legatura cu salarizarea pers. nedidactic va pot comunica ca in afara de HG nr. 1225/2011 si HG nr.23/2013 care prevad salariul minim pe economie mai exista Legea salarizarii unitare facuta de guvernul Boc cu acel coeficient de la 1 la 15 si cu cele 110 clase de salarizare care nu s a aplicat niciodata decit un singur articol prin care ni s a introdus sporul de vechime in salariul de baza ca sa poata sa mi l reduca cu 25 la suta pentru ca nu putea sa mi l reduca din 675? Poate de aici au ramas cu ideia ca salariul de baza contine si sporul de vechime? Dar acest salariu de baza la care fac dinsii referire este de fapt salariu brut, iar scazind sporul de vechime din el rezulta salariul de baza care este sub salariul minim pe economie. Cind se da o lege de ce nu se respecta? Ori ea este facuta pentru prostime si pentru politica externa, iar pentru politica interna nu se aplica? Astept un raspuns de la dv

  RăspundețiȘtergere
 4. V am mai scris si va mai scriu inca odata. Daca noi pers. nedidactic sintem gaura neagra la buget impuscati ne sau eutanasiati ne si atunci veti face economie la buget.De ce nu vreti sa ni se aplice si noua salariul minim pe economie ca doar HG nr.23/2013 este facuta de guvernul PONTA? Asa ca ar trebui aplicata. Dumneavoastra v ati descurca cu un salariu de 600 lei? Am ajuns sa cumparam 1 piine dimineata pe care jumatate o mincam goala la micul dejun iar cealalta jumatate o mincam la pauza de masa cu 2 feliute de salam sau de brinza topita. Ginditiva ca avem si noi rate la banci, copii de intretinut la scoli, utilitati de platit si multe altele.De la 1 iulie se face salariu minim 800 lei, noi vom beneficia de acest salariu sau vom ramine tot cu 675 lei?

  RăspundețiȘtergere
 5. M-am titularizat in 2012 in comuna mea.Se mai da prima de instalare?
  In urma castigarii procesului de diminuare a salariului,s-au dat bani din hotarari judecatoresti la profesori.In acest an eu am primit doar 100 lei luna trecuta,altele primind intre 10 si 30 milioane.Si atat.Ni s-a spus ca nu mai sunt bani,eu stiind sigur ca s-au alocat foarte multi bani de la primarie pentru acestea.Si anul trecut au facut la fel.Unele fete de la liceu au primit toti banii odata,iar altele 100-200 lei.Ce se poate face?

  RăspundețiȘtergere
 6. Referitor la stadiul indeplinirii,obligatorii a sarcinii, de catre minister,prin emiterea de atestate de echivalare,respectiv,OM 5553,ordin reformulat si emis,chiar de dv,domnule Pop...CE SE MAI STIE?

  Va spun eu ca acest ordin,anul acesta nu a mai fost pus in aplicare,desi este publicat in monitorul oficial,si nu a fost abrogat,si discrimineaza mii de profesori IP3,care au muncit din greu sa adune cele 90 de credite,desi cursurile sunt in majoritate pe bani,la care se adauga cheltuieli cu transportul,si evident masa.
  Va rog sa-l sanctionati pe domnul Pricopie deoarece va incalca ordinele,respectiv neaplicarea OM5553 timp de 2 ani!!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare