4 dec. 2012

Întrebări și răspunsuri


Sunt profesor titular, predau de doi ani si ma confrunt cu o problema veche ce nu gaseste solutie;autoritatile locale imi refuza,decontul transportului pe motiv de lipsa de fonduri,mai precis lipsa de interes;fiind un oras-municipiu, consider ca e imposibil asa ceva,in cdtiile in care sunt comunitati mici si mult mai sarace care sustin si asigura decontul cadrelor didactice;sunt intr-o situatie delicata,va rog sa-mi oferiti un sfat constructiv,ce ar putea fi salvarea de la injumatatirea salariului si asa ridicol cu care suntem apreciati,noi,dascalii sectorul neproductiv...

Potrivit Instructiunii MECTS nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice “ Art.1 ….Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant la care isi desfasoara activitatea cadrul didactic, in urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel:
a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de invatamant, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;
b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport in comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care isi asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de invatamant.
    ART. 2 Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.
   ART. 5 Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant, institutiile de invatamant superior si autoritatile administratiei publice locale duc la indeplinire prezenta instructiune.

Sunt profesoară titulară, cu dublă calificare, cu definitivat.Până în iunie am profesat pe a II a mea specializare, dar între timp s-a ivit post pe prima mea specializare,în cadrul aceleiaşi şcoli şi e catedră completă. Ce trebuie să fac pt a rămâne pe catedra liberă din şcoală? D-nul director mă poate numi ? E nevoie de concurs sau se poate hotărî pe plan local ? Ar fi benefic pentru elevişi pt mine.Vă mulţumesc anticipat.
Dubla specializare va da posibilitatea sa sustineti examen pe doua discipline.
Conform Legii Educatie Nationale nr.1/2011, art.254
(3) În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum şi condiţiile şi modalităţile de ocupare a acestora. "
Totodata lamuriri suplimetare la intrebarea dvs.va aduce si Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, Cap I ,art 3 si art 4 al 2,pct f "ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante, rezervate de unitatile de invatamant, prin concurs organizat la nivelul unitilor de invatamant, consortiilor scolare ori asocierilor temporare de unitati de invatamant la nivel local /judetean;"

Parintii care sa faca parte din Consiliul de Administratie au fost propusi si alesi de CP, iar comitetul de parinti care a fost amanat de director de 2 ori pentru diverse motive si intrunit pe 7 noiembrie nu este de acord cu cei alesi si totusi CA s-a tinut se mai poate schimba ceva,se pot realege 2 membri-parinti ?
ESTE OBLIGATORIU SAU TREBUIE CA DIRECTORUL SA PARTICIPE LA TOATE SEDINTELE CU PARINTII CLASELOR DE ELEVI?

Pentru a va lamuri in privinta celor ridicate de dvs. va sugeram sa cititi Regulamentul de ordine interioara al scolii(ROI) acest regulament avand putere de lege ceea ce impune a fi respectat.Sesizarile le puteti face Inspectoratului scolar judetean.
Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar carecuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în conformitate cu Legea învăţământului şi cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


Buna ziua!as vrea sa va intreb daca e posibil,o persoana care s-a titularizat anul asta,2012, pe un post de profesor psihopedagog avand disciplina de examen din psihopedagogie speciala,poate sa se detaseze pe un post de educatoare gradinita in invatamantul special,desi pt ocuparea acestui post se cere disciplina de examen sa fie din terapie educationala.Mentionez faptul ca detasarea o vrea acum in luna noiembrie,in alta scoala si localitate decat cea in care s-a titularizat.Va intreb totusi chiar se poate obtine detasarea in timpul anului scolar ?si daca e in regula si cu trecerea de pe un post pe altul avand diferita disciplina de examen?Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra!!!


Potrivit legislatiei in vigoare daca detasarea se face in interesul invatamantului aceasta se poate face pe tot parcursul anului.
Conform Ord.5560/2011 pentru aprobarea Metodologiei -cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, art. 9 al 15 "Pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor din invatamantul special personalul didactic trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de studii prevazute la al.(1)-(14), iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala conform art.248 al (5) din Legea educatiei nationale nr.1/2011.


Sunt profesor documentarist, deci incadrata ca si personal didactic ce program ar trebui sa am, mai exact cat ar trebui sa stau in CDI? In institutie exista si biblioteca, dar nu integrata in CDI din motive necunoscute de mine. Ca si profesor documentarist din ce arie curriculara fac parte? sau fac parte din vreo arie curriculara? zi metodica ar trebui sa am sau nu? Cunosc legislatia in vigoare insa, nu stiu ce ar trebui facut pentru a avea acelasi statut, program,etc ca si colegii din tara. Daca la Maramures, spre exemplu, in marea majoritate a CDI-urilor profesorii documentaristi au 18 ore activitate cu elevi, iar cele 10 activitati libere le fac sau nu in CDI in judete precum Bihor, Zalau, Dolj, Gorj, Bacau stau 40 de ore probabil datorita faptului ca directorii, desi au fost la cursuri inainte de infiintarea CDI-urilor, ii tin la program de 40 de ore ca si personalul
  auxiliar chiar daca ii platesc doar 18 ore pe saptamana/72 ore pe luna. Ce demersuri ar trebui facute pentru a avea acelasi program toti? opiniile personale nu ne sunt luate in calcul cu atat mai mult raspunsurile neavizate mai exact raspunsuri primite la solicitari in nume propriu? (consider ca am avea un program asemanator cu cel al consilierilor scolari poate spun prostii....).Va multumesc anticipat!

 Profesorul documentarist este cadru didactic care are misiuni pedagogice, culturale de comunicare si gestiune si nu se confunda cu documentaristul care este personal didactic-auxiliar conform art.6(1) Legea nr.128/2011 cu modificari si completari.
Potrivit Ordinului nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
În baza prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea educa ţiei naţionale nr. 1/2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
Art. 24 "Activitatea profesorului documentarist se desf ăşoară pe parcursul a 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează:
a)18 ore de activităţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice. Activităţile constau în iniţiere în cercetarea documentară, activităţi şcolare, proiecte didactice disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, educative şi culturale, animaţii-lectură, animaţii culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de învăţare etc. Activităţile se vor desfăşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor, cu clasa întreagă ori cu grupe de elevi;
b)activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, reprezentând maximum 12 ore;
c)activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ: asigurarea accesului liber la fondul documentarşi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, de mentorat, de tip "şcoală după şcoală", activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale, gestionarea CDI, reprezentând minimum 10 ore. " Pentru a pune corect in aplicare prevederile legale privind diferitele aspecte legislative din domeniul educatiei va indrumam sa comunicati aspectele ridicate de dvs .Inspectoratului scolar judetean.


Lucrez in invatamant din anul 1997, dar am avut un an de concediu fara plata in 2001-2002. As dori sa stiu daca acest an intra la vechime in invatamant, pentru a mi se acorda sporul de la 15-20 ani.

 Potrivit Legii nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant , art.3 Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate."


Va rog, sa  ma  consiliati : doresc continuarea raporturilor de  munca cu  contract de  munca pe perioada determinata- cu incepere din o8.01.2013.- sunt o salariata pensionabila pentru limita de varsta la 08.01.2013.- angajatorul meu solicita sprijin legal -  prin adresa la i.s.j. cs -pentru a  gasi solutia legala. eu lucrez  ca  secretara sefa la o  scoala  gimnaziala de 31 ani cu un calificativ "f.bine" permanent. va rog, sa ma sprijiniti,cum sa procedez legal  ??? sunt  intretinator de  familie,sotul este pensionar de invaliditate gradul ii(bolnav de coxartroza bilaterala ), cu o pensie de 578 lei(dupa 36 ani de munca).sunt disperata si a trecut o  luna  si  nu am primit nici un raspuns oficial cum sa procedez ???

  Institutiile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, pot angaja, in anul 2012 , pensionari pentru limita de varsta, cu respectarea reglementarilor speciale prevazute in Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, Legea 283/2011 , capitolul IV din Legea 329/2009 , Instructiunile aprobate prin Ordinul MMFPS 1730/2009, art. 21 si 22 din OUG 34/2009, Regulamentul-cadru aprobat prin HG 286/2011 , coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.
Pentru a primi raspunsurile avizate, am trimis intrebarile cabinetului ministrului MECTS.
Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pe adresa de e-mail liviumarianpop@gmail.com, pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii

7 comentarii:

 1. Buna ziua!As dori sa stiu daca si cei care au in anul scolar 2012-2013 o jumatate de norma si au obtinut la examenul national note peste 5,pot sa isi depuna dosarul pentru continuitate!
  Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra!

  RăspundețiȘtergere
 2. Sunt educatoare,profesor inv. primar prescolar,anul acesta predau la clasa pregatitoare,la cerea parintilor si la propunerea consiliului de administratie,pot sa ma transfer pe un post de invatotor incepand cu anul scolar 2013/2014?
  cu deosebit respect

  RăspundețiȘtergere
 3. De ce licentiatii din iunie 2011 ai unei facultati din domeniul educatiei, alta decat PIPP, si care au la baza Liceul Pedagogic sunt salarizati in continuare ca institutor,fata de cei din 2010 care sunt salarizati ca proesor S?Cand se indreapta aceast discriminare?

  RăspundețiȘtergere
 4. ANONIM de ROMANIA05.12.2012, 15:04

  Intrebare>
  Pentru fostii angajati in sistemul public de invatamant, care S-AU PENSIONAT dupa 2010 (cu salariul REDUS) dar AU CASTIGAT IN INSTANTA plata diferentelor la Legea 221 (deci, s-a RECUNOSCUT PUBLIC ca salariul NU le-a fost acordat conform Legii 221) - pot obtine o RECALCULARE a pensiei, luand in considerare salariul dupa Legea 221 ? Cazul nu este singular, deci ar fi de interes public.

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna ziua!
  As dori sa stiu daca pot sa mai sper la obtinerea diplomei de licenta pentru profilul de Psihologie, Fcultatea Spiru Haret, din anul 2009.

  RăspundețiȘtergere
 6. Cum ramane cu cel de-al 13 salariu si cu cei 100 euro?

  RăspundețiȘtergere
 7. referitor la penultima intrebare, referitor la stabilitate si vechime in invatamant:
  1 perioadele prevazute de articolul3 (cfp, cic sm) se iau in calcul, adica am lucrat 9 ani iar 1 am fost in CIC, trec in noua transa de vechime?
  2 dar pentru vechimea in munca, se numara perioadele respective?
  ca mi se par foarte ambigue formularile. adica ori e vechime in invatamant ori nu e. cred ca ar trebui clarificat.
  multumesc, (anuta pop, sighet)

  RăspundețiȘtergere

Postări populare