18 ian. 2017

Precizări cu privire la simularea probei scrise la disciplina Limba și literatura română a examenului de bacalaureat

Proba scrisă – proba E. a) – la limba și literatura română reprezintă o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, cu durata de 180 de minute.
Subiectele sunt diferențiate parțial în funcție de filiere, profiluri, specializări, astfel: 1) un subiect pentru Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic); 2) un subiect pentru Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic. 

Cerințele la proba scrisă a disciplinei Limba și literatura română:
Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, științific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere și este alcătuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip întrebare structurată (A) și un item subiectiv de tip eseu (B);
Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere și constă într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt;
Subiectul al III-lea (diferențiat în funcție de filieră, profiluri și specializări) constă în elaborarea unui eseu structurat și vizează aspect de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate ce aparțin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare și/sau a tipurilor de texte menționate în programa de bacalaureat. 
Se vor evalua: utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare; utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare; punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare; argumentarea în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare