7 iun. 2013

Întrebări și răspunsuri 07.06.2013

Sunt profesor titular la un liceu si de aproximativ 2 ani, in urma unui concurs am semnat un contract de management cu Consiliul  pentru Centrul Cultural din localitate. La scoala m-au angajat la plata cu ora. Intrebarea mea era daca pot incheia 2 contracte de munca , unul cu scoala si unul , cel de la centrul cultural pe care il am - acolo am baza.

Sigur că puteți încheia două contracte individuale de muncă. Codul muncii vă dă această posibilitate

Am si eu o nedumerire referitor la recuperarea celor 25% pe concediul de odihna pe lunile iulie si august 2010.A venit de la Tribunal hotararea definitiva, dar cativa profesori de la noi din scoala printre care si eu, nu am fost trecuti in acel proces.Lidera de sindicat(SDI) mi-a spus ca eu nu am primit deoarece aveam cerere de concediu din 07.07.2010 si ca nu avem dreptul.

Recuperarea celor 25% se face doar pentru zilele de concediu anterioare datei de 3 iulie 2010.

Am obtinut definitivarea in invatamant in anul 2011.Mi-am facut inspectia curenta pt inscrierea la gradul 2 in anul 2012 luna martie.Doar in anul acesta in toamna pot sa ma inscriu la gradul 2 pt sesiunea 2015.Oare imi va fi valabila inspectia din 2012?
Dar daca intre timp as intra in CIC as mai putea sa mi dau gr 2 in 2015?

Conform legii „Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic II”. 
Dacă intrați în concediu pentru îngrijirea copilului nu mai puteți susțin examenul pentru gradul II în 2015. Perioada acestui concediu nu se include în calculul celor patru ani de activitate la catedră necesari.

Daca anul acesta iau o nota sub 5 la concursul din 30 iulie, pot participa la repartitii cu nota de anul trecut?

Conform Calendarului de mobilitate o ședință de repartizare se referă la „repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor”.

Mi s-a acordatDiploma GHEORGHE LAZĂR” in anul 2008 (autor de manuale, autor Standard de Pregătire Profesională, autor Curriculum în Dezvoltare Locală, autor subiecte Bacalaureat si Titularizare, metodist, colaborator sitewww.didactic.ro, premii cu elevii la concursurile pe meserii si olimpiade, membru in comisii la olimpiadele pe tara, Responsabil CEAC,  Şef al Catedrei de cultură tehnică, Responsabil al Ariei curriculare „Tehnologie” etc.). Am iesit la pensie in septembrie 2012, dar mai am cateva ore la acelasi liceu si in acest an scolar. Stiam ca dupa 5 ani pot depune dosarul pentru Diploma de excelenta. Eu am:
·  O R D I N U L Nr. 5435 din 23.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat;
·  Anexa la OMEdC nr 5435/2006 - REGULAMENT privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat;
·  Calendarul acordarii distinctiei „Gheorghe Lazar” si a Diplomei de Excelenta, precum si Fisa de evaluare din anul 2010. Pe mine ma intereseaza Calendarul acordarii Diplomei de Excelenta, Fisa de evaluare si unde se depun dosarele in anul 2013 sau 2014.

Nu există un Regulament nou adoptat în baza Legii nr. 1/2011. Există doar un proiect al acestui regulament pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Cu ce vă pot ajuta este o prevedere din 2010, respectiv Ordinul nr. 4140/2010 care dispune că „1. Solicitantul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant cererea si raportul de autoevaluare insotite de documentele doveditoare, conform criteriilor mentionate anterior, pana la data de 8 septembrie a fiecarui an.
2. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza dosarul si formuleaza aprecieri sintetice (anexa nr. 6) asupra fiecarui solicitant, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
3. Directorul unitatii de invatamant inainteaza la inspectoratul scolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare, aprecierea consiliului de administratie si confirma, in scris, existenta fondurilor pentru plata premiilor, pana la data de 18 septembrie a fiecarui an”.
Care sunt prevederile legale in vigoare care reglementeaza acordarea concediului fara plata in invatamant?
Conform Legii nr. 1/2011, de concediu fără plată pot beneficia după cum urmează:
 - „Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă”.
 - „Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective”.

1. Care sunt modificarile (oficiale) examenului de Bac de limba romana din acest an ?
2. Cum vor sustine examenul de BAC elevii care acum sunt in clasa a IX-a tehnologic , dupa legile in vigoare ? 
3. Ce se mai aude de examenul de BAC diferentiat?
 

Conform Legii educației naționale „examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013”. Astfel, „Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
- proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
- proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
- proba D de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
- proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
a) probă scrisă la Limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
c) două probe scrise, diferenţiate după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
(i) matematică;
(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie;
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
(i) o limbă de circulaţie internaţională;
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane;
3. pentru filiera tehnologică:
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;
(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;
4. pentru filiera vocaţională:
(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;
(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării”.
 În Monitorul Oficial nu au fost publicate modificări în ce privește examenul de bacalaureat la Limba și literatura română.

Mi s-a spus azi ca s-ar putea sa nu mi se recunoasca inspectia finala (speciala) de grad I
situatia mea este urmatoarea: grad didactic II obtinut in 2008, inscriere grad didactic 2009, cu colocviu sustinut in 2010, inspectie curenta 1 si 2  2010,ndecembrie 2010 - aprile 2011 maternitate, aprilie 2011-septembrie 2012 CIC mi-am reluat activitatea in septembrie 2012, si sustinut lucrarea de grad februarie 2013, ce trebuie sa fac???? mi se recunoaste sau nu
nu am stiut si nimeni nu mi-a spus ca trebuie sa ai 4 ani vechime la catedra intre grade?

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011 „Gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ”. Iar, Metodologia privind perfecționarea cadrelor didactice prevede faptul că perioada de suspendare a contractului individual de muncă, respectiv perioada concediului pentru creșterea copilului nu se ia în calculul celor 4 ani necesari.
Nu văd cum aș putea să vă ajut în aceste condiții.

Am 23 ani la catedra, gradul didactic I. La 28 .03. 2013,in urma cererii mele si a multor drumuri facute la ISJ,  Consiliul de Administratie al a aprobat  trecerea mea pentru anul scolar 2013/2014 de la o Structura la alta Structuta 1(in cadrul aceluiasi PJ) pe un post vacantat  prin pensionare. Postul meu s-a ocupat la pretransfer- conform Metodologiei in vigoare. La 18.04.2013, pensionabila primeste acordul CA de a redeveni titulara si va ocupa, ulterior, un alt post vacant la acea data, la Structura 2 (acelasi PJ)-fapt care o nemultumeste cum ca "ar muri parintii daca nu duce copiii pana in clasa a IV-a". In urma discutiilor purtate cu directoarea liceului, mi s-a comunicat- verbal- ca pensionabila isi va continua activitatea in anul scolar 2013/2014 pe acelasi post de acum si ca acel "cod al postului" nu se respecta, CA va anula decizia din 28.03 intr-o sedinta viitoare, iar parintii au dreptul sa "inscauneze"invatatorul la clasa copiilor lor.Va intreb, in aceasta situatie ,care este legea care le ofera acest drept de a decide ? Nu se respecta METODOLOGIA cu art. 53/1?Care este data limita la care pot afla pe care post voi functiona anul viitor? As vrea totusi sa am o vara linistita, cu un raspuns clar, conform legii.

Dacă spuneți că ați obținut postul la pretransfer, atunci doamna pensionabilă nu poate ocupa postul obținut de dvs. întrucât etapa pretransferului este anterioară celei privind încadrarea sau menținerea p
ensionabililor sau pensionarilor.

Va rog sa imi spuneti referitor la suplinirea prin continuitate cu nota mai mare de 7 mai trebuie sa sustin inspectie la clasa sau proba practica in august conform calendarului. Si inca o intrebare De ce profesorii suplinitori nu pot sa faca parte din Corpul Expertilor daca indeplinesc celelalte conditii in afara de cea ca nu sunt titulari.

Art. 85 din Metodologie nu prevede această obligativitate.
Conform legii este necesară calitatea de titular pentru a putea face parte din Corpul Experților.

Putem avea zile libere pentru infiere copil? exista vreo facilitate in acest sens ?

Conform legislației generale a muncii nu se acordă zile libere la adopția unui copil, dar acest drept poate fi prevăzut în contractul colectiv de muncă aplicabil. Dacă lucrați în învățământ contractul colectiv nu prevede un astfel de drept.

Sunt profesor documentarist (titular) iar anul acesta am participat la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit. Am obtinut 93 de puncte, am fost singura care am depus dosar pentru aceasta specializare dar am fost respinsa deoarece nu s-a alocat niciun loc. Mentionez ca in judet sunt 26 Centre de documentare si informare si exista doar o gradatie de merit in 2012. Oare nu aveam si noi dreptul la o gradatie de merit pentru aceasta specializare?


Numai printr-un memoriu la ISJ sau la MEN ați putea obține un răspuns la această întrebare deoarece numărul gradațiilor de merit se calculează în funcție de niște algoritmi specifici fiecărui județ.Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de email liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii.

5 comentarii:

 1. V-am trimis si eu o intrebare pt d-l ministru, referitoare la echivalarea studiilor de scurta durata. Aveti totusi un raspuns?

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt profesor in invatamantul primar, am vechime 36 de ani, gradul I. Am depus dosarul pentru obtinerea gradatiei de merit in anul acesta si am obtinut un punctaj de 70 de puncte, insuficiente pentru a fi aprobat. Am depus contestatie. As dori sa stiu cum pot apela la alte institutii pentru a contesta rezultatul punctajului obtinut. De asemenea nu inteleg de ce nu s-au afisat listele cu rezultatele obtinute in urma contestatiilor ( 27 mai) la ISJ Brasov . Cum pot sa aflu motivarea in scris a punctajului obtinut si de ce nicio scoala din mediul rural la ciclul primar nu a obtinut gradatie de merit.Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 3. Lucrez la o scoala generala pe postul de contabil sef angajata din 22.12.2011 odata cu descentralizarea tuturor centrelor bugetare .Am 30 ani vechime in domeniul financiar contabil .In decembrie 2011 m-au angajat contabil ef(administrator financiar patrimoniu ) gradul III. As dori sa va intreb oare nu este o gresala de incadrare de ce nu mi se iau cei 30 de ani in calcul ? ma refer la incadrarea de gradul III in loc de gradul II nu la sporul de vechime pe care trebuie sa-l primesc acesta este corect. De ce pe unii contabil ia incadrat cu grad II si pe mine cu grad.III.
  Multumesc .

  RăspundețiȘtergere
 4. Personalul nedidactic din invatamantul special beneficiaza de spor de invatamant special de 15 % daca da conf carei legi
  Multumesc,

  RăspundețiȘtergere
 5. De curand,in gradinitele din judet, a venit un email de la inspectoarea de specialitate cum ca,in viitorul apropiat, norma educatoarelor se va mari cu o ora ( pentru a fi la fel cu gradinitele din U.E.)Norma unei educatoare este de 5 ore pe zi efectiv cu copiii, deci 25 de ore pe saptamana.Va intreb daca este corect sa lucram 30 de ore pe saptamana cu acelasi salariu , in conditii de stress maxim (27 de copii in grupa)?????Multumesc!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare