16 dec. 2009

Comisie de dialog Social ora 14.00 sediu MECI

La solicitarea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, aceasta ordine de zi o sa fie rediscutata si dezbatuta marti 22 decembrie ora 10.00 la sediu MECI. Asa avem timp pentru a anmaliza mult mai in detaliu aceste probleme.
De asemenea FSLI a solicitat ministerului o nota de fundamentare care sta la baza calcului sumei pentru fiecare elev.

sedinta CDS joi, 17 decembrie 2009, la ora 14.00, la sediul MECI, sala de consiliu.
le puteti descarca de AICI
ASTEPT PROPUNERI PE ADRESA DE EMAIL secretargeneralfsli@yahoo.com.

Ordinea de zi

NORME METODOLOGICE PENTRU STABILIREA OBLIGAŢIEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, UNITĂŢILE CONEXE ŞI A PERSONALULUI DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
A. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
I.Grădiniţa cu program normal
Director
- la grădiniţa care funcţionează împreună cu altă unitate de învăţământ, conducerea se asigură de către directorul şcolii sau liceului respectiv;
- la grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, efectuând şi activitate cu grupa de copii;
II.Grădiniţa cu program prelungit/săptămânal
1. Director
- La grădiniţa care funcţionează împreună cu altă unitate de învăţământ, conducerea se asigură de către directorul şcolii sau liceului respectiv;
- La grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, cu 1-8 grupe de de copii, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, efectuând şi activitate cu grupa de copii;
- La grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, cu peste 8 grupe de copii, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, fiind degrevată de activitatea cu grupa de copii;
Directoarele de grădiniţe degrevate total de activitate cu grupa de copii nu beneficiază de prevederile art. 51, alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
B. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, GRUP ŞCOLAR ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT POSTICEAL
I. Şcoala cu clasele I-VIII, liceu, grup şcolar şi învăţământ postliceal
1. Director - un profesor care asigură îndrumarea, coordonarea întregii activităţi a unităţii de învăţământ efectuează şi 5-6 ore din norma didactică de predare
2. Director adjunct - în unităţile de învăţământ preuniversitar cu număr mai mare de clase de elevi sau cu activitate complexă, directorul este ajutat de un director adjunct (profesor, profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar, institutor sau educatoare), după cum urmează:
Şcoala cu clasele I-VIII care funcţionează cu:
- peste 30 de clase de elevi;
- între 20 şi 29 de clase de elevi, din care cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul preşcolar:
- învăţământul primar sau preşcolar;
- secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- secţie cu predare limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
- cel puţin 18 clase având şi internat şi cantină;
Directorul adjunct care este profesor efectuează 5 - 6 ore de predare pe săptămânal, iar cel care este profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar, educatoare, învăţător sau institutor efectuează integral activitatea didactică de instruire – educare cu grupa sau clasa de elevi.
3. Director adjunct liceu, postliceală sau grup şcolar care funcţionează cu:
- peste 25 de clase de elevi;
- între 18 şi 24 de clase de elevi având cel puţin 10 clase de elevi sau grupe de copii la:
- clase de învăţământ primar şi gimnazial sau grupe de învăţământ preşcolar;
- secţii cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- secţie cu predare limba română, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
- cel puţin 18 clase având şi internat şi cantină;
În liceul cu profil de artă sau sport unul din profesorii de la obiectele de pregătire umanistă, socială sau ştiinţifică de bază, îndeplineşte şi funcţia de director adjunct.
Directorul adjunct care este profesor prestează 5 - 6 ore de predare pe săptămână iar cel care este profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar/educatoare/învăţător/institutor efectuează integral activitatea didactică de instruire – educare cu grupa sau clasa de elevi.
În şcoala cu clasele I-VIII sau I-XII (XIII) care funcţionează cu peste 60 de clase de elevi, cât şi la celelalte unităţi care funcţionează cu peste 50 de clase de elevi, directorul este ajutat de al doilea director adjunct (profesor), cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti.
C. CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR
Coordonarea centrului logopedic interşcolar se asigură de către inspectoratul şcolar.
D. CLUB SPORTIV ŞCOLAR
1. Director - conducerea clubului sportiv şcolar care funcţionează în cadrul unei şcoli sau unui liceu se asigură de către directorul unităţii respective.
La clubul sportiv şcolar care funcţionează în cadrul unei şcoli sau unui liceu având peste 12 grupe de elevi, unul dintre profesori coordonează activitatea, efectuând şi 12 ore din norma de predare, iar la cele cu 1-12 grupe de elevi, unul dintre profesorii de specialitate asigură îndrumarea şi coordonarea activităţii efectuând integral norma de predare.
La clubul sportiv care funcţionează de sine stătător, având cel puţin 18 grupe de elevi, unul dintre profesori îndeplineşte şi funcţia de director. Acesta efectuează şi activitate cu grupa, cel puţin:
- 12-14 ore din norma de predare, dacă clubul are 19-33 de grupe de elevi;
-10-12 ore din norma de predare, dacă clubul are peste 33 de grupe de elevi, dar nu mai mult de 45 de grupe.
2. Directorul adjunct
Se poate norma un post la cluburile sportive şcolare care au mai mult de 45 de grupe. Acesta efectuează şi activitate cu grupa de 14 - 16 ore.
E. PALATE ŞI CLUBURI ALE ELEVILOR
1. Director - un post pentru fiecare palat sau club. Această funcţie este îndeplinită de profesor care desfăşoară şi activitate cu grupa 10 – 12 ore din norma didactică la palatele copiilor şi elevilor şi la Palatul Naţional al Copiilor, iar la celelalte cluburi 14 -16.
2. Director adjunct - se pot norma 1-2 posturi la Palatul naţional al Copiilor, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Acesta efectuează 14 –1 6 ore.
F. CASA CORPULUI DIDACTIC
Director - un profesor pentru fiecare casă a corpului didactic degrevat de norma didactică de predare.
G. FUNCŢII DE CONDUCERE DIN INSPECTORATELE ŞCOLARE
Inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct, degrevaţi de norma didactică de predare.
H. FUNCŢII DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIN INSPECTORATELE ŞCOLARE
Inspectorul şcolar de specialitate şi inspectorul şcolar efectuează 4 ore din norma didactică de predare.
Proiect Hotărâre de Guvern diferențiere zone geografice:
G U V E R N U L R O M Â N I E I
H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.167/2002, privind
aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce
se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile
art.49 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al punctului 4 de la Anexa II/1.4 din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr.330/2009
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art.1 (1) Procentele diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat de predare, pe zone geografice, prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.167/2002 se modifică după cum urmează:
a) 20% pentru localităţile din mediul rural, din zona I şi zona II;
b) 15% pentru localităţile din mediul rural, din zona III, zona IV şi zona V;
c) 10% pentru localităţile din mediul rural, din zona VI, zona VII şi zona VIII;
d) 5% pentru localităţile din mediul rural, din zona IX, zona X zona XI, zona XII şi zona XIII.
(2) De prevederile alin.(1) beneficiază personalul didactic de predare calificat, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural situate în localităţi aflate la mai mult de 20 km distanţă faţă de cel mai apropiat oraş/municipiu.
Art.2 Prezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
PRIM - MINISTRU
Emil BocSI FINANTAREA PER ELEV PE CARE O GASITI AICI


28 de comentarii:

 1. Ce conditii trebuie sa indeplineasca scolile pentru a avea personalitate juridica?Cele cu 16 clase mai pot avea personalitate juridica?

  RăspundețiȘtergere
 2. se va aplica din anul scolar urmator?
  sau de la 1 ianuarie.... in acest caz vor fi reduceri la judetele pilot unde ACUM dir sunt degrevati total

  RăspundețiȘtergere
 3. Laura Bidileci17.12.2009, 08:47

  Unde gasim zonele geografice concret?

  RăspundețiȘtergere
 4. ei vor de la 1 ianuarie
  zonele sunt in HG167-2002

  RăspundețiȘtergere
 5. (2) De prevederile alin.(1) beneficiază personalul didactic de predare calificat, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural situate în localităţi aflate la mai mult de 20 km distanţă faţă de cel mai apropiat oraş/municipiu.--ATENTIE! AR TREBUI FACUTA PRECIZAREA "ORAS/MUNICIPIU RESEDIDINTA DE JUDET", DEOARECE E POSIBILCA LOCALITATEA SA APARTINA UNUI JUDET, IAR ORASUL CEL MAI APROPIAT SA APARTINA ALTUI JUDET...

  RăspundețiȘtergere
 6. Pirvulescu Eduard17.12.2009, 09:53

  dar directorul mai are voie sa aiba ore suplimentare ?

  RăspundețiȘtergere
 7. Călin Gabriel17.12.2009, 11:47

  Domnul Liviu Marian Pop, sunt profesor la Colegiul Naţional ,,Gheorghe Şincai" din Baia Mare, predau Educaţie Muzicală şi vă rog în numele, cred, al tuturor profesorilor de Educaţie Muzicală şi Plastică, să cereţi noii guvernări - noului ministru care va fi desemnat pe educaţie să revină la cifra de 1 oră/săptămâna la aceste discipline, în liceele de cultură generală, deoarece la momentul actual avem 1/2 oră/săptămână şi este foarte greu de lucrat în asemenea condiţii. Şi din acestă cauză, eu personal - şi poate mai sînt cazuri ca şi mine, am ajuns să predau în 3 unităţi de învăţamânt , să am 31! de clase şi ... salariul să fie acelaşi sau chiar mai mic.. decît anii şcolari anteriori cînd aveam doar 21! de clase. Vă rog să-mi daţi un răspuns personal, cu cel puţin o soluţie, prin care credeţi că puteţi pune problema acesta în faţa noului Ministru al Educaţiei ( oricare va fi acela). Mulţumesc anticipat pentru atenţia acordată.

  RăspundețiȘtergere
 8. Laura Bidileci17.12.2009, 12:22

  O intrebare:sunt localitati incadrate in zona XIII dar care se afla la o distanta mai mica de 20 km de orasul resedinta de judet(ma refer la Timisoara).Cum se mai acorda sau nu acest spor?Nu se contrazice cu alin.(2)?

  RăspundețiȘtergere
 9. Evident ca se contrazic!

  RăspundețiȘtergere
 10. de ce directorul care este profesor pentru inv primar si prescolar sa nu fie degrevat de ore? Ar putea preda la clasele unde invatatorul are peste 25 de ani vechime si are dreptul la o norma micsorata cu 2 ore( poate asa ar fi platiti toti cei care au vechimea de peste 25 ani.

  RăspundețiȘtergere
 11. Consider ca indemnizatia pentru rural discrimineaza cadrele didactice din urban. In mediul rural suntmai putini copii, daca e simultan au indemnizatie de simultan, si beneficiaza si de decontarea navetei. Deci ce anume fac sau au in plus fata de un prof din mediul urban?

  RăspundețiȘtergere
 12. De cand intra in vigoare ? Punctul B?Si cum va fi platit directorul?

  RăspundețiȘtergere
 13. Sustin cele prezentate de dl. profesor de Educatie Muzicala, dl. Calin Gabriel, si adaug ca, pe langa faptul ca lucram cu un numar imens de mare de elevi, suntem obligati sa platim din propriile venituri MAI MULT decat colegii nostri! DA, mai mult - deoarece avand orele la mai multe unitati scolare suntem pusi in situatia de a ne deschide conturi bancare cu cardul aferent, necesar platii salariilor. NU este corect!! Ne obliga de cativa ani incoace sa primim salariile pe card - de ce oare?? Ca sa umflam buzunarele bancherilor cu banii nostri!!!! Nu este corect!

  RăspundețiȘtergere
 14. Costrul standard pe elev/ prescolar e pe an calendaristic?

  RăspundețiȘtergere
 15. @ 9.41 Consider ca alin. (2) ar trebui eliminat definitiv
  @ 9.51 Deocamdata da...
  @ Calin Gabriel Din pacate modificarea planurilor cadru din luna martie a acestui an a fost facuta de catre MECI fara o analiza si diagnoza reala. Aceasta trebuia facuta plecand de la finalitatile pe cicluri de invatamant precum si formarea competentelor. Acest lucru ar duce cu siguranta la o regandire a tuturor planurilor cadru, eliminarea repetarilor unitatilor de competenta din continuturile interdisciplinare. Cu siguranta, modificarea legii educatiei nationale preconizata a fi facuta anul acesta va duce la o reformare a tuturor planurilor de invatamant, iar ponderea redusa a disciplinelor din trunchiul comun ne va obliga sa regandim din temelie numarul de ore la toate disciplinele, inclusiv cea a educatiei muzicale.
  @ Laura Bidileci E un proiect care cu siguranta va trebui sa duca la o reanalizare a tuturor zonelor. Voi reveni cu un raspuns dupa ce voi avea la dispozitie nota de fundamentare a MECI-ului.
  @ 16.44 Incadrarea in invatamantul preprimar si primar este pe post, nu pe norma, de aceea nu se poate discuta de o degrevare partiala a absolventilor de PIPP. Trecerea de pe post pe norma consider ca ar duce la restrangeri de activitate partiala.
  @ 17.53 Finantarea per elev va regla partial problema finantarii si, din pacate, in mediul rural, numarul suplinitorilor va fi la fel de mare. Nu cred ca decontarea navetei este un favor pentru colegii nostri in conditiile in care pleaca de la ora 6 de acasa si se intorc la orele 16, iar in marea majoritate a cazurilor este nevoie de sustinerea sindicatului pentru recuperarea in instanta a acestor sume.
  @ 17.56 Ministerul intentioneaza aplicarea de la 1 ianuarie 2010. Marti, saptamana viitoare vom vedea daca este posibil.
  @ 19.00 Legea prevede ca noi (salariatii) sa decidem unde si la ce banca dorim sa avem card. Obligatia angajatorului este aceea de a vira salariul chiar daca la nivelul unitatii este un singur salariat care are card la o anumita banca. Daca aveti dificultati, adresati-va liderului de sector sau judet.

