30 iun. 2011

Incepe dezbaterea pe Metodologiile de aplicare a LEN

4-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de absolvenții învățământului liceal - filiera tehnologică sau vocațională în vederea continuării studiilor în învățământul terțiar non-universitar
4-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării profesionale
4-Jul-11 Ora 9,00 Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal
4-Jul-11 ora 10.00 HG privind înființarea Centrului Național de Instruire Diferențiată
4-Jul-11 ora 14.00 Metodologie privind evaluarea metodico-științifică a manualelor școlare
4-Jul-11 Ora: 9,00 Metodologia de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor oferite
4-Jul-11 Ora: 10,00 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
4-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională
5-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
5-Jul-11 Ora 9,00 Instrumente şi metodologii comune referitoare la formarea specialiştilor în consiliere şi orientare în educație și formare profesională, utilizarea instrumentelor Europass şi Youthpass
5-Jul-11 Ora 12,00 Metodologie pentru identificarea, evaluarea și recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale
5-Jul-11 Ora 10,00 Metodologie pentru stabilirea relaţiilor juridice, patrimoniale, financiare şi administrative ale unităţilor de învățământ confesional preuniversitar de stat existente la data intrării în vigoare a LEN
5-Jul-11 Ora: 14,00 Metodologia privind recunoaşterea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
5-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind  mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul şcolar 2012-2013
5-Jul-11 Ora: 11,00 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti de Resurse și Asistenţă  Educaţională
5-Jul-11 Ora:12,00 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
5-Jul-11 ora 11,00 Primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, în anul școlar/universitar 2011-2012
5-Jul-11 ora 11,00 Școlarizarea cetățenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate și a etnicilor romîni cu domiciliul stabil în străinătate în învățământul  din România, în anul școlar/universitar 2011-2012
6-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar
6-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă
6-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea  unităţilor care oferă activitate extraşcolară
6-Jul-11 Ora 12,00 Regulament cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare în învăţământul preuniversitar
6-Jul-11 Ora: 9,00 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar
6-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
6-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
7-Jul-11 Ora 9,00 Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
7-Jul-11 Ora 11,00 Metodologiile specifice pentru predare şi educare la limba şi literatura maternă, la limba şi literatura română după programe şcolare specifice,  la istoria şi tradiţiile naţionale şi la educaţie muzicală
7-Jul-11 Ora: 9,00 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice membre ale corpului național de experți în management educațional
7-Jul-11 Ora: 10,00 Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ
7-Jul-11 Ora: 12,00 Regulament de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului de artă
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului sportiv integrat
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea învățământului sportiv suplimentar
8-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind constituirea Registrului național al performanței sportive
8-Jul-11 Ora: 12,00 Norme metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din unităţile de învăţământ, unităţile conexe şi a personalului de conducere, îndrumare şi control din IŞJ/IŞMB/CCD
8-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică
8-Jul-11 Ora: 11,00 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare
11-Jul-11 Ora 9,00 Regulamentul de organizare și desfășurare a inspecţiei şcolare
11-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologie privind constituirea unei rețele permanente de unități de învățământ în vederea realizării pregătirii practice
11-Jul-11 Ora: 12,00 Regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
11-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile
11-Jul-11 Ora: 14,00 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind evaluarea, asistența psiho-pedagogică, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale
12-Jul-11 Ora 9,00 Regulamentul de organizare și funcționare  a învățământului specia
12-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
12-Jul-11 Ora 10,00 Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie
13-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea centrelor de excelență
13-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea programelor de tip „Şcoala după şcoală”
13-Jul-11 Ora 10,00 Metodologia de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă
14-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind acordarea subvenției pentru acoperirea costurilor aferente frecventării liceului pentru copiii proveniți din mediul rural și din grupurile dezavantajate socio-economic
14-Jul-11 Ora 9,00 Criterii generale de acordare a burselor de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social şi alte burse
14-Jul-11 Ora 9,00 Metodologie privind examinarea stării de sănătate a elevilor
14-Jul-11 ora 10.00 Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru derularea activităților de sprijin a copiilor și tinerilor capabili de performanțe deosebite
14-Jul-11 ora 14.00 Metodologie privind evaluarea metodico-științifică a manualelor școlare
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
14-Jul-11 Ora: 10,00 Metodologia privind acordarea titlului de profesor - emerit
14-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologie  privind constituirea corpului  profesorilor  mentori pentru formarea iniţială şi inserţia profesională a cadrelor didactice stagiare
15-Jul-11 Ora 9,00 Regulament privind organizarea alternativelor educaționale
15-Jul-11 Ora 9,00 Hotărâre privind sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate
15-Jul-11 Ora: 14,00 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivarea în învățământ
15-Jul-11 Ora: 11,00 Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
15-Jul-11 Ora: 10,00 Regulament de organizare şi funcţionare al Casei Corpului Didactic
15-Jul-11 Ora: 12,00 Metodologia privind acordarea titlului „Profesorul Anului” în învăţământul preuniversitar
5-6.07.2011 Ora 10-14 Aprobarea Curriculum-ului Naţional (planuri-cadru şi programe)
6, 13.07.2011 Ora 10-14 Metodologie privind elaborarea manualelor şcolare alternative
7-8.07.2011 Ora 10-14 Set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza şi prognoza activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii16 comentarii:

 1. Vom "dezbate" pe marginea unui monolog. Asa cum s-a dezbatut si LEN. Sau ..... inapoi la Caragiale.

  RăspundețiȘtergere
 2. Aprobarea planurilor- cadru?...cum arata?

  RăspundețiȘtergere
 3. Ce inseamna echivalarea pe baza ECTS/SECT a studiilor de scurta durata ?

  RăspundețiȘtergere
 4. doamne.. dupa aia vine razboiul?

  RăspundețiȘtergere
 5. care sunt propunerile pana la urma?

  RăspundețiȘtergere
 6. -o " viteza " demna de invidiat
  -sper ca participarea liderului la CA ale unitatilor scolare sa fie punctata
  -la centrle de excelenta plata prin cumul nu este corecta

  RăspundețiȘtergere
 7. Buna Seara!
  Eu sunt Vlad, unul dintre membri Radio Whisper – un radio antimanele dedicat bloggerilor şi nu numai.
  Am găsit întâmplător blogul tău, am citit câteva articole şi nu am vrut să ies înainte să te felicit – mi-a plăcut mult ce am găsit aici. Am fost atras de subiectele interesante si de originalitatea articolelor. Felicitari ! Noi promovăm la radio diferite articole ale bloggerilor, iar azi am promovat un articol de-al tău; am specificat sursa articolului şi am deschis şi un subiect pe baza acestuia. Dacă doresti, poţi să ne recomanzi orice articol, iar noi îl vom promova.
  Ne-ar face plăcere să ştim că ai dori să ne susţii în acest proiect de radio şi să accepţi o eventuală colaborare.
  M-am gândit aşadar să vin cu o propunere:
  Pe Radio Whisper se difuzează toate genurile de muzică, exceptând manele şi piese necenzurate. Avem şi câteva emisiuni, ştiri etc. Ne-am propus să realizăm un proiect mare, iar pentru asta avem nevoie de susţinerea şi ajutorul tău şi al celorlalţi colegi bloggeri. Dorim să creăm o echipă cât mai complexă de oameni cu un talent aparte şi m-am gândit că poate ai vrea sa ni te alături şi să colaborăm (binenţeles, pe unul dintre domeniile care îţi place). Dorim de asemenea să îţi luăm un scurt interviu. Pentru noi sunt importante ideile şi modul de a gândi al bloggerilor şi al ascultatorilor noştri.
  Îti multumesc pentru timpul acordat, iar acum îti propun sa adaugi linkul sau bannerul nostru pe blogul tău şi să ne dai add la id-ul asculta_whisper sau un e-mail, tot la asculta_whisper@yahoo.com, pentru a discuta mai multe.

  http://www.radiowhisper.com
  Multumesc,
  Cu stimă Vlad!

  RăspundețiȘtergere
 8. Doamne! doar 10 zile pentru "un stufaris" de norme metodologige! Credeti ca se va schimba ceva,se va modifica ceva??? NU. Vor fi aprobate repede, repede pt a fi aplicate de la 1 septembrie. Asta a urmarit ministerul si se pare ca a reusit. Unde spunea d-na Badea cea "tare" ca se sta la masa dialogului...poate cu "mutii" si "surzii'...,in felul acesta se inchieie dialogul.Gata! S-a terminat!Dupa reforma, potopul!O sa vedeti, atata graba nu-i buna!

  RăspundețiȘtergere
 9. Doamne! doar 10 zile pentru "un stufaris" de norme metodologige! Credeti ca se va schimba ceva,se va modifica ceva??? NU. Vor fi aprobate repede, repede pt a fi aplicate de la 1 septembrie. Asta a urmarit ministerul si se pare ca a reusit. Unde spunea d-na Badea cea "tare" ca se sta la masa dialogului...poate cu "mutii" si "surzii'...,in felul acesta se inchieie dialogul.Gata! S-a terminat!Dupa reforma, potopul!O sa vedeti, atata graba nu-i buna!

  RăspundețiȘtergere
 10. Unde putem vedea noul Curriculum National la care se face referire?

  RăspundețiȘtergere
 11. Din cate am citit in Metodologia privind mobilitatea personalului didactic inteleg ca dispare cu totul transferul la cerere si ramane doar transferul pentru restrangere de activitate si doar pentru cadrele didactice titulare in sistem si nu pentru cele ce vor deveni titularele scolilor. Daca este asa atunci nu inteleg de ce se sustine ca cei ce suntem titulari in sistem ramanem titulari in sistem... Cum sunt titular in sistem daca voi fi legata de o unitate de invatamant la fel ca un titular al scolii respective fara sa am posibilitatea de a ma muta prin transfer la fel ca si pana acum.

  RăspundețiȘtergere
 12. De ce nu ziceti nimic?
  Ce s-a discutat? Cum a ramas? Cand vom afla si noi ce va fi din septembrie?

  RăspundețiȘtergere
 13. @ cleo.. se discuta si saptamana aceasta..pe parcrsul saptamanii viitoare avem primele proiecte care vor intra in Comisia de Dialog Social....

  RăspundețiȘtergere
 14. Multumesc pentru raspuns! Asteptam...

  RăspundețiȘtergere
 15. Ce urmeaza dupa data de 15 iulie?
  Aprobarea curriculum-ului a avut loc?

  RăspundețiȘtergere
 16. nu se lucreaza la asa ceva...doar la metodologia de aprobare a Curriculumului National

  RăspundețiȘtergere

Postări populare