7 dec. 2012

Întrebări și răspunsuri


Buna ziua!As dori sa stiu daca si cei care au in anul scolar 2012-2013 o jumatate de norma si au obtinut la examenul national note peste 5,pot sa isi depuna dosarul pentru continuitate!

Pentru continuitate, cadrul didactic care solicita prelungirea CIM trebuie sa aiba cel putin jumatate din norma in specialitate si nota peste 5 la examenul de titularizare ,astfel ca  in aceste conditii se poate obtine acordul CA ( art.111 al.6-8 Ord.nr.5560/2011 privind Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013).

Sunt educatoare,profesor inv. primar prescolar,anul acesta predau la clasa pregatitoare,la cerea parintilor si la propunerea consiliului de administratie,pot sa ma transfer pe un post de invatotor incepand cu anul scolar 2013/2014?

Conform Legii educatiei nationale art.248 al 3si 4 : “(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 (4) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar”

Sunt PIP si m-am pensionat la limita de varsta.Din discutiile cu alti colegi aflati in prag de pensie,am inteles ca aveam dreptul sa-mi mai continui activitatea inca trei ani.E adevarat? Caci mie,desi am depus cerere de continuitate catre CA al scolii,postul mi-a fost scos la concurs si a fost ocupat de catre o colega invatatoare.Ba mai mult,desi sunt absolventa a Facultatii de Muzica,nu mi s-au dat nici macar orele de muzica (plata cu ora) la clasele V-VIII,ci au fost date profesorului de franceza pentru completarea catedrei.Asadar,la doua cereri de continuitate (invatator si profesor de muzica) am primit raspuns negativ de la director.

Potrivit legislatiei in vigoare respectiv Legea educatiei nationale art.284 al 4 “Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.” Totodata Statutul personalului didactic mai prevede la art.123 urmatoarele “ Personalul didactic din învatamântul preuniversitar de stat, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular în functia didactica pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unitatii de învatamânt, exprimat în urma votului nominal deschis si cu aprobarea anuala a inspectoratului scolar.”

Am avut nota peste 7 in 2011 ,am ocupat un post si la sfarsitul anului trecut am pierdut 5 ore datorita comasarilor unor clase,motiv pentru care in 2012 am mers la concurs sa-mi completez catedra unde am obtinut 9,53.Deci am 13 ore in urma repartitiei din 2011 si 5 ore ca urmare a repartitiei din 2012 ,(pentru ca spre deosebire de anii trecuti completarile la continuitate s-au facut prin concurs).INTREBAREA ESTE POT BENEFICIA DE ART.253?.In caz ca nu mi se pare o mare nedreptate deoarece am fost prima pe judet si am privit cum altii cu note mai mici se titularizeaza desi am sustinut acelasi examen ,insa au fost inscrisi in alte centre,ba mai mult au devenit titulari in sistem iar acum imi pot ocupa postul la detasare sau transfer .nu este deloc drept.

Beneficiati de art.253 LEN daca potrivit OMECTS Nr. 5560/2011 privind Metodologia cadru privind mobilitatea perosonalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013,
Art. 63 „(1) Începând cu 1 septembrie 2012, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract de muncă pe perioadă determinată într-o unitate sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2011-2012, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat în anul şcolar 2011-2012 la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în una sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei, în iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2011-2012;
b) a dobândit definitivarea în învăţământ;
c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) conform art. 38 alin. (3) din prezenta Metodologie, nu este rezervat(ă) şi are o viabilitate estimată de cel puţin 4 ani;
d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
(2) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009 şi/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Metodologie.
(3) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (2) nu conduce la departajare se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:
a) media aritmetică, cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;
b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.”
  
Referitor la incadrarea prof.de instruire practica si a maistrilor-instructori,conf.acestui Proiect,s-a omis categoria institutorilor(maistrii instructori cu studii superioare in alt domeniu),care au dobândit atestatul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Adresa MECTS NR.67149/7.11.2012-ref.la incadrarea si salarizarea prof.de instruire practica si a maistrilor instructori,aminteste de aceasta situatie, insa fara specificatia,,care au dobândit atestatul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale''-de profesor de instruire practica,incadrindu-i pe functia de institutori,ca si pana in prezent. Are pana la urma importanta acest atestat in incadrarea si salarizarea corecta a cestei categorii de personal ?

Un maistru-instructor, care a absolvit şi studii superioare, va fi plătit, în continuare, la nivelul actual (institutor I), dacă nu-i vor fi echivalate studiile (OMECTS nr. 5553/2011) sau nu-i vor fi recunoscute şi echivalate competenţele profesionale (OMECTS nr. 5484/2011).Dacă specializarea este în profilul postului ocupat, are posibilitatea să solicite echivalarea studiilor, caz în care, de la 1 noiembrie, va fi încadrat profesor de instruire practică, cu salarizare profesor S. Dacă specializarea nu este în profilul postului ocupat, are posibilitatea să solicite recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale, caz în care, tot de la 1 noiembrie, va fi încadrat profesor de instruire practică, cu salarizare profesor S.


Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MECTS.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs  pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii, la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

3 comentarii:

 1. Sunt profesor de TIC la o scoala gimnaziala, am obtinut in 2011 nota peste 7, am in scoala, pe acest post o vechime de peste 7 ani, exista posibilitatea sa ma pot titulariza pe catedra de TIC, daca CA al scolii considera ca postul are o viabilitate de 4 ani?(de 7 ani de cand sunt in aceasta scoala nu au fost probleme cu orele de TIC, scoala are un laborator dotat cu 23 calculatoare, videoproiectoare, imprimanta)

  RăspundețiȘtergere
 2. Multumesc pentru raspunsul referitor la incadrarea maistrilor instructori,insa eu sunt in urmatoarea situatie:avand pe langa Scoala Postliceala in specializarea postului si studii superioare in alt domeniu,am depus dosar pentru echivalarea competentelor profesionale(OMECTS nr. 5484/2011),care a fost admis.
  Conf.procedurii,pana pe 26 octombrie 2012,trebuia sa apara ordinul ministrului,in baza caruia incepand din 1 noiembrie sa se elibereze atestatele ,dar nici pana la aceasta data nu se stie nimic la ISJ-uri, drept pentru care vin cu rugamintea de a ma lamuri in acest sens.

  RăspundețiȘtergere
 3. Cu scuzele de rigoare ,pentru insistenta, va rog poate reusiti sa ne indreptatiti si pe noi maistrii instructori ,cum ati facut-o pentru educatori-invatatori(prin ord. de urgenta 92/18 dec.)fie sa putem intra in posesia atestatelor de echivalare a competentelor profesionale, de care nu se mai aude nimic,fie ca cei care avem o licenta si chiar si un master in domeniul educational(psihologie-Consiliere educationala)sa putem fi incadrati ca profesori de instruire practica si salarizati ca profesori S.
  Nadajduiesc intr-un raspuns ,drept pentru care va multumesc.

  RăspundețiȘtergere

Postări populare