  RăspundețiȘtergere
 16. La o şcoală cu :
  -5 grupe preşcolari
  -8 clase primar
  -8 clase gimnaziu
  poate exista normă de director adjunct?
  Sunt în total 509 elevi

  RăspundețiȘtergere
 17. Daca citesti cu atentie ce scrie in proiectul de ordin, NU.

  RăspundețiȘtergere
 18. Cum vor fi incadrati invatatorii care au absolvit liceul pedagodic, apoi facultate cu studii universitare de licenta de lunga durata?Vor fi institutori sau profesori-invatatori?Ar fi o mare nedreptate sa fie discriminati!

  RăspundețiȘtergere
 19. @ 22.36 Din punct de vedere al incadrarii nu putem discuta de discriminare, iar din punct de vedere al salarizarii deocamdata ambii sunt salarizati la fel.

  RăspundețiȘtergere
 20. La Congresul Invatatorilor din acest an s-a promis ca se va elimina aceasta discriminare, totusi... S-a luat in calcul, in noua lege , acest lucru?Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 21. Colegul Eduard Pirvulescu a pus o întrebare care poate fi interpretată în două moduri:
  - uman- sunt şi directorii oameni,au şi ei nevoi ca şi ceilalţi,deci orele suplimentare nu le-ar prisosi;
  - ca şi atribuţii, nu ştiu dacă le mai pot îndeplini în condiţiile în care îşi iau un număr apreciabil de ore suplimentare.
  Eu am o problemă legată de directori, nu ca şi normare ci ca mod de selecţie.Sunt profesor la un Grup Şcolar, unde directorul, o persoană de vârsta a III-a ,om bun dealtfel- inginer la seral-are competenţe de comunicare reduse,modalităţi de conducere învechite,absenţa oricăror abilităţi de utilizarea calculatorului, inconsecvenţă în decizii,iresponsabilitate,etc. Totuşi,acest om a reuşit să găsească fonduri pentru o serie de modernizări ale şcolii(nu de la autorităţile locale).Deci ce ne dorim de la managerii noştri? Poate că nişte criterii de selecţie clare şi corect aplicate- în afara celui politic-ar fi binevenite.

  RăspundețiȘtergere
 22. Imi puteti spune, va rog, care sunt institutiile de invatamant superior cu profil pedagogic?

  RăspundețiȘtergere
 23. Domnule Liviu, proiectul este bun cu precizarea ca la dir. adj. clasele I-VIII, trebuie facuta modificare.
  Forma corecta trebuie sa fie asta:
  "Între 20 şi 29 de clase de elevi, din care cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la:
  -învăţământul primar sau preşcolar;
  -secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
  -secţie cu predare limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;"
  Multumim pentru colaborare!!

  RăspundețiȘtergere
 24. o sa cerem ministerului nominalizarea institutiilor de profil pedagogic.
  FSLI a obtinut amanarea ordinului cu normarea directorilor ptr anul scolar viitor. Asta pentru a putea argumenta mult mai solid

  RăspundețiȘtergere
 25. Este adevarat ca dupa Legea387/2009 doar cei cu PIPP si absolventii liceului pedagogic+facultate in profil pedagogic(matem., lb. straine, istorie s.a.) vor fi incadrati ca prof.? Ceilalti-scoala postliceala , colegiu+facultate in profil pedagogic raman institutori? Multumim!

  RăspundețiȘtergere
 26. d) pentru functia de profesor pentru invatamantul prescolar si profesor pentru invatamantul primar — absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de scurta sau de lunga durata in profilul pedagogic;

  RăspundețiȘtergere
 27. La ce se refera "in profil pedagogic"?Multumim!

  RăspundețiȘtergere

Postări populare