24 aug. 2011

Repartizarea suplinitorilor

lista posturilor libere pentru sedinta din 24.08.2011 pentru judetul Maramures le gasiti AICI...


Art. 77. (1) În şedinţa publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de Calendar, conform programării stabilite de fiecare inspectorat şcolar, posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, după soluţionarea completărilor de normă didactică, repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată, soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere şi repartizarea cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere, potrivit prezentei Metodologii, se ocupă, în ordine, de către:
 a) candidaţii prevăzuţi la art. 75 alin. (3) din prezenta Metodologie, prin continuitate pentru suplinire.
b) cadrele didactice enumerate la art. 75 alin. (8) lit. a)-c) din prezenta Metodologie ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 75 alin. (9) din prezenta Metodologie;
c) candidaţii participanţi în alte judeţe la concursul din iulie 2011, rămaşi nerepartizaţi, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
d) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2009 şi/sau iulie 2010 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 75 alin. (11) din prezenta Metodologie;
e) candidaţii care au participat la concursul pentru suplinire, cu probe orale şi practice/orale în profilul postului, după caz, organizat de inspectoratul şcolar, sesiunea august 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor;
f) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
g) cadrele didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2010 sau iulie 2009 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o lista unica, în ordinea descrescătoare a notelor;
h) institutorii cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut la acesta cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
i) institutorii cu a doua specializare, care au participat concursul din iulie 2010 sau la concursul din iulie 2009 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
j) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul pentru suplinire din august 2011, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă), care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
k) institutorii cu a doua specializare, care au participat la concursul pentru suplinire din august 2011 pentru posturi de educatoare/învăţător, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă), care au obţinut la acesta cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

l) candidaţii participanţi în alte judeţe la concursul pentru suplinire din august 2011, rămaşi nerepartizaţi, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
(2) Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) lit. e), lit. h), lit. i) sau lit. k), se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor.
(3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 75 alin. (10) din prezenta Metodologie.
(4) Candidaţii repartizaţi pentru suplinire pe posturi didactice/catedre vacante rezervate în perioada prevăzută în Calendar, în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iulie 2011 pot beneficia de continuitate pentru suplinire, în anul şcolar 2012-2013, în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost repartizaţi.

Un comentariu:

  1. Și dacă nu li s/au deschis lista cu DETAȘĂRILE,de ce trebuie să.și piardă detașațiiîn dreptulșlaaltă detașare

    RăspundețiȘtergere

Postări populare