17 apr. 2018

Propunere legislativă de modificare a alineatelor (3) și (3-1) ale articolului 71 din Legea educației naționale

Vreau să depun săptămâna viitoare o propunere legislativă de modificare a alineatelor (3) și (3-1) ale articolului 71 din Legea educației naționale:
„ (3) Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale. Prin excepție, în învățământul gimnazial, la disciplinele prevăzute cu o oră de predare pe săptămână, se acordă calificativele insuficient, suficient, bine şi foarte bine, respectiv admis/respins la educația fizică, educația muzicală și educația plastică.
(3-1) În învăţământul primar nu se acordă note sau calificative.„
și de modificare a alineatului (1) al articolului 66:
”(1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate, conform prezentei legi.„
Eliminarea notelor și calificativelor în învățământul primar nu înseamnă că elevul nu va fi evaluat. Evaluarea participării la activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare, se va face în mod continuu, folosind instrumente specifice de evaluare, fără note sau calificative, similare cu cele folosite în alternativa educationala Step by Step, respectiv caietul individual de evaluare; caietul de corespondenţă cu familia; o fişa pentru evidenţa frecvenţei; portofoliul cu lucrările semnificative privind evoluţia elevului.
Voi ce părere aveți?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare