20 dec. 2013

Întrebări și răspunsuri 20.12.2013

Sunt profesor angajat pe perioada determinata, pe catedra de psihopedagogie speciala.
Am sustinut examenul de titularizare, sesiunea august 2012, obtinand media de repartizare 7,75 (nota 7 la proba scrisa). In aceasta primavara nu am putut sa ma titularizez conform prevederilor art. 253 din LEN nr.1/2011. Am citit noua metodologie de mobilitate a personalului didactic (2014-2015) de unde reiese ca personalul didactic cu nota din anul 2012 nu poate beneficia de prevederile art. 253.Exista vreo sansa ca acest an (2012) sa fie introdus asa incat sa ne putem titulariza in baza art. 253?

Asteptam legea bugetului de stat pentru a se reglementa aceasta situatie. Asa s-a procedat si anul trecut. 

Cum se incadreaza un profesor care a dat definitivatul si are vechime in invatamant si in munca 1 an? la 00-02 ani sau la 02-06 ani....Pun aceasta intrebare pentru ca in edusal nu se poate trece def la 00-02 ani

Daca edusal-ul nu permite incadrarea la 0-2 ani, consider ca ar trebui sa fiti incadrata la 2-6 ani, iar salariul sa va fie diminuat pentru a corespunde realitatii, respectiv pentru a corespunde cu cel corespunzator vechimii dvs.

Îmi cer scuze de deranj,sunt administrator financiar la o școală din județul teleorman și aș vrea să-mi spuneți și mie dacă am dreptul la decontarea navetei sau doar la suportarea cheltuielilor în interes de serviciu.De asemenea aș mai vrea să-mi spuneți și mie dacă știți cumva ce se întâmplă cu decontarea navetei la elevi, am un băiat în clasa aIXa la un liceu din Roșiori de Vede și până la această dată nu se știe nimic de decontarea navetei elevilor

Puteti beneficia de decontarea cheltuielilor de naveta conform prevederilor art. 56 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel Invatamant Preuniversitar 2012/2013.
Nu am cunostinte in ce priveste plata cheltuielilor de transport pentru elevi.

Va contactez in legatura cu plata concediului de studii pentru doctoranzi, in baza legii L1/2011 ART. 268: (1) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. Sunt profesor suplinitor pe un post rezervat de 3 ani, iar de la 1 septembrie ar fi trebuit sa primesc continuitate pentru al 4-lea an de suplinire, insa profesorul titular a intarziat cererea de concediu prenatal, motiv pentru care am fost incadrata abia cu data de 16 septembrie. De curand am aflat ca, de la aceasta data pana in prezent, orele nu au fost trecute in cartea de munca, intrucat persoana titulara nu a intrat in concediu postnatal. Poate fi acest lucru un obstacol in acordarea concediului de studii cu plata? Mentionez ca sunt doctorand in ultimul an, in cadrul Universitatii Bucuresti.

Pentru a beneficia de concediu platit pentru doctorat singura conditie este sa aveti un contract individual de munca.

Sunt bibliotecar scolar in bacau. anul trecut in luna martie am primit o adresa de la asociatia bibliotecarilor din romania prin care ni se spunea ca trebuie sa solicitam acordarea in continuare a acestui spor. mentionez ca in anul 2009 am beneficiat de acest spor in baza legii bibliotecilor, spor care in 2010 l-am primit sub forma de suma compensatorie dar din ianuarie 2011 nu l-am mai primit. asadar in martie 2012 am facut o cerere la secretariatul unitatii cu privire la acordarea sporului de cond. vatamatoare, cerere care a fost trimisa de catre secretariat la isj si nu am primit nici un raspuns. in luna mai 2012 am facut iar cerere si din nou nu am primit nici un raspuns. in momentul de fata s-a aflat ca unele scoli platesc acest spor pers didactic (prof de chimie si biologie) si celui auxiliar (secretar, laboranti, informaticieni, tehnicieni)  dar nu si BIBLIOTECARILOR DE CE? nu este aceeasi lege aplicabila pentru toti? de ce la unele scoli acest spor se da si la altele nu? am facut cerere si la sindicatul spiru haret din bacau si nu am primit nici un raspuns. sincer nici nu stiu unde si cui sa ma adresez. respectuos va rog sa "ajutati" bibliotecarii in vederea rezolvarii acestei situatii. avem dreptul sa primim acest spor sau nu? legislatia o cunosc. de ce isj bacau - contabilitatea nu da unda verde la salarii? mentionez ca secretara din scoala unde lucrez a introdus in statele de plata acest spor dar s-a admis doar la cei mentionati mai sus, la bibliotecar nu.

Este foarte important despre ce spor este vorba. Sporul de 15 % pentru bibliotecari prezavut de Legea bibliotecilor, care a fost abogata, nemaiacordandu-se acest spor, sau sporul de 15% de ecran acordat in baza unui buletin de determinare a conditiilor de munca si a Legii nr. 63/2011.

Sunt profesor suplinitor repartizat in baza notei la concursul de titularizare din 2012 cu nota 9.25, in 2013 am promovat si examenul de definitivare in invatamant intrebare :ma pot titulariza in baza art 253 la scoala unde sunt incadrata in prezent daca sunt indeplinite toate celelate conditii?

Conform actualei metodologii nu va puteti titulariza, dar consider ca se va reglementa problema titularizarii in baza notei din 2012 sau 2013 prin legea bugetului de stat, la fel ca anul trecut.

Anul trecut am obtinut nota peste 7 la titularizare, dar nu m-am titularizat, mentionez ca am dat pentru un post pe catedra de limba romana. Eu sunt calificata pe romana-franceza. Intrebarea mea este: as putea sa dau anul acesta titularizarea pe limba franceza, dar fara sa pierd nota obtinuta la romana? Stiu ca daca as fi dat din nou pe lb.rom. as pierdut nota de anul trecut. Dar daca incerc pe a doua specializare si nu obtin nota peste 7 pot pierde nota?

Conform Metodologiei de mobilitate „Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e)”.
  
Mai exista sansa ca orele de TIC la gimnaziu sa intre in trunchiul comun si un titular in sistem sa se poata transfera pe aceste ore?

Din pacate, nici Metodologia de mobilitate din acest an nu prevede orele de TIC de la gimnaziu ca fiind obligatorii, prin urmare nu se pot constitui catedre pentru titularizare.

Va scriu in legatura cu o problema de care ma confrunt ca urmare a unei adrese a ISJ Cluj cu privire la indemnizatia de conducere a contabilului sef .Aceasta adresa nu are o baza legala ,nu face referire la nici un act normativ .Consliul de administratie al institutiei s-a grabit sa puna in aplicare sugestia ISJ Cluj si deci a purces la taierea indemnizatiei de conducere de la 40%la 10%.Emiterea acestei dispoziţii are ca şi consecinţă modificarea procentului îndemnizaţiei de conducere de la 40% la 10% şi deci diminuarea a drepturilor salariale ce mi se cuvin începând cu 1 noiembrie 2013, ca urmare a hotararii în sedinta din data de 20.11.2013 a Consiliului de Administraţie fapt care contravine legii. Potrivit art.41din Legea 53/2003 republicata: (1) Contractul individual de muncã poate fi modificat numai prin acordul pãrţilor. (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilateralã a contractului individual de muncã este posibilã numai în cazurile şi în condiţiile prevãzute de prezentul cod. Codul Muncii urmareste protecţia salariaţilor, astfel încât dupa încheierea contractelor individuale de muncă să nu se poată stabili drepturi inferioare celor din contract şi nicidecum o diminuare a drepturilor salariale deja câştigate prin contractul individual de muncă, prin aplicarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură. O astfel de decizie luată ar conduce în ultimă instanţă la o încălcare a prevederilor art.38 si art. 41 din Codul Muncii care menţionează elementele contractului individual de muncă şi posibilitatea modificării lor numai prin acordul părţilor. În lipsa negocierii unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate, trebuiau menţinute aceleaşi drepturi salariale obţinute anterior în temeiul teoriei drepturilor câştigate, teorie consacrată în doctrina şi practica judiciară. Întrucât drepturile câştigate în baza legislaţiei în vigoare la data angajarii şi a deciziei ordonatorului de credite de la data angajarii mele respectiv la 01.12.2001 trebuiau menţinute în mod corect ele neputand fi modificate–anulate decât în baza unei Legi/Hot.Guvern/Ordonante emise de organele în drept ale Statului Român şi nicidecum a unei hotarari ale consiliului de administratie, care nu are în atribuţiuni conform Legii nr.1/2011 stabilirea de drepturi salariale angajaţilor unităţii . Decizia consiliului de administratie este abuzivă, mai mult aceasta a fost luată fară a se baza pe indicatori financiari privind bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii în condiţiile legii pe stabilirea unor criterii, fără a cunoaşte care sunt responsabilitaţile care revin contabilului şef dintr-o instituţie de învăţămant liceal/colegiu,complexitatea activitatilor desfasurate ci doar în comparaţie cu nivelul altor indemnizatii, fapt care contravine Legii 63/2011. Decizia consiliului de administraţie ca urmare a unei recomandări a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj şi care nu face trimitere la nici o baza legală nu poate fi stabilită retroactiv având în vedere că adresa de ISJ Cluj este înregistrată cu data de 18.11.2013, şedinţa de consiliu de administraţie a avut loc în data de 20.11.2013, iar drepturile salariale sunt modificate cu data de 01.11.2013. Statul de functii pentru anul scolar 2013/2014 a fost aprobat de consiliul de administratie al unitaţii si depus la ISJ Cluj cu adresa nr.1977/11.11.2013,orice modificare asupra statului de functii necesita o baza legală în sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii. În fapt: - Prin Dispoziţia nr. 155 din 21.11.2013 mi-au fost afectate drepturile salariale şi voi înregistra o diminuare a salariului faţă de luna decembrie 2009, ceea ce contravine principiului ca la trecerea la noul sistem de salarizare, începând cu anul 2010, niciun salariat să nu înregistreze vreo diminuare a venitului realizat în luna decmbrie 2009, precum şi principiul luării în considerare a tuturor sporurilor, indemnizaţiilor sau altor drepturi de natură salarială recunoscute sau stabilite până la 1 ianuarie 2010 prin legi şi ordonanţe, hotărâri de guvern, hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă şi prin acte specifice autorităţilor locale.

Daca ati avut în plată indemnizatia de conducere in decembrie 2009 și respectiv decembrie 2010 trebuie sa aveti acest spor in continuare. Conform art. 7 din Cap. II din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 „ Art. 7. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
   (2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1).
   (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie”.
 Doar in situatia in care v-ati fi angajat dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2011 trebuia sa aveti sporul de doar 10%.

Situatia mea este urmatoarea: in iulie 2013 am luat nota sapte la examenul de titularizare, iar in 2009 peste opt. Am sanse sa ma titularizez conform art. 253 in acest an. Daca am inteles bine din noua metodologie, de curand publicata, cu nota din 2013 se prelungeste conactul individual de munca fara a avea posibilititaea sa ma tiularizez. In alta ordine de idei as vrea sa ma mai lamuriti cu ceva. In anul 2009 am susinut  eza de doctorat, dar din motive de secreariat, iar titlul de doctor l-am primit in 2010. In acest caz am dreptul de spor penru doctorat.

Dupa modificarea Metodologiei de mobilitate, care cred ca va aparea cat mai curand veti putea sa va titularizati in temeiul notei obtinuta in 2013.
In ce priveste sporul de doctorat, acesta l-ati putea primi, ca suma compensatorie, numai daca l-ati fi avut in plata in decembrie 2009.
  
Prof.lb.romana doresc sa fac schimb de post cu un coleg de la alta unitate scolara,ce trebuie sa fac,cui trebuie sa ma adresez?

Puteti beneficia de prevederile art. 53 și următoarele din Metodologia de mobilitate, conform cărora  „În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 18, însoţite de documentele menţionate în cerere. În etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar”.

Se poate acorda o zi libera platită în cursul săptămânii pentru doctorat cu aprobarea C.A?Menționez că programul unității nu este afectat,iar cele 8 ore vor fi efectuate în celelalte zile.

Daca orele se efectueaza oricum, nu se poate considera zi libera platita, ci stabilirea orarului in asa fel incat sa nu prestati activitate la scoala intr-o zi/saptamana.

Eu si colega dorim prin titularizare art.253 o jumatate de catedra limba engleza.Ea a sustinut examen pe Istorie si are a doua specializare engleza-doreste sa se titularizeze in acest fel...eu anul acesta activez pe 10 ore engleza si am sustinut examen pe engleza ..va rog sa-mi spunjeti cine are prioritate ,cui o sa dea directorul orele:Mie cu concurs pe engleza sau celeilalte college cu concurs pe istorie dar are a doua specializare engleza si ar dori o catedra:istorie-engleza? 


Titularizarea conform art. 253 se face pe ore in specialitatea in care s-a sustinut examenul de titularizare la care s-a luat nota peste 7 si s-a ocupat un post la suplinire.
Mentionez ca toate raspunsurile reprezinta punctul meu de vedere.

Va multumesc pentru incredere si raman la dispozitia dvs pentru intermedierea  solutionarii oricarei situatii la adresa de email liviumarianpop@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare