17 ian. 2011

Descentralizarea centralizarii sau Centralizarea descentralizarii

Apariţia Legii Educaţiei Naţionale i-a făcut pe mulţi politruci să se bucure. În demenţa lor se şi văd proprietari de şcoală în localitatea respectivă şi indiferent de culoarea politică, zic ei, "îşi vor pune directorul" şi apoi "îşi vor pune profesorii".
Undeva e dreptate dacă citim la viteză legea....însă de partea cealaltă, ministrul a descentralizat conducerea şcolilor centralizând acest lucru. Adică de ce să nu stea în pixul lui pe cine POATE pune şcoala director...şi de aici încep încurcătura şi blocajul decizional.
Am spus de nenumărate ori că principala problemă a acestei legi este că prin ordine de ministru se poate schimba spiritul legii.
În continuare voi  încerca  argumentarea celor spuse mai sus:
      Art. 257. - (1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi in management educaţional.

   (2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie.

   (3) În urma promovării concursului, directorul încheie un contract de management cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.

   (4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
      Art. 260. - (1) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului didactic se ocupă, prin concurs, de către cadre didactice titulare, cu diploma de licenţă, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral evaluate prin:

Art. 246. - (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.

   (2) Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

   (3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.

E cât se poate de clar că prin ordin se poate stabili şi cât timp sunt membri în acest corp naţional, şi dacă trebuie sa fie membri din acelaşi partid cu domnul ministru...voi reveni cu proiectul de ordin atunci când ne va fi comunicat.
Deocamdată e linişte la MECTS...cred că se aşteaptă cele 30 de zile pentru intrarea în vigoare a legii...10 februarie
A se  vedea ca pentru director nu e nevoie de diplomă de licenţă ...iar acel corp de experţi devine uşor o anexa a partidului de la guvernare

Un comentariu:

Postări populare